Stavěli jsme šachty na likvidaci placient v nemocnicích v Kambodži

10. 01. 2009

Share this

Prečo sme sa rozhodli pre stavbu šachty na placentu

Medicínsky odpad, ktorý vzniká v nemocniciach v Kambodži spôsobuje množstvo problémov a je ťažkým orieškom najmä vo väčších zdravotných centrách ako je aj Nemocnica Kmérsko-Sovietskeho Priateľstva. Táto nemocnica (nazývaná aj Ruská nemocnica) vyprodukuje až 500kg medicínskeho odpadu denne.
Od vzniku nemocnice sa odpad vyvážal na miesta, kde nebol ľuďom na očiach, čiže za budovy nemocničného komplexu. Uprostred tohto nebezpečného smetiska žili rodiny, ktoré odpad z nemocníc triedili a zabezpečovali si tak svoje živobytie. „Recyklovali“- vyberali materiál, ktorý mohol byť znova použitý. Ich deti sa zvyčajne hrávali hneď vedľa použitých injekcií, domáce a túlavé zvieratá požierali kúsky gáz nasiaknutých krvou.
Našťastie už niekoľko mesiacov je tento odpad organizovane triedený do rôznych kategórií. Do tohto triedenia sú zapojené aj rodiny z okolia smetiska, ktoré sa touto prácou živili, a ktorých jediný príjem pochádzal z týchto „použiteľných“ odpadkov, dnes to však robia za lepších, bezpečnejších a najmä zdravotne nezávadných podmienok.
Tá časť odpadu, ktorá môže byť označená ako bežný komunálny odpad, je i naďalej likvidovaná bežným spôsobom ako odpad z domácností. Je zbieraná do väčšieho kontajnera a jeden krát do týždňa je odvážaná na skládku za mesto.
S odpadom s infekčným rizikom sa však musí nakladať s určitými bezpečnostnými opatreniami,  po novom je triedený už na nemocničných oddeleniach.  V areály nemocnice boli vybudované spaľovne, v ktorých  je pretriedený odpad následne likvidovaný. Ostrý materiál ako ihly a skalpely je zbieraný do špeciálnych krabíc a spaľovaný osobitne. Spálené zvyšky sa vyhadzujú do špeciálne upravených šácht.
Biologický odpad ako placenty po pôrodoch, sa nemôže páliť, pretože sa jedná o hrubé a mokré kusy tkaniva a pri ich spaľovaní by sa spotrebovalo neúmerne veľké množstvo energie v porovnaní s množstvom tohto odpadu. Preto bola vyvinutá ich likvidácia v špeciálnych šáchát, kde placenty postupne bezpečne hnijú a prirodzene sa rozkladajú.
Priemerne sa v Ruskej nemocnici narodí 110 detí mesačne, v Chey Chumneas nemocnici je okolo 40 pôrodov mesačne a presne takéto množstvo placient musí byť mesačne bezpečne zlikvidovaných. Magna Deti v Núdzi preto iniciovala výstavbu takýchto šácht pre obe tieto nemocnice, v ktorých dlhodobo svojimi aktivitami podporuje pôrodnícke oddelenia.

Postup pri stavbe šachty

Stavba takejto šachty je nenáročná a jednoduchá, jej výstavba trvá 7 do 10 dní. Najprv je potrebné vykopať jamu v hĺbke dvoch metrov a šírke dva a pol metra. Bol som pomerne prekvapený, keď som videl robotníkov pracovať namiesto s ťažkou mechanikou s lopatami a krompáčmi.
Našťastie zem bola ešte presiaknutá po dlhom období dažďov a tým pádom práca išla rýchlo od ruky a potrebná jama bola vykopaná v priebehu dňa. Potom treba postaviť múry z tehál a komín vo výšky jeden a pol metra a otvor s poklopom na vrchu.
Na strane sa umiestnia alumíniové dvierka, cez ktoré sa placenta vhadzuje.
Otvor musí byť tesný a nesmie prepúšťať pachy, ktoré vznikajú pri prirodzenom rozklade a zhnívaní placient.
Výtvor sa nakoniec namaľuje nenápadnou žltou farbou aby miesto pôsobilo diskrétne.
V Kambodži sa tiež používa jednoduchší a osvečený spôsob stavania takýchto šácht pre znehodnotenie anatomického odpadu a tým sú šachty pozostávajúce s betónového piliera používaného pri stavbách kanalizácií. Tieto sa však väčšinou používajú pri stavbách šácht v menších nemocniciach a nezodpovedajú potrebám veľkých nemocníc v ktorých Magna pracuje.

Predstavenie šácht personálu nemocníc.

Po úspešnej výstavbe šachty na anatomický odpad je úlohou Magny oboznámiť s jej korektným používaním personál nemocnice. Šachta určená na placenty nemôže byť uzamknutá z dôvodu priamej dostupnosti v čase potreby. Je dôležité vysvetliť podrobne celému personálu, spôsob akým šachta funguje. Nesmierne dôležité je  napr. predísť vhadzovaniu iného odpadu do týchto šácht, iný odpad by totiž bránil prirodzenému a rýchlemu rozkladu placient. Vhadzovaná placenta nesmie byť balená v materiály, ktorý by sa nerozložil, napr. v plastikovej taške. Samotný rozklad placenty trvá len niekoľko mesiacov,  rozklad plastikovej tašky však trvá až 450 rokov.
Na šachte je teda viditeľný nápis v kmérčine upozorňujúci na to, že okrem placenty sa do šachty nič iné vyhadzovať nesmie, hlavne nie plastový odpad.
V druhom rade je znova potrebné vysvetliť personálu ako, prečo a kedy placentu treba do šachty vyhodiť.  Následne na to dohliadnuť či to skutočne robia poriadne a s každou placentou.
A v neposlednom rade je potrebné tiež sprostredkovať materiál, ktorý im prenos placenty z pôrodnej miestnosti do šachty bezpečne a hygienicky umožní (vedro z viečkom na prenos), aby sa nestalo, že je placenta znova zabalená do plastikovej tašky a vyhodená na normálnej otvorenej skládke ako tomu bolo pred postavením šachty.

Romain Santon pracuje v Magna Deti v Núdzi v Kambodži ako medical assistant.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady