Kambodža: „Znovu můžu chodit ven s kamarády,“ raduje se Vibol

26. 01. 2016

Share this

„Dostal jsem další šanci,“ raduje se šestnáctiletý Vibol, který žije se svou matkou v provincii Kandal v Kambodži. S Vibolem se známe deset let. Když měl šest let, diagnostikovali mu vysoké stádium rozšíření infekce viru HIV. Pod dohledem MAGNA lékaře a sociálního pracovníka Vibol zaznamenal okamžité zlepšení zdravotního stavu.

Po čtyřech letech léčby a intenzivního monitoringu MAGNA zdravotníky, se spolehli na Vibolovu matku a Vibola, že přesné dávkování léků budou mít na starosti sami. Bylo mu 11 let a jeho matka byla zaneprázdněná svojí prací. Vibol léky často užíval pozdě, někdy svoji dávku dokonce i vynechal. Nezodpovědné užívání léčby vedlo k výraznému zhoršení Vibolova zdravotního stavu. Nepřesné a nepravidelné dávkování léků způsobuje zvýšení virových hodnot HIV v těle člověka a léčba přestává být účinná.

MAGNA zdravotníci začali znovu úzce spolupracovat s Vibolem a jeho matkou. Vibol začal chodit na pravidelná individuální terapeutická sezení, dostal podpůrné nástroje jako budík, který měl připomínat čas užívání léků, krabičku na týdenní dávku léků a kalendář s podrobným plánem užívání léku. MAGNA terénní pracovník navštěvoval Vibola doma dvakrát měsíčně, aby spočítal tabletky a připomenul matce i dítěti, jak je mají správně užívat. Po třech měsících intenzivní péče, virové zatížení ustoupilo a po šesti měsících se stalo nezjistitelným. Nyní je Vibol v druhém cyklu léčby. „Spolu s mojí mámou to zvládneme!“ odhodlaně dodává.

MAGNA působí v Kambodži od roku 2002, kdy jsme jako jedni z prvních začali provozovat ARV léčbu a zdravotní péči pro HIV/AIDS děti v Kambodži. Od té doby jsme poskytli zdravotní a sociální péči tisícům obětem epidemie AIDS v Kambodži. Kromě poskytování léčby stovkám nakažených dětí, jsme více než 1500 HIV/AIDS matkám pomohli k narození zdravého dítěte bez virusu HIV.

Léčíme teď a tady. Díky Vám.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady