Přidejte se k našim týmům

MAGNA závisí na odhodlání, obětavosti a tvrdé práci těch, kteří se podílejí na výsledcích projektů, v terénu i v kanceláři. Ať už jste odborník na zdravotnictví, finance, logistiku nebo jakoukoli jinou oblast, budete součástí naší společné mise. Zde se můžete ucházet buď o konkrétní inzerovanou pozici, nebo o vstup do naší mezinárodní databáze humanitárních pracovníků.

Naše naléhavé potřeby v terénu

Klíčovou prioritou MAGNA je udržet naše dlouhodobé zdravotnické programy v provozu pro tisíce pacientů, které pomáháme léčit a zároveň být schopni reagovat na nouzové situace ohrožující životy lidí na celém světě a to s větším důrazem na země s nestabilní situací nebo se slabým zdravotním systémem.

Naše závazky týkající se chování

Integrita naší organizace je podporována dobrým chováním každého jednotlivého zaměstnance na jakémkoli místě s plným respektem vůči komunitám, kterým pomáháme. Pro nás to znamená netolerovat žádné chování našich zaměstnanců, které zneužívá zranitelnosti jiných nebo zaměstnanců, kteří využívají své pozice pro osobní zisk. Netolerujeme žádné fyzické nebo psychické týrání jednotlivců, sexuální obtěžování, sexuální vztahy s nezletilými nebo jakékoli chování, které nerespektuje lidskou důstojnost.

MAGNA podporuje pracovní prostředí bez obtěžování a zneužívání. Jsme jednoznačně zavázáni bojovat proti zneužívání a posilovat mechanismy a postupy pro jeho předcházení a řešení.

MAGNA terénní projekty

Každý rok více než 20 mezinárodních zaměstnanců odchází na projekty v terénu a připojuje se k téměř 500 místním pracovníkům v našich misích. Týmy MAGNA zůstávají během své práce v terénu přísně neutrální a nestranné a při plnění svých povinností musí mít úplnou autonomii.

Najděte si pozici

MAGNA hledá kvalifikované lékařské a nemedicínské odborníky, včetně koordinátorů, pro práci v našich terénních projektech.

Kariéra a benefity

Upřednostněni budou kandidáti, kteří se zaváží k dlouhodobé kariéře v oblasti humanitární pomoci.

Znalosti a dovednosti, které máte, my potřebujeme

Dostupnost 9 až 12 měsíců

Vzhledem k míře odpovědnosti, kterou mají pracovníci MAGNA převzít, čas potřebný na aklimatizaci, pochopení kontextu a potřebu kontinuity ve prospěch našeho lokálně najatého personálu a pacientů budou upřednostněni kandidáti, kteří se zaváží k dlouhodobé kariéře v oblasti humanitární pomoci.

Zkušenosti z rozvojových zemí

Přednost se dává těm, kteří mají zkušenosti s prací v humanitárním kontextu.
Jelikož MAGNA působí většinou v rozvojových zemích a nestabilních podmínkách, od všech uchazečů se vyžadují předchozí pracovní zkušenosti s nízkými příjmem. Upřednostňují se ti, kteří mají zkušenosti s prací v humanitárním kontextu, a to je podmínkou pro určité profily.

Profesionální zkušenosti

Minimálně 2 roky relevantní odborné praxe.
Od všech pozic se vyžaduje, aby měli alespoň dva roky relevantních odborných zkušeností po absolvování školy.

Schopnost pracovat s různorodým týmem

Zkušenosti jako supervizor, manažer nebo učitel/a
Většina humanitárních pracovníků MAGNA bude v terénu zastávat dozorčí nebo řídící pozici a často stráví více času dozorem a školením jiných, než praktickou prací. Od každého uchazeče v MAGNA se vyžaduje předchozí zkušenost s dohledem, řízením, vyučováním a/nebo školením jiných.

Flexibilita a přizpůsobivost

Schopnost pracovat a žít v různorodém týmu.
Tým MAGNA se skládá z lékařských a nelékařských odborníků z různých národností a kulturních prostředí. Je výzvou pracovat, žít a komunikovat s jednotlivci, jejichž jazyk nebo zvyky jsou odlišné od vašeho. Vaše schopnost a ochota zapojit se do této rozmanitosti je nezbytná.

Počítačové dovednosti

Všichni pomocní pracovníci MAGNA píší a předkládají zprávy a mnozí jsou zapojeni do sběru dat. Abyste se mohli přihlásit do MAGNA, musíte mít základní počítačové dovednosti a musíte umět pohodlně používat aplikace Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint). Ačkoli se to nevyžaduje, předchozí zkušenosti s používáním databázového softwaru jsou výhodou.

Dodržování principů MAGNA

MAGNA působí nezávisle na jakékoli politické, vojenské nebo náboženské agendě, Dodržuje neutralitu a poskytuje nestrannou péči poskytovanou výlučně na základě potřeby. Kvalifikovaní uchazeči jsou posuzováni pro přijetí do zaměstnání bez ohledu na věk, rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, národnostní původ, sexuální orientaci nebo zdravotní postižení.

Jazykové znalosti

Znalost anglického jazyka je nezbytností pro každou pozici. Značný počet misí MAGNA je ve frankofonních (frankofonních) zemích, a proto jsou znalosti francouzského jazyka velmi žádoucí, protože umožňují více příležitostí k umístění. Plynulost je cenná, ale ne nezbytná – důležitější je kompetentní úroveň mluvené francouzštiny. Znalosti v jiných jazycích, než je arabština, jsou sice méně naléhavé, ale mohou být výhodou.

Práce v centrále

Někteří lidé pracují v centrále MAGNA na podpoře našich humanitárních zdravotnických programů ve světě.

Aktuálně nemáme žádné volné pozice.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady