Fond urgentní pomoci

Share this

Abychom mohli v případě nouze okamžitě zasáhnout, vytvořili jsme fond urgentní pomoci. Tento fond poskytuje našim zdravotním týmům na celém světě možnost okamžitě zasáhnout a pomoci postiženému místnímu obyvatelstvu v případě nouze.

Darujte tady a teď

Bez ohledu na to, zda jsou děti ohroženy konfliktem nebo přírodními katastrofami, děláme vše potřebné, abychom jim pomohli. Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu jejich života.

Jak funguje fond urgentní pomoci?

Fond urgentní pomoci umožňuje našim týmům v terénu jednat okamžitě, kdekoli nasadíme urgentní pomoc jako reakci na velké krize. Patří sem operace prováděné v kontextu ozbrojených konfliktů jako je ten, který v současnosti postihuje obyvatele Ukrajiny, potravinových krizových situací, přírodních katastrof nebo epidemií.

Váš dar do fondu urgentní pomoci, ať už jednorázový nebo pravidelný, znamená důvěřovat MAGNA týmům, že pomáhají tam, kde to nouzová situace nejvíce vyžaduje a přidělí finanční prostředky prioritním potřebám. MAGNA každoročně informuje své dárce a veřejnost o využití prostředků fondu urgentní pomoci

Když je ohrožena byť jen malá část světa, je ohrožen celý svět.
Sophie Demay, MAGNA koordinátorka z DR Kongo

Kdy, kde a jak zasahujeme?

Naše rozhodnutí zasáhnout v době krize je založeno výlučně na našem nezávislém posouzení a potřebách lidí, nikoli na politických, ekonomických nebo náboženských zájmech.

Jsme odhodláni zajistit, že se naše pomoc skutečně dostane k těm, kterým je určena. Z tohoto důvodu trváme na tom, aby byl MAGNA týmům umožněn přístup do zdravotnických zařízení, komunikujeme s lidmi přímo na místě a nezávisle posuzujeme potřeby poskytnutí pomoci.

VÁLKY A KONFLIKTY

PŘÍRODNÍ KATASTROFY

EPIDEMIE

UPRCHLÍCI

Rychlá a efektivní pomoc v době katastrof

Dokážeme rychle reagovat na mimořádné události. 15. prosince 2013 vypukla v Jižním Súdánu občanská válka, kde hned první den přišly o život tisíce lidí. Další statisíce opustily své domovy a hledaly úkryt. V té době jsme už v zemi měli svůj tým, který i navzdory špatné bezpečnostní situaci okamžitě začal pomáhat obětem. Již 17. prosince jsme jediné fungující nemocnici ve městě (Juba Teaching Hospital) poskytli zdravotnický materiál, chirurgické potřeby a léky. Následně MAGNA otevřela zdravotní centrum v táboře pro více než 100 000 vysídlených lidí a začala poskytovat nezbytné očkování a další zdravotní pomoc.

Dokonce i když zrovna nepůsobíme v zemi, kde katastrofa vznikne, jsme schopni na ni reagovat do několika dní. Když v roce 2013 zasáhl Filipíny zničující tajfun, naše týmy dorazily třetí den po katastrofě na ostrov Cebu a okamžitě začaly s distribucí humanitární pomoci – hygienických balíčků, rýže a přístřešků pro 15 000 lidí.

Přístup ke zdravotní péči a epidemie

K některým katastrofám se schyluje pozvolna. Nemoci ničí celou populaci, nestabilita podrývá zdravotní systém, lidé bývají záměrně vyloučeni z lékařské péče. Naším posláním je zajistit zdravotní péči, dlouhodobě se zaměřujeme na léčbu podvýživy, pacientů s HIV/AIDS as přehlíženými tropickými chorobami.

Mobilní zdravotní jednotky

Ve vybraných katastrofách vznikají mobilní týmy, které zajišťují lékařskou péči i v nedostupných oblastech. Jen tak ošetříme co nejvíce pacientů. V roce 2016 cestoval náš mobilní tým přes obléhané území v oblasti Homs v Sýrii. Za půl roku jsme pomohli více než 50 000 lidem.

Obnova zdravotní infrastruktury

Stavíme a renovujeme nemocnice, zřizujeme ambulance i kliniky. V roce 2010 zemětřesení na Haiti výrazně ochromilo zdravotní infrastrukturu a tím i přístup pacientů k lékaři. Nemocnice, zdravotní centra a kliniky byly buď zničeny nebo poškozeny do takové míry, že se v nich nedalo pracovat. Proto MAGNA jako součást své humanitární aktivity, kromě urgentní záchrany lidských životů, vybudovala a kompletně zařídila zdravotní centrum pro matku a dítě v Port-au-Prince.

NEPÁL. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

FOND URGENTNÍ POMOCI: JAK POMÁHÁTE

U nás je pacient na prvním místě.

Když v červenci 2022 zasáhlo provincii Khost v Afghánistánu zemětřesení, naše MAGNA týmy byly na místě. Díky našim podporovatelům máme v zemi zřízený mobilní zdravotnický tým a jsme schopni rychle reagovat a poskytnout okamžitou pomoc při záchraně životů dětí a jejich rodin.

Okamžitě po vypuknutí konfliktu na Ukrajině v únoru 2022, díky pravidelné pomoci našich dárců ve fondu na urgentní pomoc, MAGNA týmy začaly s distribucí léků a zdravotnického materiálu ze svých skladů v zemi. Pomoc směřovala do zdravotnických středisek a zdravotníkům v oblasti severozápadně od hlavního města Kyjev, které zaživaly těžké boje a zranění zde utrpěli mnozí civilisté. Celková pomoc byla v té chvíli určena pro více než 15 tisíc lidí.

A po velkém výbuchu v Bejrútském přístavu v srpnu 2020 byla naše reakce na výbuch v Bejrútu nastavena tak, aby poskytla okamžitou podporu prostřednictvím našeho fondu urgentní pomoci. Naše MAGNA týmy byly okamžitě na místě a místním nemocnicím jsme poskytovali léky a zdravotnický materiál.

Covid na Slovenku v prvních měsících výrazně zasáhl nemocnice a celou zdravotní infrastrukturu, která nebyla na epidemii těchto rozměrů připravena a neuměla adekvátně reagovat. MAGNA timy pomáhaly s dodávkami ochranných materiálů do nemocnic a s testováním seniorů.

Podívejte také

Máte další dotazy nebo se chcete zapojit?

Zavolejte na +420 736 416 505 nebo pošlete e-mail na darcovstvi@magna.org a my vám rádi pomůžeme.