Zprávy

30.11.2010 | Zprávy

MAGNA bojuje proti AIDS ve světě

Denisa Augustínová, operační ředitelka Magna Děti v tísni s pacientem na Magna HIV klinice v Kambodži. Copyright by Martin Bandzak

Magna Děti v tísni realizuje v této oblasti primárně 2 typy podpory: prvním je program PMTCT  a druhým je antivirová léčba podávaná dětským pacientům nemocným AIDS již od roku 2003.

Magna lékař vyšetřuje HIV pozitivního dětského pacienta na HIV klinice v Kambodži, kde Magna provozuje léčbu pro HIV / AIS děti od roku 2003. Copyright by Martin Bandzak

 

PMTCT (Program na minimalizaci přenosu viru HIV z matky na dítě) se stal důležitou součástí aktivit Magna Děti v tísni. Magna zprostředkovává PMTCT program v nemocnicích a zdravotních střediscích s počtem 815 žen, které byly součástí programu v samotném roce 2009. Hlavní důraz se klade na integraci rutinní prenatální (ANC) a natální péče, jakož i péči o matku a dítě (MCH), postnatální služby související se sociální péčí, včetně pravidelných lékařských prohlídek pro matky a novorozence. Celkem 979 dětí bylo sledováno v HIV exposed programech (děti narozené HIV pozitivním matkám).

Projekt na zastavení přenosu viru HIV z matky na dítě Magna poprvé implementovala v Kambodži v roce 2006.
V současnosti je vedle péče o  dětského HIV / AIDS pacienta zastavení přenosu viru z matky na dítě hlavní prioritou našich aktivit v Kambodži, kde projekt provozujeme ve 4 nemocničních zařízeních a je největším svého druhu v zemi. Dalšími zeměmi, kde Magna provozuje projekt na zastavení přenosu viru z matky na dítě, jsou Keňa, Konžská demokratická republika, Vietnam a Nikaragua.

Magna Děti v tísni zachraňuje každoročně téměř 1000 dětí před nákazou AIDS - zabraňuje přenosu onemocnění z těhotné matky na dítě.

V rozvojových zemích mají ženy jen velmi omezený přístup k prenatální péči (ANC) a s ní spojeným službám. Všechny ženy by měly být informovány o svém stavu, aby v případě, že jsou HIV pozitivní, měly možnost začít se léčit a také možnost prevence přenosu viru HIV na ještě nenarozené dítě. V roce 2009 Magna asistovala při 60.763 prenatálních prohlídkách, přičemž 12.548 těhotných žen bylo testováno na HIV.
PMTCT program je komplexní program zabývající se minimalizací přenosu viru z matky na dítě, včetně rozšiřování strategií prevence přenosu na ženy. Program zprostředkovává reprodukční zdravotní péči pro ženy žijící s virem HIV, zabraňuje přenosu viru během těhotenství a během porodu z matky na dítě. Minimalizuje možnosti přenosu prostřednictvím bezpečnější náhradní kojenecké stravy nebo výhradního kojení během prvních šesti měsíců. Program rovněž poskytuje zdravotní péči a léčebné služby pro ženy, novorozence a jejich rodiny. Sledování správnosti a časové pravidelnosti užívání antiretrovirální léčby u HIV pozitivních těhotných žen a novorozenců podstatně snižuje riziko přenosu viru z matky na dítě. HIV pozitivním matkám by také měl být umožněn přístup k antiretrovirální léčbě jako podpora a ochrana jejich vlastního zdraví.

Pokles dětských infekcí viru HIV v rozvinutých zemích je zajištěn hlavně prevencí přenosu viru z matky na dítě. Avšak realizace takového programu v prostředí s nedostačujícím zdrojem informací o reálné situaci v zemi, podpořeným samotným faktem, že ženy mají jen velmi omezený přístup k prenatální péči, která je schopna zajistit pro nakažené matky testování, léčbu a zároveň zabránit přenosu viru z matky na dítě , je operativně v těchto prostředích velmi náročná.

Imunizace novorozených dětí HIV pozitivních matek v programu na zastavení přenosu viru HIV z matky na dítě, který Magna provozuje na třech kontinentech světa. Nemocnice Kombewa, Keňa. Copyrigt by Martin Bandzak

 

Velké množství HIV pozitivních dětí je infikováno od matek během těhotenství, porodu nebo později v období kojení. V rozvinutých zemích byla infekce HIV u pediatrického pacienta eliminována na absolutní minimum právě prostřednictvím prevence přenosu HIV z matky na dítě. Míra výskytu přenosu viru HIV v rozvinutých zemích se v současnosti pohybuje pod 2 %. Na druhé straně, v rozvojových zemích má možnost intervence přenosu viru HIV z matky na dítě pouze 20 % těhotných HIV pozitivních žen.

Magna Děti v tísni nabízí v rámci PMTCT programů ženám možnost volby mezi náhradní kojeneckou stravou a výhradním kojením s možností důkladného nutričního poradenství pro matku a dítě a pravidelných lékařských prohlídek. Magna v roce 2009 distribuovala 21.204 kojeneckých mlék. V současnosti stále probíhají diskuse na téma kojení a na hledání správných alternativ přístupu ve zprostředkování náhradní kojenecké stravy. Otevírání nových PMTCT intervencí a jejich implementaci v širším rozměru bude vyžadovat určení a rozpoznání správné kombinace ARV léků a rozvoj přizpůsobivých FDC (fixed dose combination), které jsou nenáročné na správu, mají přijatelnou toxicitu a minimalizaci rizika možné odolnosti.

ARV léčba.

AIDS je stále nevyléčitelné onemocnění. Dnes však existuje pro  pacienty nakažené virem HIV antivirová léčba (ARV), která dokáže pacientovi zvýšit imunitu a tak prodloužit a zkvalitnit jeho život. Dnes je to jediná možnost jak zlepšit zdravotní stav HIV / AIDS pacientů.

Děti a rodiny nakažené virem HIV jsou často stigmatizované a musí denně bojovat s předsudky, proto je důležité pracovat přímo s komunitou a pomoci právě tento problém potlačit. Stejně tak potřebují informace, rady a praktickou pomoc při léčbě, péči o dítě, nebo asistenci při ztrátě zaměstnání.

Magna Děti v tísni podává ARV léčbu a léčbu oportunních infekcí (TBC atd..) dětským pacientům nemocným na AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme léky, lékařské vyšetření, laboratorní testy, stravu a výživu a terapeutické poradenství. Pomáháme zajišťovat tréninky zdravotnického personálu. V roce 2009 bylo v tomto programu zaregistrovaných 680 HIV pozitivních dětí.

Magna Děti v tísni bojuje za lepší přístup chudých zemí ke kvalitním generickým ARV lékům, tlačí oficiální představitele ke zlepšení podmínek ve zdravotnických zařízení ke zvýšení kvality personálu i vybavení lékařskými pomůckami a léčivy.

Magna Děti v tísni pracuje přímo v terénu a prevenci HIV / AIDS denně provádějí naši terénní sociální pracovníci v lokálních komunitách. Pravidelnými návštěvami, informováním o možnostech a způsobech nákazy a kontrolou hygienických návyků pomáhají předcházet šíření epidemie.

Pomáhat a zachraňovat s Magna Děti v tísni můžete i vy. Pouhých  750 korun měsíčně například zajistí léčbu pro HIV pozitivní dítě na celý měsíc. Zapojte se a přispějte!
Za Vaši sounáležitost Vám jménem všech lidí žijících s virem HIV a našich pacientů děkujeme.

Poslední příběhy

29.11.2018 | HIV/AIDS, Tiskové zprávy

Přenos viru HIV z matky na dítě se nám daří zastavit až v 98 % případů

Na datum 1. prosince připadá Světový den boje proti AIDS a letos tak slaví 30 výročí. MAGNA začala již v roce 2002 jako jedna z prvních organizací léčit pacienty s HIV. Pomáhá tak zastavit epidemii HIV/AIDS v Kambodži a dnes poskytuje péči přes 3 000 dětí a mladých, žijícím s virem HIV.

Znásilnění nebo smrt

I v dnešní době stále čelí miliony žen po celém světě různému druhu násilí. Znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jsou jedním z nich. Často jsou rozšířené v konfliktních prostředích, kde mohou být použité jako zbraň. V MAGNA nemocnici v Kongu poskytuje zdravotní péči obětem sexuálního násilí takřka denně.

MAGNA ročně vyléčí více jak 10 tisíc podvyživených dětí

Akutní podvýživa je celosvětově nejrozšířenější příčinnou úmrtí dětí mladších pěti let. V důsledku nedostatečné výživy zemře ročně ve světě přibližně 3,5 miliónů dětí. Toto číslo každý rok snižuje i humanitární organizace MAGNA, která se léčbě a prevenci podvýživy ve světě se věnuje již více než 17 let.

30.9.2018 | Report

Jak jsme pomáhali v roce 2017

Zpráva o činnosti poskytuje přehled o naší práci v terénu v roce 2017. Poskytuje podrobnosti o našich aktivitách v každé zemi, globální finanční a operační informace a odráží hlavní výzvy, kterým jsme v průběhu roku čelili.

29.11.2018 | HIV/AIDS, Tiskové zprávy

Přenos viru HIV z matky na dítě se nám daří zastavit až v 98 % případů

Na datum 1. prosince připadá Světový den boje proti AIDS a letos tak slaví 30 výročí. MAGNA začala již v roce 2002 jako jedna z prvních organizací léčit pacienty s HIV. Pomáhá tak zastavit epidemii HIV/AIDS v Kambodži a dnes poskytuje péči přes 3 000 dětí a mladých, žijícím s virem HIV.

Znásilnění nebo smrt

I v dnešní době stále čelí miliony žen po celém světě různému druhu násilí. Znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jsou jedním z nich. Často jsou rozšířené v konfliktních prostředích, kde mohou být použité jako zbraň. V MAGNA nemocnici v Kongu poskytuje zdravotní péči obětem sexuálního násilí takřka denně.

MAGNA ročně vyléčí více jak 10 tisíc podvyživených dětí

Akutní podvýživa je celosvětově nejrozšířenější příčinnou úmrtí dětí mladších pěti let. V důsledku nedostatečné výživy zemře ročně ve světě přibližně 3,5 miliónů dětí. Toto číslo každý rok snižuje i humanitární organizace MAGNA, která se léčbě a prevenci podvýživy ve světě se věnuje již více než 17 let.

30.9.2018 | Report

Jak jsme pomáhali v roce 2017

Zpráva o činnosti poskytuje přehled o naší práci v terénu v roce 2017. Poskytuje podrobnosti o našich aktivitách v každé zemi, globální finanční a operační informace a odráží hlavní výzvy, kterým jsme v průběhu roku čelili.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím