Epidemie

HIV/AIDS nebo epidemie cholery nebo spalniček se šíří rychle, a pokud není léčena, má fatální důsledky.

Během posledních patnácti let se MAGNA v rámci své činnosti výrazným způsobem podílela na léčbě lidí žijících s HIV/AIDS a na prevenci epidemií, jako jsou spalničky nebo meningitida. V roce 2017 jsme v našich nemocnicích poskytli léčbu 3 404 dětem žijícím s HIV a očkování více než 77 000 dětí, jakožto reakci na epidemii.

Během vypuknutí vysoce nakažlivých onemocnění, jako jsou spalničky nebo meningitida, prevence často znamená očkování. Mimo organizace hromadných očkovacích kampaní v reakci na epidemie, naše týmy také posilují rutinní očkování v našich zdravotnických zařízeních.

Důležitá je také role osvěty, aby si lidé byli vědomi rizik onemocnění, a abychom tak zabránili jejich šíření.

HIV/AIDS

Jsme průkopníky efektivní léčby HIV/AIDS v Kambodži, celosvětově léčíme tisíce lidí. Polovina všech dětí s HIV/AIDS zemře ještě před svými druhými narozeninami. I proto od roku 2006 implementujeme do našich programů léčbu na zabránění přenosu viru HIV z matky na dítě s úspěšností 98 %. Dáváme tak dětem naději na lepší život bez AIDS.

Navzdory nebývalé mezinárodní mobilizaci v posledních desetiletích, která vedla k významnému pokroku v boji proti HIV, tato choroba i nadále masivně zabíjí a je odpovědná za milion úmrtí za rok. Od roku 1981 zabila více než 25 milionů lidí.

CHOLERA

Cholera často propuká při nedostatku čisté vody, vlivem hromadění odpadu nebo kvůli špatné hygieně. Oběti cholery dostávají pít rehydratační roztoky. Jde o směs cukrů a minerálů, která se po smíchání s pitnou vodou podává ve velkém množství.

V roce 2010 zasáhla epidemie cholery zemětřesením zničené Haiti. V Kambodži jsme v roce 2007 léčili stovky pacientů v nemocnici Chey Chumneas. V Jižním Súdánu se pravidelně podílíme na očkovacích kampaních v táborech pro vysídlené obyvatele.

SPALNIČKY

V dnešní době již existuje bezpečná a nákladově efektivní vakcína proti spalničkám. Díky velkým očkovacím kampaním se také výrazně snižuje počet případů úmrtí způsobených spalničkami.

V zemích se slabými zdravotními strukturami, nebo mezi lidmi s omezeným přístupem ke zdravotním službám, zůstává však pokrytí stále nízké a dochází k výskytu rozsáhlých epidemií.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím