Magna otevírá svou misi v Kongu

10. 04. 2009

Share this

Toto se děje však ve východní části Konga, země s celkovou rozlohou 2,3 milionů km ². Tyto problémy jsou závažné no lidé v Kongu mají i jiné velmi vážné problémy, kvůli kterým trpí. Chudoba, chybějící bezpečnost, negramotnost, podvýživa, malárie, a mnohé další, které mohu jmenovat velmi dlouho, jsou rozšířeny po celé zemi s populací momentálně již přes 60 milionů obyvatel. Kongo vyžaduje strategický a koordinovaný přístup k řešení všech jeho problémů.

Kongo bylo první africkou zemí která zřídila již v roce 1987 Národní komisi pro kontrolu AIDS. Kvůli válce však tato instituce svou činnost nepraktizovala. A tak z prvenství zůstalo Kongu jedno z posledních míst. Program zabránění přenosu viru HIV z matky na dítě se spustil v roce 2002 prvním pilotním projektem. Od té doby již uplynulo sice 7 let, ale program má stále mnoho mezer a nenaplňuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), z různých důvodů.

Odpovědní v Kongu jsou si plně vědomi problému, který Kongo má s HIV. Existuje zde národní strategický plán boje proti HIV / AIDS, který plně podporuje rozvoj HIV testování a programů prevence poskytovaných zdarma. Zdarma znamená za podpory zahraničních agentur a nadací, ale bohužel ani těch není dostatek. Chybějící finanční prostředky neumožňují dosahovat cílů dané ambiciózní národní strategie. Těžko se implementuje jakákoli dobrá myšlenka, pokud nemáte finanční prostředky na její realizaci. Kongo je velmi chudou zemí, což je ovšem paradox, protože je to zároveň jedna z nejbohatších afrických zemí – co se týká nerostných surovin. Válka, klientelismus, “ztráta” peněz ze státního rozpočtu v kapsách funkcionářů, nelegální obchody, nefungující systémy a mnohé další se podílejí na udržování stavu chudoby v zemi.

Statistiky v Kongu často uvádějí jiné počty, jiné procenta. Je těžko určit přesnou situaci, protože Kongo odhaduje i základní údaj – počet svých obyvatel. V jedné z oficiálních statistik národního programu z roku 2007 zde žije celkem 1,3 milionu lidí žijících s HIV, z čehož 142.970 HIV tvoří HIV pozitivní těhotné ženy. Složitá situace je i s antiretrovirálními léky (ARV léčba), která je sice zdarma, ale není dostupná jako hlásají plakáty po zemi, není dostupná pro každého kdo ji potřebuje. V Kongu se k ARV léčbě dostává pouze cca 5% z těch který ji potřebují.

Začarovaný kruh zde funguje i v rámci zdravotnictví. Doktoři a sestřičky mají velmi nízké platy, v případě Konga jejich často nedostávají vůbec. Stát nemá vybudovaný sociální systém, tak všichni pacienti při návštěvě nemocnice či zdravotního střediska, soukromého i státního, musí platit. Platí se za konzultaci, návštěvu doktora, předpis, léky, kontrolu … prostě za všechno. Pro průměrného Konžana, který má k dispozici pouze méně než jeden americký dolar na den, je toto nadstandardní služba a proto si dobře rozmyslí zda půjde k lékaři nebo bude jíst. Jeden den hospitalizace ve zdravotním středisku stojí 10 $. Více než 75% populace KDR žije pod hranicí chudoby, tj. z méně než jednoho dolaru na den. Statistiky této země uvádějí enormní čísla úmrtnosti na nemoci na které již dávno existují léky, které umíme identifikovat a léčit. Odhaduje se že v Kongu za posledních 7 let zemřelo na následky léčitelných nemocí a podvýživy kolem 4 milionů lidí. Tyhle čísla jsou alarmující. Každý kdo přichází do Konga pomoci v určité oblasti, zlepšit služby, poskytnout technickou pomoc či léky nebo přispět v rámci jakékoli iniciativy je vítán s otevřenou náručí.

V Kongu patří HIV / AIDS epidemie k jedné z výzev, se kterou je třeba se vážně zabývat. Národní prevalence HIV je 4,04% (podle zprávy národního programu z roku 2006), kde nejvíce postiženými jsou věkové kategorie od 30 do 39 let mezi muži a ženy od 20 do 29 let. Neustále však roste počet infikovaných žen i ve věkové skupině od 15 do 24 let a to je alarmující. Znamená to, že skupina žen v reprodukčním věku se stává stále více ohroženou ve vztahu k HIV.

Program prevence přenosu viru HIV z matky na dítě byl dávno představen, ale plně funkční a dostupný není dodnes. V současné době pouze 2% HIV pozitivních matek má přístup k základní léčbě potřebné k zabránění přenosu viru. Mnoho dětí tak přichází o svou šanci mít zdravý start do života. Jako jedna z pěti nejdůležitějších výzev v KDR bylo prohlášeno snížení úmrtnosti a morbidity matky a dítěte. Součástí je zlepšení nebo zavedení pohotovostních porodnictví služeb, prenatální a pediatrické péče, kvalifikované krevní transfuze, prevence přenosu viru HIV z matky na dítě a pohotovostní očkování. Každé páté novorozeňátko se nedožije pěti let života.

HIV prevalence v Kongu se za poslední desetiletí nezměnila, ale zde je třeba být opatrní. Každoročně je zaznamenáno více než 100.000 případů nakažených virem HIV. Stejný (nebo vyšší) počet lidí každý rok na následky AIDS zemře. Tato stabilizace představuje nejhorší fázi epidemie HIV.

Magna Děti v tísni zahajuje svoji činnost v Kongu právě v oblasti prevence přenosu viru HIV z matky na dítě a pomoci podvyživený lidem. Pomoci ohroženým ženám a přispět k budoucnosti Konga se zdravými jedinci je naším hlavním cílem v Kongu.

V současnosti existuje velmi malá návratnost HIV pozitivních žen do nemocnic či zdravotních středisek. Určitě se pod to podepisuje stigmatizace a diskriminace populace postižené HIV, vysoké ceny v zdravotních střediscích, nevědomost a neuvedomelosť samotných žen, že mají osud svého dítěte ve vlastních rukách. I když je fertilita v Kongu poměrně vysoká, mateřský instinkt je všude stejný, tj. každej mame záleží na osudu každého jednoho z jejích dětí. Odhaduje se, že přenos viru HIV z matky na dítě v Kongu je 25%, tj. každé čtvrté dítě narozené HIV pozitivní matce je také HIV pozitivní. V rozvinutých zemích jsou to pouze 2% dětí.

Věříme že is naší pomocí se i konžské děti dočkají svého práva na zdravý a plnohodnotný život bez HIV.

Andrea Stránska, Magna koordinátor pro Kongo působit v zemi už několik měsíců. V minulosti Andrea působila jako field koordinátor v Kambodži.

Foto: Andrea Stránska / Magna Děti v nouzi, Bilboard v ulicích Kinshashy oznamující potřebu HIV / AIDS testování.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady