Nepál: Záchranné aktivity v odlehlých distriktech - pomoc směřuje 900 rodinám

12. 05. 2015

Share this

V distriktu Sindhupalchowk, v jednom ze čtyřech nejvíce postižených oblastí (Gorkha, Dhading, Nuwakot), se první záchranná opatření rozbíhají jen pomalu. V tomto, ne tak vzdáleném, jako spíše odlehlém a těžko dostupném distriktu, bude ješte dlouho po zemětřesení většina obyvatel žit v dočasných provizorních příbytcích. Jejich původní stavení z cihel a hlíny byly otřesy úplně zničeny. V průběhu několika posledních dnu se do této oblasti postupně dostávají po zachranářských, distribučních a zastrešujících humanitárních odezvách i zdravotnické, ochranné a jinak specializované týmy několika neziskových organizací.

MAGNA se v průběhu posledních několika dní usadila se svou jednotkou zdravotnické a psychosociální pomoci právě v distriktu Sindhupalchowk, přesněji ve vesnici Sipapokhari. Tato jednotka v prvé řadě poskytuje základní zdravotní péči rozšířenou o specializovanou péči o psychické a sociální zdraví v postižené časti. Náš tým takto zprostredkuje odbornou péči pro více než 900 rodin, které jsou momentálně ve velmi kritické situaci.

Situace v terénu se však neustále vyvíjí a mění. Počasí nadále zůstává nevyzpytatelné. V posledních dnech se spustily každodenní krátké deště, které mohou způsobit sesuvy půdy a oblasti tak dále izolovat. Je proto potřeba reagovat efektivně, zejména přizpůsobením se momentálním potřebám populace. Pro MAGNU to znamená, kromě nastavování základního modelu naší zdravotnické a psychosociální intervencie, je třeba také zvyšovat momentální kapacity v provizorních místních zdravotnických strediscích ve formě dodávek zdravotnického materiálu a potřebných chybějících léků – což zůstává součástí našich aktivit v následujících dnech.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady