Vietnam

Share this

Proč MAGNA zasahuje ve Vietnamu?

Vietnam je hustě zalidněnou zemí, kde žije téměř 87 milionů lidí. Přestože mnoho lidí má Vietnam stále spojený s válkou, ve skutečnosti je to země plná okouzlujících přírodních krás.

Vietnam však trpí koncentrovanou epidemií HIV/AIDS. Znamená to, že největší míra prevalence se zatím nachází mezi tzv. primární HIV populací, kam patří uživatelé drog aplikující si drogu nitrožilně, prostitutky či homosexuálové. U těchto skupin obyvatelstva se obecné rozšíření nemoci pohybuje kolem 28% v rámci jedné provincie, prevalence v rámci celkové populace v zemi je však 0,53%. To odpovídá přibližně 293 000 lidem nakaženým virem HIV v roce 2007.

Ve Vietnamu MAGNA týmy strávily 2 roky léčením HIV/AIDS matek a novorozených dětí. Projekt byl ukončen v roce 2012 poté, co národní ministerstvo zdravotnictví zahrnulo včasnou diagnostiku jako prevenci k zastavení viru HIV z matky na dítě do svého programu.

NAŠE ČINNOST

  • HIV/AIDS

2010

První MAGNA intervence v zemi.

MAGNA operace ve Vietnamu

Podívejte se blíže na naše operace v zemi.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Zprávy z Vietnamu

Přečtěte si všechny zprávy a reportáže ze země.

Naše operace

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady