Finance a reporty

Share this

Finanční odpovědnost a transparentnost

Pokud jde o získávání a utrácení finančních prostředků, uplatňujeme stejné zásady transparentnosti a odpovědnosti, kterými se řídí celá naše práce.

Každý rok naše kontrolované finanční výkazy poskytují přehled o práci MAGNA. Naše zpráva o činnosti poskytuje podrobnosti o našich aktivitách a výdajích v každé zemi a odráží hlavní výzvy, kterým jsme v průběhu roku čelili. Díky našim finančním zprávám a našim zprávám o činnosti zjistěte více o tom, odkud pocházejí naše peníze a jak se používají vaše dary.

Náklady na komunikaci s dárci a administrativu jsou dlouhodobě plně hrazeny prostřednictvím partnera, což zároveň umožňuje směřovat získané prostředky od dárců ve 100% výši na podporu programů

Finanční zprávy

Finanční zpráva 2022

Finanční zpráva 2021

Finanční zpráva 2020

 

Výroční zprávy

MAGNA v České republice  zveřejňuje každý rok výroční zprávu, v níž podrobně popisuje svou humanitární zdravotnickou činnost, kterou jsme vykonali – kde jsme pracovali, jaké výzvy jsme museli řešit a jaké rozdíly nám naši příznivci pomohli učinit v životech lidí, kteří se stali zranitelnými v důsledku konfliktů, nemocí a přírodních zdrojů. katastrofy a vyloučení ze zdravotní péče.

Globální čísla 2022

Celosvětové příjmy MAGNA v roce 2022 dosáhly 6 705 119€. I díky podpoře soukromých dárců, můžeme rychle a nezávisle zasahovat v době humanitárních katastrof. V roce 2022 dosáhl podíl soukromých darů 54%.

V roce 2022 poskytovala MAGNA zdravotnickou a humanitární pomoc v 8 zemích světa a vynaložila 5 157 197€ (97%) na provozování programů. Náklady na komunikaci s dárci a administrativu dosáhly 154 705 € (3%).

Aktivity v číslech za rok 2022

320 000 ambulantních lékařských konzultací

22 800 léčených podvyživených dětí

3 500 léčených dětí v programu HIV/AIDS

5 200 léčených obětí sexuálního násilí

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady