Zprávy

Přečtěte si nejnovější příběhy, informace a názory na problémy zdraví a naši práci po celém světě.

29.11.2009 | Zprávy

Bojujeme s AIDS, přidejte se …

Život zachraňující ARV léky. © Martin Bandžák

1. prosince Světový den boje proti AIDS

Magna Děti v tísni bojuje v terénu s AIDS.

Kambodža (slideshow) >>

Magna oslavuje Svetový deň boja proti AIDS v Kambodži (slideshow) >>

Keňa (slideshow) >>

Kongo (hlas z terénu) >>

AIDS no MORE.

Každým dnem se ve světě virem HIV nakazí kolem 1.800 dětí, kdy se převážná většina těchto chorob vyskytuje u novorozenců. Více než 90% těchto infikovaných dětí žije v rozvojovém světě a většina z nakažených dětí v této části světa je spojena s přenosem viru z matky na dítě. Až 1.400 dětí mladších 15 let umírá denně na nemoci způsobené virem HIV. Těhotná HIV pozitivní žena může infikovat své nenarozené dítě během těhotenství v děloze, během porodu a později během kojení mateřským mlékem.

PMTCT (Program na minimalizaci přenosu viru HIV z matky na dítě) se stalo důležitou součástí Magna aktivit. Magna Děti v tisni zprostředkovává PMTCT program v 8 nemocnicích a zdravotních střediscích s počtem 847 žen, které byly součástí programu v samotném roce 2008. Hlavní důraz se klade na integraci rutinní prenatální (ANC) a natálnej péče, jakož i péči o matku a dítě (MCH), postnatálně služby související se sociální péčí, včetně pravidelných lékařských prohlídek pro matky a novorozence. Celkem 719 dětí bylo sledováno v HIV exposed programech (děti narozené HIV pozitivním matkám). PMTCT programy byly v roce 2008 součástí Magna projektů v Keni a Kambodži. V rozvojových zemích mají ženy jen velmi omezený přístup k prenatální péči (ANC) a s ní spojených služeb. Všechny ženy by měli být informovány o jejich HIV statusu aby v případě, že jsou pozitivní měli možnost zahájení léčby pro sebe i možnost prevence přenosu viru HIV na ještě nenarozené dítě. V roce 2008 Magna asistovala při 51.591 preventivních prohlídkách, kdy bylo zároveň 15.187 těhotných žen testovaných na HIV.

PMTCT program je komplexní program zabývající se minimalizací přenosu viru z matky na dítě, včetně rozšiřování strategií prevence přenosu na ženy. Program zprostředkovává reprodukční zdravotní péči pro ženy žijící s virem HIV, zabraňuje přenosu viru během těhotenství a během porodu z matky na dítě. Minimalizuje možnosti přenosu prostřednictvím bezpečnější náhradní kojenecké stravy nebo výhradního kojení během prvních šesti měsíců. Program rovněž poskytuje zdravotní péči a léčebné služby pro ženy, novorozence a jejich rodiny. Sledování správnosti a časové pravidelnosti užívání antiretrovirální léčby u HIV pozitivních těhotných žen a novorozenců podstatně snižuje riziko přenosu viru z matky na dítě. HIV pozitivním matkám by také měl být umožněn přístup k antiretrovirální léčbě jako podpora a ochrana jejich vlastního zdraví.

Pokles dětských infekcí viru HIV v rozvinutých zemích je zajištěn hlavně prevencí přenosu viru z matky na dítě (PMTCT). Avšak realizace takového programu v prostředí s nedostačujícím zdrojem informací o reálné situaci v zemi, podpořeným samotným faktem, že ženy mají jen velmi omezený přístup k prenatální péči, která je schopna zajistit pro nakažené matky testování, léčbu a zároveň zabránit přenosu viru z matky na dítě , je operativně v těchto prostředích velmi náročná.

Globální zásah PMTCT v roce 2007 (poslední statistický údaj) nebyl úspěšný z pohledu 420.000 nových případů infekcí u dětských pacientů (pacientů mladších 15 let). Dnešní údaje výzkumů také ukazují, že přibližně jen 20% HIV pozitivních těhotných žen mělo možnost léčby ARV v souvislosti s prevencí přenosu viru HIV z matky na dítě. Dalšími důvody, které brání implementaci PMTCT programů zahrnují finanční možnosti, kulturní zábrany, kvalita infrastruktury v daných rozvojových zemích, nedostatek lidských zdrojů, nízká úroveň zdravotní péče o matku a dítě, spolu s rozhodujícím, častokrát zanedbaným faktorem, jako je existence protokolů a jejich správná formulace v zemích provádění PMTCT programů.

Velké množství HIV pozitivních dětí je infikováno od matek během těhotenství, porodu nebo později v období kojení. V rozvinutých zemích byla infekce HIV u pediatrického pacienta eliminována na absolutní minimum právě prostřednictvím prevence přenosu HIV z matky na dítě (PMTCT). Míra výskytu přenosu viru HIV v rozvinutých zemích se v současnosti pohybuje pod 2%. Na druhé straně, v rozvojových zemích má možnost intervence přenosu viru HIV z matky na dítě pouze 20% těhotných HIV pozitivních žen.

Další velký nedostatek Magna vídí v aplikaci protokolů v rozvojových zemích, které se velmi liší od protokolů stávajících a aplikovaných v zemích vyspělého světa, kde má každá těhotná HIV pozitivní žena možnost kompletní ARV léčby během těhotenství, spolu s ARV preventivní léčba pro novorozence následovanou zprostředkováním náhradní kojenecké stravy ve formě kojeneckého mléka. Přístup k ARV léčbě pro všechny HIV pozitivní těhotné ženy bez ohledu na jejich imunologický stav (počet CD4) byl prokázán jako nejlepší, aby se zabránilo přenosu viru HIV z matky na dítě. Tento fakt je alarmující a poukazuje na obrovskou nerovnost a sociální nespravedlnost.

Magna Děti v tísni nabízí v rámci PMTCT programů ženám možnosti volby mezi náhradní kojeneckou stravou a výhradním kojením s možností důkladného nutričního poradenství pro matku a dítě a pravidelných lékařských prohlídek. Magna v roce 2008 distribuovala 6.095 kojeneckých mlék. V současnosti stále probíhají diskuse na téma kojení a na hledání správných alternativ přístupu ve zprostředkování náhradní kojenecké stravy. Otevírání nových PMTCT intervencí a jejich implementaci v širším rozměru bude vyžadovat určení a rozpoznání správné kombinace ARV léků a rozvoj přizpůsobivých FDC (fixed dose combination), které jsou nenáročné na správu, mají přijatelnou toxicitu a minimalizaci rizika možné odolnosti.

Úspěšnost programů Magna Děti v tísni v minimalizaci přenosu viru z matky na dítě byl v Kambodži 95,09% (údaje za rok 2006-2008). Plán pro následující roky 2009 - 2010 je představit Magna PMTCT program a s ním spojené služby kromě Kambodže a Keni také v Konžské demokratické republice a ve Vietnamu.

ARV léčba.

AIDS je stále nevyléčitelné onemocnění. Dnes však existuje pro  pacienty nakažených virem HIV antivirová léčba (ARV), která dokáže pacientovi zvýšit imunitu a tak prodloužit a zkvalitnit jejich život. Dnes je to jediná možnost jak zlepšit zdravotní stav HIV / AIDS pacientů.

Děti a rodiny nakažené virem HIV jsou často stigmatizované a musí denně bojovat s předsudky, proto je důležité pracovat přímo s komunitou a pomoci právě tento problém potlačit. Stejně potřebují informace, rady a praktickou pomoc při léčbě, péči o dítě, nebo asistenci při ztrátě zaměstnání.

Magna Děti v tísni podává ARV léčbu a léčbu oportunních infekcí (TBC atd..), Dětským pacientům nemocným na AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme léky, lékařské vyšetření, laboratorní testy, stravu a výživu a terapeutické poradenství. Pomáháme zajišťovat tréninky zdravotnického personálu.

Magna Děti v tísni bojuje za lepší přístup chudých zemí ke kvalitním generickým ARV lékům, tlačí oficiálních představitelů ke zlepšení podmínek ve zdravotnických zařazení ke zvýšení kvality personálu i vybavení lékařskými pomůckami a léčivy.

Magna Děti v tísni pracuje přímo v terénu a prevenci HIV / AIDS denně provádějí naši terénní sociální pracovníci v lokálních komunitách. Pravidelnými návštěvami, informováním o možnostech a způsobech nákazy a kontrolou hygienických návyků pomáhají předcházet šíření epidemie.

AIDS a awareness.

Děti i mládež mají právo na informace, vzdělávání i servis ohledně HIV / AIDS. Neustálé vzdělávání a informování je jedinou cestou jak je ochránit. Hlavně když vezmeme v úvahu fakt, že věková skupina nověnakažených virem HIV stále klesá.

Magna Děti v tísni pořádá pravidelné informační kampaně pro širokou populaci se zaměřením na HIV / AIDS.

Za Vaši sounáležitost Vám jménem všech lidí žijících s virem HIV a našich pacientů děkujeme.

Poslední příběhy

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím