Očkujeme tisíce dětí a žen v Jižním Súdánu

28. 02. 2014

Share this

Pro ty z nás, kteří pracují v Jižním Sudánu, představuje tento datum dělící čáru mezi nejmladší zemí na světě plnou optimismu a zemí, kde dochází k hrubému porušování lidských práv a kde pomoc v hodnotě několika miliard dolarů, které byly do země od jejího vzniku napumpovány, byla jednoduše zničena.

Toto se odehrálo před více než dvěma měsíci. Od té doby je v Jubě relativní pokoj. Ale násilí v jjiných částech země nabralo děsivých rozměrů a dvě z největších městech v zemi – Bor a Malakal – byla prakticky zničena. Mimo jiné dochází ke specifickému zaměření násilí na zdravotnická zařízení a v nekterých případech došlo i k vraždění pacientů. Probíhající rozhovory o příměří byly fraška, konající se v nočním klubu v Addis Abebě. Dohoda o příměří sice byla podepsána, ale nikdo jí nevěnoval velkou pozornost.

Ze země utekly stovky tisíc lidí přičemž mnoho z nich přišlo úplně o všechno. V některých zoufalých případech, ve snaze zachránit si holý život, neměli dospělí ani čas si vyzvednout všechny svoje děti. Mnoho z nich tak bylo odděleno od svých rodičů.

V Jubě momentálně vládne zvláštní atmosféra. Na jedné straně je tu klid, ale s plným vědomím faktu, že hrůza z jiných částí země se může lehce přenést i sem. Víc než 40 000 lidí se skrývá ve dvou základnách OSN v Jubě. Bojí se odejít. Mají strach, že budou zabiti kvůli své etnické příslušnosti. Žijí v hrozných podmínkách. Voda a kanalizace jsou na velmi špatné úrovni, denně teploty dosahují 4 stupňů a stín tu neexistuje. V jednom z táborů žije víc než 1 500 lidí ve stoce, která je samozřejmě plná much. Během několika týdnů vzrostla míra úmrtnosti, hlavně malých dětí do 5 let, výrazně nad přijatelnou úroveň. Spalničky si tu vyžádaly desítky životů. A v mezidobí se jednoduše čeká na další dva destruktivní aspekty – období dešťů a následně hrozící hladomor, protože vyděšení lidé nemohou pěstovat své plodiny a potraviny se nemohou dostat k lidem v nestabilních regionech.

MAGNA pracovníci neúnavně pracují v obou uprchlických táborech v Jubě. V lednu jsme zahájili očkovací program zaměřený na nejvíce zranitelné skupiny. Od té doby pracujeme v táborech nepřetržitě, zatím jsme zaočkovali 5700 žen a dětí. Očkujeme je proti nemocem jako jsou spalničky, dětská obrna, záškrt, černý kašel a tuberkulóza. Taktéž jsme v těchto dnech spustivili testování stavu podvýživy a plánujeme podávání vitamínu A.

MAGNA tým vynakládá na místní aktivity obrovské úsilí. Nedávno dorazilo do jednoho z táborů téměř 400 zěn a dětí. Všichni byli zaočkováni MAGNA pracovníky.

Kromě aktivit v Jubě právě MAGNA pracovníci provádí průzkum, jak reagovat na potřeby lidí bez přístřeší v oblasti Terekeka, kde se nachází naše zdravotnická zařízení.

Janet Illot, MAGNA terenní koordinátorka (Jižní Súdán)


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady