Jižní Súdán: Země s nejvyšší dětskou úmrtností ve světě

03. 06. 2015

Share this

Úmrtnost dětí ve věku do 5 let v Jižním Súdánu je alarmující, i proto je jedním z hlavních cílů Magna Děti v tísni poskytovat v této zemi matkám a jejich dětem přístup k mateřské a novorozenecké péči. Zdravotnické zařízení Rijong jsme rozšířili o novou porodnici, čímž zlepšujeme přístup místní komunity ke zdravotním službám. Kromě pomoci při budování zdravotní infrastruktury školí MAGNA místní zdravotnický personál s cílem zvýšit jejich povědomí v novorozenecké oblasti. Posílí se tak místní porodnický systém a sníží se úmrtnost matek a novorozenců. Jen v měsíci dubnu jsme takto vyškolili 14 zdravotníků a školení sehrálo důležitou roli v odhalování vědomostních mezer u zdravotníků v mateřské a novorozenecké oblasti, častokrát způsobených vírou v lokální tradice. Školení probíhalo ve zdravotním zařízení v Terekeka a kromě teoretické části bylo součástí i praktické vzdělávání pomocí nafukovacích panenek. MAGNA dokázala, že umí provést efektivní, nenákladný a praktický školící program s cílem zvýšit dovednosti a znalosti místní komunity zdravotníků.

Jedním z hlavních cílů MAGNA projektů je poskytovat primární lékařskou péči novorozencům, dětem a dospělým žijících ve vzdálených těžko dosažitelných oblastech. Místní zdravotnické systémy podporujeme prostřednictvím rozvoje a posilování technických a provozních kapacit, které jsou nezbytné k poskytování včasných zdravotních intervencí.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady