Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. 11. 2019

Share this

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Fyzické nebo sexuální násilí podle odhadů zažila každá třetí žena ve světě. V mnoha případech byl násilníkem jejich partner a v mnoha případech násilí ženy nenahlásili, protože je spojeno se stigmatizací či veřejnou hanbou a ponížením, ale také s beztrestností pachatelů.

Během konfliktu v Bosně na počátku 90. let se obětí znásilnění stalo přibližně 20.000 až 50.000 žen. Během genocidy ve Rwandě v roce 1994 znásilnili 250.000 až 500.000 žen. V Demokratické republice Kongo podle průzkumu z roku 2011 bylo za svůj život znásilněných 1,69 až 1,8 milionu žen.

“Nedávno jsem se zúčastnila konference v Rwandě v Kigali. V rámci odborného programu psychologické pomoci jsme hovořili i s oběťmi. Tak jako mnohokrát předtím, i oběti násilí z Konga, Rwandy, se kterými jsem tam mluvila, potvrdili, že sexuální násilí zničí celý život. ,Každé ráno se musím přemáhat začít nový den, najít důvod přežít ho a nechtít zemřít každou následující hodinu,’ řekla jedna z nich,” říká operační ředitelka MAGNA Denisa Augustínová.

Sexuální násilí na ženách a dívkách je součástí konfliktů v Jižním Súdánu či v zmiňované KDR. I ženy v Iráku a v Sýrii se staly oběťmi znásilňování a sexuálními otrokyněmi teroristické organizace ISIS. Příběhy pacientek MAGNA se podobají. Hovoří o tom, jak přišla armáda nebo milice, obklíčili vesnici, muže povraždili, ženy a dívky znásilňovali. Součástí většiny našich programů je i pomoc obětem sexuálního a genderového násilí (Sexual and Gender Based Violence – SGBV). V roce 2018 MAGNA pomohla více než 3.000 obětem sexuálního násilí a další desetitisíce prošly našimi vzdělávacími a psychologickými programy.

Zkušenosti MAGNA ukazují, že právě zdravotnická zařízení v našich projektech jsou často jediným místem, kde dokážeme identifikovat oběti sexuálního násilí. Speciálně vyškolený personál obětem poskytne urgentní lékařskou pomoc, v případě potřeby chirurgické ošetření, prevenci šíření pohlavních chorob, psychologickou pomoc apod.

 

Sexuální násilí má totiž různé podoby:

– intimní partnerské násilí (týrání, psychologické zneužívání, znásilnění v manželství …);

– sexuální násilí a obtěžování (znásilnění, nucené sexuální akty, nechtěné sexuální praktiky, sexuální zneužívání dětí, nucené manželství, obtěžování na ulici nebo prostřednictvím počítače či mobilního telefonu, pronásledování);

– obchod s lidmi (otroctví, sexuální vykořisťování);

– mrzačení ženských pohlavních orgánů;

– manželství dětí (nucené sňatky dívek mladších 18 let)

 

Věděli jste, že1:

– téměř 750 milionů žen a dívek, které žijí ve světě, se vydalo před tím, než dosáhli 18 let;

– 200 milionů žen se stalo obětí mrzačení ženských pohlavních orgánů;

– každá druhá žena zabita v roce 2017 ve světě se stala obětí partnera nebo rodinného příslušníka (pouze 1 z 20 mužů zemřel za podobných okolností);

– 71 % všech obětí obchodování s lidmi jsou ženy a dívky, přičemž 3 ze 4 jsou předmětem sexuálního vykořisťování?

 

MAGNA v současnosti realizuje projekty zaměřené na pomoc obětem sexuálního násilí v Demokratické republice Kongo, v Sýrii, v Iráku a v Libanonu.

1 Zdroj: https://www.un.org/en/events/endviolenceday/


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady