Jak se staráme o HIV pozitivní ženy a jejich děti

05. 02. 2009

Share this

Zdravotní středisko v Phnom Penh, kde Magna provozuje
PMTCT program. © Andrea Stránska/Magna Deti v tísni

 

V jaké situaci se naše Magna sestřička v Kambodži setkává s HIV pozitivní ženou? Přibližně dvě třetiny žen v programu nevědí na začátku o svém HIV statusu. Přijdou do nemocnice či zdravotního střediska na běžnou přehlédli před porodem a tam jim je nabízeno i HIV testování.
Žena má do třiceti let, jednoho manžela kterého nikdy nepodviedol, čeká své první nebo druhé děťátko, na které se těší a přitom zjistí že je HIV pozitivní. Poniektoré už tuší že něco není v pořádku protože byly častěji slabé a unavené, pro jiné je to šok, hrozná zpráva, konec jejich života. V tomto okamžiku se všechno rozhodne. Je nutný citlivý přístup sestřičky, jasné a jednoduché vysvětlení, aby žena věděla, že tam někdo pro ni je, ale hlavně že teď to nesmí vzdát a nakonec může mít zdravé dítě.

Magna pro lepší pochopení vytvořila i leták který používáme při prvním setkání se ženou. Leták jasně popisuje celý program se všemi nezbytnými kroky. Jeho výhodou je, že si ho každá žena může vzít s sebou domů a vícekrát prostudovat. Leták je přizpůsoben místním poměrům a proto je tam mnoho vysvětlujících obrázků i pro negramotné ženy, které nejsou v Kambodži výjimkou. Negramotné ženy často při konzultaci na všechno přikývl, ale už o chvíli nevědí co je třeba udělat dále. PMTCT leták se prokázal už v mnoha situacích jako velmi efektivní nástroj.

Asi dvě procenta novoidentifikovaných žen se odmítne zapojit do PMTCT programu.
Důvodů je několik, buď žena nepřijala výsledek testu jako správný a nevěří že je HIV pozitivní, nebo skrývá svůj status před rodinou a bojí se jak by reagovali, kdyby se to dozvěděli a tak nechce riskovat nebo neví a nechce pochopit, že může sama ovlivnit zdraví svého ještě nenarozeného dítěte. Do programu nelze nikoho nutit, je založen na vzájemné spolupráci a zapojení žen, bez toho není možné zaručit úspěch programu. Magna sestřičky dodržují etickou zásadu, že HIV status ženy je důvěrná informace a navzdory naléhání ji nesmí nikomu třetímu prozradit.

Magna sestra vyšetřuje těhotnou ženu v rámci programu
PMTCT v Kambodži. © Andrea Stránska/Magna Deti v tísni

 

Snadněji se spolupracuje s klientkami, které už věděli o svém statusu dříve než otěhotněly. V takových případech se nám i stává, že nás naopak žena překvapí a sama si nás vyhledá ať už v Magna centru nebo v nemocnici, protože sama by to nezvládla. Mnoho žen je k nám doporučených z jiných služeb pro HIV pozitivní osoby, z důvodu získané důvěry, profesionálního přístupu a kvalitní péče kterú MAGNA nabízí. Stalo se nám také, že žena přišla jen kvůli programu z daleké provincie, protože chtěla mít zdravé dítě a odmítla běžné služby při jejím bydlišti.

Na druhé straně máme už i ženy které úspěšně prošly celým programem, a zapojily se do něj opět. Touha po dalším dítěti je v khmerské společnosti často silnější než strach, že její dítě bude nakaženo virem HIV a tím pádem může pro rodinu znamenat spíše přítěž, finanční i psychickou.

Další možnost je, že kamarádky žen, které máme v programu, se k nám také samy přihlásí. I to poukazuje na úroveň služeb které MAGNA poskytuje.

Důvěra, kvalitní zdravotní péče, eliminována diskriminace ve zdravotnických zařízeních od lékařů nebo sester, držení v tajnosti HIV statusu žen jsou důvody proč se ženy zapojí do MAGNA PMTCT programu a proč se do něj každý rok přijme větší počet HIV pozitivních těhotných žen. Ženy jsou vděčné, že náš PMTCT program existuje a intenzivní péčí jim pomúžeme k realizaci přímo neuvěřitelného snu, že jejich potomek je zdravý, negativní jedinec který tak získá možnost žít plnohodnotný život.

Magna svůj PMTCT program realizuje v Kambodži už skoro tři roky. Vysloužila si ním velmi dobré renomé a uznání, že významně přispívá k cílům národního PMTCT programu. Národní PMTCT program funguje po celé zemi, ale jen v oblastech, kde se do spolupráce zapojila i nevládní organizace má tento program úspěch a výborné výsledky. Nejvýrazněji je to viditelné v hlavním městě v Phnom Penh a v blízké provincii Kandal, kde má také MAGNA své zázemí. MAGNA poskytuje kompletní péči v rámci PMTCT programu. A právě proto si můžeme vykazovat takové obrovské úspěchy jak lze za normálních okolností dosáhnout jen rozvinutých zemích jako například v zemích EU. Proč je to tak?

Magna v rámci PMTCT programu poskytuje:

– Intenzivní osobní přístup ke každé ženě a jejímu dítěti od těhotenství až do doby, než dítě dosáhne 18 měsíců,
– Nadstandardní zdravotní péči pro těhotnou ženu,
– Pravidelné zdravotní kontroly a prevence léčbu pro dítě,
– Časné HIV testy pro novorozence již od prvního dne narození,
– Vzdělávání a sociální podporu těhotných žen a maminek,
– Podporu a spolupráci s místními státními zdravotnickými zařízeními,
– Rychlá reakce na ad hoc situace a promptní řešení komplikací,
– Vlastní MAGNA tým zdravotních sester a pracovníků ze Slovenska.

Zapojením se do programu se místním ženám dostane na Kambodžu nadstandardní zdravotní péče a individuálního přístupu. Pouze na vyjasnění, nadstandardní péče v Kambodži znamená běžná péče v Čechách. Těhotnou ženu sestra jen zváží a změří a projedná s ní případné problémy a dá rady jak se stravovat. Častou radou s jakou žena s komplikacemi odchází ze zdravotního střediska je, že má méně solit, vykládat si nohy a nenosit těžké věci. Takto vypadá běžná prohlídka. V posledním období se MAGNE podařilo zlepšit poskytovanou zdravotní péči pro všechny těhotné ženy přicházející na prenatální prohlídku ve zdravotních střediscích a nemocnicích. Ženě udělají v rámci první běžné prohlídky i krevní testy, testy na pohlavně přenosné nemoci, testy na cukr a bílkoviny v moči a test na hemoglobin. To vše za nezměněný poplatek. Ženy vítají tuto změnu a zdravotní sestry jsou rady, že mohou poskytovat kvalitnější služby a my jsme hrdí.

Chey Chumneas nemocnice je jednou z nemocníc, kde Magna provozuje PMTCT program. Zdravotní sestry a testovací sety.
© Andrea Stránska/Magna Deti v tísni

 

V roce 2008, ve spolupráci s Pasteur Institute, jsme začali s rannou testy novorozenců, kde můžeme dítě otestovat poprvé hned po porodu. Díky DBS testem rozvrženým do testovacího kalendáře se tak můžeme dozvědět zda se dítě nakazilo během těhotenství, při porodu nebo zda matka kojila, případně podávala dítěti míchanou stravu co je nejrizikovější způsob krmení dítěte když má HIV pozitivní matku. Dosahujeme neuvěřitelné výsledky, až 98% novorozenců je již testovaných HIV negativní (údaj za roky 2007 a 2008). V případě pokud je dítě HIV pozitivní okamžitě je registrováno v našem ART programu a je nasazeno na léčbu.
Všechny děti v Magna programu berou preventivní léčbu až do potvrzení jejich HIV statusu – negativ a absolvují všechny povinné očkování.

Magna přispívá ke snižování dětské úmrtnosti, která je v Kambodži od roku 2000 bohužel velmi vysoká a nezměněna. Prvním bodem je že každá žena porodí své dítě ve zdravotnickém zařízení. To je pro většinu Kambodžanů nedostupné, patří to k nákladným placeným servisem. Následně děti sledujeme až do 18 měsíců a přímo ovlivňujeme jejich hygienu, stravu a zdravotní péči. V roce 2008 nám v rámci programu z více než sto novorozeňat zemřelo jen jedno děťátko, na zápal plic.

Dalším příkladem přínosu MAGNA PMTCT programu je situace z konce loňského roku. Národní program v rámci plánování nezahrnul cíl, který si sami stanovili a to zvýšit počet testovaných těhotných žen. Na rok 2008 naplánovali do svých skladů stejný počet HIV testů jako na rok 2007. Tato situace ve většině zdravotních středisek vyvolala předčasné ukončení práce, i tři měsíce před koncem roku 2008. Ne však v zdravotních střediscích kde působí MAGNA. Promptne jsme na trhu sehnali potřebné HIV testy, ale i medicínské potřeby na provedení těchto testů jako alkohol, vatu či stříkačky. To vše v nemocnicích chybělo. Díky naší rychlé reakce a doplnění testů bylo možné otestovat dalších 1173 těhotných žen a 278 manželů v listopadu a 1413 těhotných žen a 318 manželů v prosinci 2008.

Naše MAGNA sestřičky jsou v terénu často nenahraditelné. Se ženami se setkávají při různých příležitostech – v nemocnicích, Magna centru či na domácích návštěvách. Na domácí návštěvy chodí pravidelně a kontrolují zda je s matkou a později i děťátkem všechno v pořádku, od léčby a pravidelné návštěvy lékaře až po hygienu a stravu. Jsou vždy naporúdzi pokud je třeba něco vyřešit, jsou vždy první osobou níž žena volá pokud se něco děje. Přes telefon běžně podávají první pomoc a jakmile je to možné osobně zkontrolují vývoj. Získali si důvěru a hlavně umí rychle pomoci. Je to náročná práce a proto potřebují uznání a často i podporu aby mohli dále naplno pracovat. Jsou obrovským přínosem pro PMTCT program a upřímně se těší každému novému miminku které je HIV negativní.

MAGNA PMTCT program je již zaběhnout, Magna disponuje kvalifikovaným týmem a také proto byla MAGNA v polovině roku 2008 oslovena s nabídkou nové spolupráce v další nemocnici v Phnom Penh, v nemocnici khmerské – Sovětského přátelství. PMTCT program zde ještě nikdy předtím nefungoval. Byla to výzva, ale dnes se i zde všechno rozjíždí.

Kromě toho se splní i naše cíle poskytovat kvalitní zdravotní péči pro větší počet těhotných žen a zapojit do MAGNA PMTCT programu více HIV pozitivních žen. Doufáme že se nám to podaří v roce 2009 vše podaří a že nám v cestě bude stát co nejméně překážek.

Andrea Stránska pracuje v Magna Děti v Nouzi od roku 2007. Po dvou letech působení v PMTCT programu v Kambodži, odchází v současnosti na misi do Konžské demokratické republiky, kde Magna plánuje spustit program na zastavení přenosu viru HIV z matky na dítě.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady