Kariéra a benefity

Share this

Podmínky

Jít na humanitární misi vyžaduje vysokou úroveň osobního nasazení. Motivace, schopnost přizpůsobit se a pracovat v multidisciplinárních a multikulturních týmech, zvědavost a otevřenost vůči jiným kulturám jsou vlastnosti, které jsou pro tým MAGNA nezbytné.

MAGNA posílá do svých terénních projektů zkušené odborníky. V rámci MAGNA, bez ohledu na vaši pozici, budete mít placenou smlouvu.

Organizace nabízí stipendium nebo pracovní smlouvu na dobu určitou podle místa bydliště a zkušeností osoby. Všem mezinárodním zaměstnancům se poskytuje zdravotní pojištění.

Jak budu placený?

Vaše smlouva a kompenzace závisí na zemi vašeho pobytu a vašich zkušenostech:

Standardní smlouva na dobu určitou: smlouva na dobu určitou s platem od 1 550 EUR do 3 277 EUR v hrubém v závislosti na roli zaměstnance a jeho relevantních zkušeností. Tato mzda podléhá zdanění.

Zahraniční dobrovolník: dobrovolnická dohoda s odměnou 1 120 € v čistém.

Zahraniční zaměstnanec: smlouva na dobu určitou s platem od 1 550 EUR do 3 277 EUR v čistém v závislosti na roli zaměstnance a jeho relevantních zkušeností na dané pozici.

Jaké výhody dostávám?

DOPRAVA

MAGNA hradí zpáteční cestu z vašeho bydliště na misi. U kontraktů nad 12 měsíců máte možnost dostat extra cestu do vašeho bydliště.

STRAVNÍ

Každý měsíc se v terénu poskytuje měsíční příspěvek na životní náklady zvaný „stravní“ na pokrytí nákladů na stravu a osobní výdaje. Stejná částka a přiznává všem mezinárodním zaměstnancům pracujícím ve stejné zemi přidělení bez ohledu na jejich umístění.

VOLNÉ DNY A DOVOLENÁ

PLACENÉ VOLNO: MAGNA se rozhodla poskytnout a zaplatit 25 pracovních dnů dovolené za každý rok mise. Při smlouvách nad 12 měsíců jsou tyto dny vyšší a to v závislosti na délce kontraktu.

BREAK: Použitelné pouze pro projektové pozici (ne koordinační v hlavním městě) a v náročných misích. Každé tři měsíce máte povolen jeden týden volna. Během těchto prázdnin MAGNA do určité míry financuje cesty do sousedních zemí.

UBYTOVÁNÍ V TERÉNU

Během trvání vašeho přidělení vám bude poskytnuto ubytování v rezidenci schválené MAGNA.

Ubytování se může značně lišit od projektu k projektu v závislosti na životních podmínkách v rámci misijní země nebo oblasti projektu. V některých oblastech bude ubytování dobrovolníků a projektová kancelář MAGNA ve stejné budově.

Jedním z našich základních principů je, že všichni terénní dobrovolníci by měli žít společně. Zároveň chápeme, že rodinná a osobní situace terénního dobrovolníka může ztížit společné bydlení, zejména v dlouhodobějších projektech. Z těchto důvodů, pokud je to možné, MAGNA hradí individuální ubytování.

POJIŠTĚNÍ

MAGNA poskytuje pojištění zdravotní péče a lékařské evakuace.

HOME CHILD ALLOWANCES

Měsíční částka vyplácená spolu s platem za nezaopatřené děti, které zůstávají v zemi svého bydliště. Poskytuje se pouze pro zaměstnance pracující s MAGNA více než 12 měsíců a na koordinační pozici.

Můžu jít na misi se svou rodinou?

Na svůj první úkol v terénu si s sebou nemůžete vzít svého partnera nebo rodinu.

To by bylo možné jen tehdy, pokud zastáváte koordinační pozici, obvykle v centrále mise v hlavním městě země, a pouze pokud MAGNA povolí rodinu na tomto místě.

Bezpečnostní hlediska, nedostatek pracovních příležitostí mimo MAGNA, omezené možnosti ubytování, nedostatek potřebného vzdělávání a zdravotnických systémů atp. znamenají, že možnosti mít rodiny na terénních projektech jsou omezené.

Život a práce v terénu

Během práce v terénu můžete objevit svůj skrytý talent, může vás inspirovat a změnit váš život.

Vaše životní podmínky na misi budou často zcela základní. Budete se řídit bezpečnostními pokyny ve všech situacích. Nebudete moci provádět aktivity, na které jste z domova zvyklí – sport, divadlo, kino a pod. Budete spolupracovat s lidmi z různých zemí, s místními zaměstnanci, kteří téměř vždy tvoří většinu v týmu, takže budete muset být schopni a ochotni přizpůsobit se lidem z jiných kultur. Jste v přímém kontaktu s lidmi, kterým pomáháte, ale může se stát, že pokaždé nepocítíte jejich vděk. V projektu, zemi nebo oblasti, kde budete působit, se situace může v okamžiku změnit, a tím se bude muset změnit i Vaše práce. Pružnost a přizpůsobivost jsou pro práci v terénu zásadní.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady