MAGNA: Na podvýživu zemřou každoročně ve světě 2 miliony dětí

08. 10. 2016

Share this

Jedno ze 13 dětí na naší planetě trpí hladem. Nejvíc dětí ohrožených podvýživou je v Asii a Africe – znamená to, že nemohou dostat dostatečně kalorickou stravu na to, aby se jejich tělo a mozek mohly řádně rozvíjet. MAGNA pomáhá bojovat proti podvýživě už od svého vzniku v roce 2001 a prostřednictvím svých projektů zaměřených na léčbu a předcházení podvýživě už zachránila tisíce dětí. Základním lékem na podvýživu je speciální terapeutická strava, která obsahuje všechny potřebné živiny, aby se dítě z podvýživy vyléčilo.

Globální fakta o podvýživě

Na celém světě trpí podvýživou 50 milionů dětí. Z toho těžkou podvýživou, která bezprostředně ohrožuje život, trpí 16 milionů dětí. Každoročně umírá na podvýživu přibližně 2 miliony dětí. Nejvíc postižené jsou oblasti v Asii a Africe. Odhaduje se, že jen 15 % podvyživených dětí má přístup ke zdravotní péči, v některých oblastech je to ještě méně.

Co způsobuje podvýživa

Podvyživené dítě musíme vnímat jako pacienta s velmi závažným zdravotním problémem jak z akutního, tak chronického hlediska. Nejobávanější jsou akutní komplikace jako dehydratace, nízká hladina cukru v krvi, poruchy metabolismu iontů, které mohou nezvratně v krátkém čase poškodit mozek dítěte se všemi důsledky na jeho mentální vývoj. Ovšem i v tomto stádiu onemocnění jsou ohroženy i ostatní orgány nenapravitelnými změnami. Z chronického hlediska je pacient dlouhodobě strádající postižený zpomalením až zastavením růstu a psychomotorického vývoje, k čemuž přispívá i o mnoho větší nemocnost dětí. Tyto děti jsou náchylné na život ohrožující infekční onemocnění jako průjmy, zápaly plic, spalničky. Pravděpodobnost dětské úmrtnosti u podvyživených dětí je 11 krát vyšší než u zdravých dětí. Podvyživené děti jsou kromě nízké hmotnosti oslabené, malátné, bez energie, takže obvykle nedokáží vykonávat běžné činnosti. Nedokáží se soustředit ani vzdělávat. Zajímavé je, že podvýživa jako problém přechází v komunitách z generace na generaci – podvyživené mladé ženy porodí podvyživené dcery a tím se zase narodí podvyživené děti.

Jak s podvýživou bojujeme

Podvýživa představuje pro medicínu víceúrovňovou problematiku. V první řadě je potřebné hledat jednoduchá řešení na vyhledávání pacientů. Zvládnout akutní stav podvýživy znamená kromě péče o přísun energie a živin i léčit přidružená onemocnění. To samozřejmě není jednoduché v rozvojových zemích, jelikož dostupnost léků je velmi limitující. Lékař musí zároveň tedy myslet nejen na management podvýživy, průvodních komplikací, ale i logistiku celé léčby. Výzvou je i terénní distribuce pomoci, tak aby se zabránilo recidivě stavu.

MAGNA ve své práci používá celosvětově uznávaný model léčby a prevence podvýživy, tzv. IMAM model, který významně snižuje úmrtnost dětí. Pracuje obvykle v těžko dostupných a odlehlých oblastech, kde je přístup ke zdravotní péči limitovaný. Naším cílem je proto, když to zjednodušíme, v komunitě zachytit co nejvíce podvyživených dětí a začít je okamžitě léčit přímo v komunitě. Snažíme se je identifikovat a nastavit na terapeutickou stravu dříve než nastanou závažné zdravotní komplikace (průjmy, zápal plic) a je nevyhnutelná hospitalizace.

IMAM model tedy spočívá z práce v komunitě a ze zabezpečení zdravotní péče doma, v nutričních centrech anebo v nemocnici, je-li to nutné.

Práce v komunitě

Hlavní úlohou práce v komunitě je vyhledávání dětí ohrožených podvýživou, abychom je mohli léčit co nejdříve a efektivně. Tuto oblast v terénu zastřešují naši speciálně vyškolení MAGNA zdravotníci. Velkou součástí jejich práce je vzdělávání a motivace rodičů malých dětí k dodržování hygieny a správných stravovacích návyků – učíme matky a rodiny jak ve skromných podmínkách či chudobě připravit dětem dostatečně výživné jídlo.

MAGNA zdravotníci také navštěvují rodiny a malé pacienty, kteří jsou nastaveni na terapeutickou stravu zmiňovanou výše, abychom dohlédli na úspěšný průběh léčení.

Nejlepší jídlo na světě – hotová terapeutická strava

Vyléčí u většiny dětí akutní podvýživu bez komplikací v průběhu 8 – 12 týdnů. Ve zkratce je to jednoduché řešení podvýživy v terénu. Hotové terapeutické jídlo (RUTF – ready to use therapeutic food) na léčbu podvýživy obsahuje obohacený mléčný prášek a dodává všechny živiny, které podvyživené dítě potřebuje pro doplnění nedostatků a zvýšení váhy. Dávkuje se podle stavu a hmotnosti dítěte. Léčené dítě už nepotřebuje jiné jídlo. S dlouhou trvanlivostí a bez dlouhé přípravy, může být podávané ve všech prostředích a umožňuje léčbu pacientů doma, pokud netrpí komplikacemi. Může být ve formě pasty nebo tyčinek, jednoduše se podává a dítě zachrání. MAGNA používá terapeutickou stravu ve všech svých nutričních programech, ať už v Kongu, Kambodži, Jižním Súdánu nebo i v období sucha a hladomoru na hranicích Keni a Somálska. Doposud jsme na záchranu života dětí použili více než 8 milionů balení terapeutické stravy.

Kde MAGNA pracuje a pomáha podvýžíveným deťem

KAMBODŽA

V Kambodži začala MAGNA realizovat nutriční projekty v rámci provozu pediatrického oddělení provinční nemocnice Chey Chumneas v provincii Kandal v roce 2007. Následně jsme úspěšně implementovali CMAM a IMAM projekty v provinciích Takéo, Kampong Speu a aktuálně i v Kampong Chhnang – celkově v 36 zdravotnických zařízeních.

MYANMAR

V Myanmaru MAGNA otevřela misi v roce 2013 se záměrem bojovat s podvýživou a v letech 2013 – 2015 jsme implementovali projekt v oblasti Magway tzv. Dry zone, kde je vysoká prevalence.

KEŇA

V Keni jsme v roce 2008 spustili nutriční projekt při léčbě pacientů s virusem HIV v oblasti Nyanza na západě země. V roce 2011 jsme se přesunuli na hranice s Tanzánií do oblasti Kwale, ke jsme provozovali 3 nutriční centra. V období hladomoru v roce 2011 jsme při somálských hranicích otevřeli a provozovali 9 nutričních center, ve kterých jsme celkově vyléčili 14 tisíc těžko podvyživených dětí.

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

V hlavní městě Konžské demokratické republiky, Kinshasa MAGNA od roku 2010 provozovala a úspěšně zavedla systém IMAM do 40 zdravotnických zařízení a měsíčně v rámci projektu pomůžeme až 20 tisícům dětí.

Sledování stavu podvýživy u dětí je integrovanou součástí všech našich medicínských projektů. Aktuálně jsou to projekty i v Jižním Súdánu a Sýrii.

MAGNA je slovenská humanitární organizace, která se zaměřuje na poskytování zdravotnické a nutriční pomoci v humanitárních katastrofách, konfliktech a v komunitách. Léčíme děti a jejich rodiny tam, kde je to nejvíc potřebné – v terénu, na místě, pomáháme zachraňovat životy. Spolupracují s námi lékaři a zdravotničtí pracovníci nejen ze Slovenska, ale různých národností. Spolu je jich ve světě na našich projektech přes 500.

Za 15 let svojí existence MAGNA poskytovala zdravotní pomoc na čtyřech kontinentech – v zemích jako je Nepál, Jižní Súdán, Keňa, keňsko-somálská hranice, DR Kongo, Kambodža, Myanmar, Vietnam, Filipíny, Haiti, Nikaragua, Indie.

V souvislosti s válkou v Sýrii jsme zasahovali na maďarsko-srbské hranici, v Chorvatsku, přímo v Sýrii a sousedním Libanonu.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady