Naše historie

Share this

Jak vznikla MAGNA

Myšlenka založení organizace, která bude přinášet svědectví a poskytovat zdravotní pomoc lidem v době humanitárních katastrof, přišla v roce 2000. Tehdy se fotograf Martin Bandžák a psycholožka Denisa Augustínová vrátili ze zdravotnického zařízení pro oběti černobylské katastrofy na Kubě. Na místě strávili několik měsíců, zdokumentovali příběhy dětí z Ukrajiny a Běloruska, které i 15 let po tragédii trpěly různými anomáliemi a závažnými chorobami. Zařízení „Tarara“ se nacházelo několik kilometrů od hlavního města Havana a sloužilo k ukrytí těchto dětí před světem. Jejich příběhy tehdy šokovaly veřejnost a byly publikovány v mnoha slovenských i českých médiích.

Na základě této zkušenosti došlo k založení organizace MAGNA, jejíž základní pilíře jsou:

  • Svobodně si moci vybrat místo k poskytnutí zdravotní a sociální pomoci.
  • V době humanitárních krizí rychle zasáhnout tam, kde je to nejvíce zapotřebí, a pomoci lidem, bez ohledu na jejich etnické, náboženské nebo politické zájmy.
  • Vytvářet inovativní zdravotnické projekty na pomoc jednotlivcům.
  • Dokumentovat osudy obětí katastrof a přinášet svědectví ze zapomenutých částí světa, které by se k široké veřejnosti jinak nedostaly.

MAGNA byla založena na Slovensku v roce 2001.

První mise

AIDS v Kambodži – V roce 2002 se tisíce lidí staly oběťmi pandemie AIDS, která zasáhla zemi a způsobila obrovské ztráty na životech. Po rodičích, kteří nákaze podlehli – uvádí se, že v tomto období na onemocnění spojená s AIDS zemřelo až 250 000 lidí – zůstaly sirotky, z nichž mnohé byly nakaženy již při narození a umíraly na ulicích bez jakékoli lékařské pomoci. V zemi neexistovala zdravotní pomoc, mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic nebo Lékaři světa postupně začali s léčbou dospělých, ostatní jen přihlíželi. Nefunkční zdravotní systém a extrémní chudoba rodin, z nichž děti pocházely, jim neumožňovaly se o ně postarat. Nakaženým dětem, tzv. „druhé vlně“, neměl kdo poskytnout potřebnou léčbu a péči.

Martin Bandžák a Denisa Augustínová se staly očitými svědky této tragédie. Pragmaticky as velkým nasazením začali situaci řešit a otevřeli zařízení pro léčbu nakažených dětí v hlavním městě Phnom Penhu. Zabezpečili jim antiretrovirální (ARV) léčbu, která mnohým zachránila život. Povolali do země týmy zdravotníků ze Slovenska, místní lékaře zaučili a zapojili je do práce. Za pár měsíců MAGNA nastavila pro léčbu svého prvního pacienta a stala se tak jednou z prvních organizací, která začala léčit HIV/AIDS dětských pacientů.

MAGNA dnes – globální organizace

Za poslední dvě desetiletí se MAGNA rozrostla ze skupiny několika dobrovolníků na mezinárodní organizaci se stovkami pracovníků v terénu, kteří každoročně poskytují více než 300 tisíc zdravotních konzultací v desítkách nemocnic po celém světě.

Základní hodnoty humanismu, nezávislosti, neutrality a nestrannosti, které spojily první členy a dobrovolníky v roce 2001, nadále pohánějí naši práci.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady