Ukrajina

Ukrajina: v prvních 6 měsících války jsme poskytli zdravotní pomoc 300 tisíc lidem

Share this

Od března do října mělo více než 297 000 lidí prospěch ze zdravotnické pomoci poskytnuté organizací MAGNA. Přes 175 900 ošetřených, více než 3 200 náročných operací, podpořených 15 zdravotnických zařízení a tisíce psychologických konzultací jsme mohli poskytnout i díky vaší pomoci.

Od začátku ruského útoku na Ukrajinu v únoru 2022 životy všech Ukrajinců vážně ovlivňuje válečné násilí, nedostatek léků, zdravotnického materiálu a potravin a do jejich životů zasahuje i krize spojená s vysídlováním z oblastí postižených násilnostmi. Kritická infrastruktura byla a je opakovaně zasažena, poškozena nebo zničena. Zdravotnický systém na Ukrajině je vážně narušen, přibližně 300 zdravotnických zařízení se nachází v oblastech postižených boji. V oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády se nachází dalších 1 000 zdravotnických zařízení. Mnohé lékárny jsou zavřené a zásoby léků jsou nízké, takže lidé nemají přístup ke zdravotní péči a život zachraňujícím lékům. Vysoká koncentrace vnitřně vysídlených osob na východě země přetěžuje stávající zdravotnická zařízení. Kromě toho nepřátelské útoky zasahují i zdravotnický personál a zařízení, což narušuje poskytování nestranné a účinné zdravotní péče.

Podle hodnocení zdravotních potřeb každý pátý člověk (22 %) na Ukrajině nemá možnost získat potřebné léky; přičemž v oblastech aktivního konfliktu a v oblastech mimo kontrolu ukrajinské vlády je to až jedna třetina obyvatel. Podobným problémům čelí i vnitřně vysídlené osoby.

Státisíce lidí žijí bez přístupu k základním potřebám, jako jsou voda, potraviny a elektřina. Nedostatek pohonných hmot nadále omezuje dodávky a distribuci zdravotnického materiálu. Miliony lidí jsou na útěku a na Ukrajině žijí v 5.600 střediscích pro vysídlence. Pokračující boje do značné míry brání záchranným pracím a evakuaci civilistů z nejvíce postižených měst a brání i poskytování život zachraňující humanitární pomoci na frontě a v jeho okolí. Koncem září při ostřelování Charkova zahynuli čtyři zdravotničtí pracovníci, kteří evakuovali stovky pacientů a obyvatel psychiatrické nemocnice v obci Strilecha u hranic s Ruskou federací. Podobné útoky na zdravotnická zařízení i mobilní medicínské týmy se odehrávají během celého konfliktu.

Zasaženo bylo dosud až 663 zdravotnických zařízení a týmů, z toho až 580 zařízení útoky zničily nebo poškodily. Oběťmi se při nich stali zdravotničtí pracovníci ale i pacienti.

Mnozí pacienti MAGNA na Ukrajině byli zraněni při vojenských útocích mířících na civilní obytné oblasti. Masové použití těžkých zbraní v hustě obydlených oblastech znamená, že civilisté jsou nutně, a tedy vědomě, zabíjeni a zraněni. Útočící síly střílely na civilisty i při evakuaci nebo je napadli při pokusu opustit válečné zóny. Starší lidé byli brutálně a přímo napadeni a jejich obzvláště zranitelné postavení útočící síly zcela přehlédli. Zranění jsou často rozsáhlá a postihují lidi bez ohledu na to, zda se jedná o muže nebo ženy, mladé nebo staré.

Útok na energetickou infrastukturu.

Vlna útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, která začala 10. října, způsobuje, že miliony lidí v celé zemi jsou nejen bez elektrické energie, ale také s omezeným přístupem k čisté vodě, protože čerpadla na zásobování vodou jsou závislá na elektrické energii. Podle vládních odhadů byla poškozena nejméně třetina energetické infrastruktury země. Odhaduje se, že 4,6 milionu lidí na celé Ukrajině nemá řádný přístup k nezávadné vodě, zatímco asi 1,4 milionu lidí ve východní části Ukrajiny nemá v současnosti žádné dodávky vody.

Snížená kapacita pro poskytování základní zdravotní péče spolu s narušením dodávek bezpečné pitné vody představují riziko vypuknutí závažných onemocnění, jako je například cholera. Nedostatek vody je obzvlášť kritický nyní v nadcházejícím období mrazů, protože je potřebná k provozu topných systémů ve většině ukrajinských domácností. Přerušení dodávek elektrické energie způsobilo zastavení vlaků a v některých lokalitách včetně Charkova byly nemocnice odkázány na generátory, aby mohly pokračovat v poskytování služeb.

UKRAJINA. Copyright MAGNA

MAGNA a její zásah přímo na Ukrajině

Projekty MAGNA a jejich aktivity reagují na zdravotní krizi v otevřeném vojenském konflitu na Ukrajině. Intervenujeme v akutních kritických stavech, u traumatu, zajišťujeme léčbu chronických onemocnění a staráme se o ženy a děti i seniory.

Kromě primární zdravotní péče poskytujeme také ošetření zraněných a dalších osob, které potřebují zdravotní péči, poskytujeme život zachraňující péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně předporodní péče. V neposlední řadě denně poskytujeme psychosociální podporu, poradenství a konzultace psychologů.

Zajišťujeme zlepšený přístup ke kvalitním základním zdravotnickým službám pro obyvatelstvo postižené konfliktem, zvyšujeme dostupnost léků a také jsme vytvořili systém odesílání těžce nemocných pacientů do zařízení sekundární a terciární zdravotní péče.
Roman Barylo, MAGNA medicínský koordinátor na Ukrajině

MAGNA podporuje a přímo pracuje ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích v regionech Kyjev, Černigov, Charkov, Vinnica a nasadila i 4 mobilní zdravotnické týmy (MHT), které poskytují celý balík zdravotnických služeb, ošetření úrazů, psychosociální pomoc i zvyšování povědomí v oblasti hygieny. Cílem působení mobilních zdravotnických týmů je zajistit přístup odlehlých komunit postižených konfliktem k základní zdravotní péči. Statická zdravotní centra a nemocnice slouží zejména k ošetření zranění, úrazů a těžkých případů.

Díky působení MAGNA na Ukrajině získalo za prvních 6 měsíců více než 580 000 lidí přístup ke zdravotní péči ak zásobám zdravotnického materiálu určeného pro porodnické, chirurgické a lékařské výkony a také k soupravám zásob určeným pro poskytování první pomoci. Zásoby, diagnostické a léčebné vybavení dodaly týmy MAGNA do předem vybraných zdravotnických zařízení MAGNA.

Více než 297 000 lidí mělo prospěch ze zdravotnické pomoci poskytnuté organizací MAGNA. Přes 175 900 ošetřených, více než 3 200 náročných operací, podpořených 15 zdravotnických zařízení a tisíce psychologických konzultací jsme mohli poskytnout i díky vaší pomoci.

Náš zásah na Ukrajině

175.900

OŠETRENÝCH LIDÍ

15

PODPOROVANÝCH NEMOCNIC

6

MAGNA MOBILNÍCH TÝMŮ

3.200

CHIRURGICKÝCH OPERACÍ

Aktuální situace v zemi – výpadky elektřiny, zničená infrastruktura v zemědělství a vysoký výskyt nepřenosných onemocnění zhoršují již tak náročnou situaci lidí a provozu zdravotních zařízení.

V hlavním městě Kyjev, které mělo před válkou přibližně 3 miliony obyvatel, je podle místních úřadů přibližně 350 000 domů a podniků bez elektřiny a 80 % spotřebitelů je v důsledku útoků bez dodávek vody.

Nedostatek pracovníků v zemědělství, ničení infrastruktury pro výrobu potravin a omezený přístup k orné půdě pravděpodobně povedou ke snížení produkce potravin a jejich dostupnosti na ukrajinských trzích, což povede k prohloubení potravinové nejistoty. Odhaduje se, že v sezóně 2022 – 2023 zůstane bez úrody 20 – 30 % ploch s ozimnými plodinami. Kromě toho se téměř 15 % zemědělských skladovacích kapacit nachází v oblastech mimo kontrolu ukrajinské vlády. Riziko pro zbývající skladovací zařízení představuje jejich umístění v blízkosti dopravních uzlů, které se stávají cílem nepřátelských akcí.

K hlavním zdravotním rizikům pro osoby na útěku patří nepřenosná onemocnění (NCD), která jsou hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti na Ukrajině, přičemž pět hlavních onemocnění – kardiovaskulární choroby, cukrovka, rakovina, chronická respirační onemocnění a duševní onemocnění – představuje 84 % všech úmrtí. Ukrajina má také jedno z nejvyšších zatížení chronickými infekčními chorobami v Evropě, zejména HIV a tuberkulózou (TBC), včetně jejích multirezistentních variant. Nedostatek zdravotnického materiálu, náročný přístup k základním zdravotnickým službám a přerušení prevence, diagnostiky a léčby představují vážnou hrozbu nepříznivých následků těchto onemocnění. Nemělo by se také podceňovat zatížení obyvatelstva stresem a traumaty vyvolanými konfliktem. Obyvatelstvo je vystaveno extrémním situacím a stresu a naléhavě potřebuje průběžné poskytování služeb duševního zdraví a psychosociální podpory (MHPSS).

Pomoc uprchlíkům na Slovensku

Před válkou na Ukrajině uprchlo od začátku ruského útoku v únoru 2022 miliony lidí do sousedních států včetně Slovenska. Statisíce jich prošly přes hraniční přechody a desetitisíce našly na Slovensku druhý domov.

MAGNA od začátku ukrajinské krize spustila pomoc i na Slovensku, která směřuje na ty potřeby, které uprchlíci nemají pokryté z oficiální státní pomoci nebo prostřednictvím jiných aktérů. Pro matky s dětmi na útěku je velmi náročné zajistit si potřebné léky a výživu pro děti. Distribuujeme stravné poukázky a poukázky na nákup léků a zdravotnických potřeb. Zároveň proplácíme náklady spojené s nákupem léků, které nejsou hrazeny státem. Pomoc především směřuje lidem, kteří našli svůj přechodný domov v azylových domech v Bratislavě.

SLOVENSKO. Copyright MAGNA

Jak můžete Ukrajině pomoci Vy?

Jedním z nejlepších způsobů, jak můžete právě teď pomoci, je urychleně poskytnout finanční dar, který nám pomůže pomoci dětem a jejich rodinám v krizi na Ukrajině. Budete součástí více než 60 tisíc lidí na v Čechách a na Slovensku, kteří s námi Ukrajině pomáhají.

Léčíme na Ukrajině.

Přímá, transparentní a odborná zdravotní humanitární pomoc.

Darujte online

SMS v tvare MAGNA na číslo 836
Vašich 10 € smeruje v 100% výške na pomoc pre Ukrajinu.

Darujte vkladom na účet: verejnej zbierky
IBAN CODE: SK5811000000002943004292


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady