Zprávy

Přečtěte si nejnovější příběhy, informace a názory na problémy zdraví a naši práci po celém světě.

25.11.2012 | Zprávy

Násilí na ženách trvá i v 21. století

16-ti letá oběť sexuálního násilí na MAGNA klinice, Kinshasa, Kongo. Copyright Martin Bandzak/MAGNA

Ženy a dívky se stávají oběťmi násilí často v době války ale i během míru, v komunitě ale i v rodině. Život bez násilí je však základním lidským právem. Násilí má vážný dopad na fyzické i psychické zdraví žen. Výrazně omezuje právo na důstojný život, jejich vzdělávací a ekonomické možnosti, nedotknutelnost, osobní integritu, bezpečnost a svobodu.

Podle OSN až 70% žen zažije během života nějakou formu násilí a až 20% se stane přímou obětí znásilnění nebo pokusu o něj.

Sexuální násilí patří k denní realitě i v Demokratické republice Kongo, kde humanitární organizace Magna Děti v tísni poskytuje zdravotní asistenci a psychosociální pomoc obětem tohoto násilí. Každý měsíc je tu nahlášených více než 1000 případů znásilnění. Kvůli strachu však většina není ohlášena vůbec. Kongo je patriarchální společností, ve které ženy mají menší význam než muži. Pachatelé zůstávají za své brutální činy většinou nepotrestáni. Podle zákona sice jde o trestný čin, ale ten ne vždy bývá doveden do spravedlivého konce.

I 16 - ti letá Salima se stala obětí tohoto brutálního násilí: "Žiji se sestrou v části Bumba. Přišla jsem z provincie a město ještě dobře neznám. Jeden večer jsem se vydala koupit svíčky do obchodu. Po cestě mě však v jednom momentě zablokovalo auto. Vyskočili z něj dva muži. Zajali mě a odvezli na neznámé místo. Uvězněná několik dní, bez jídla, jsem byla několikrát znásilněna čtyřmi muži. Poslední noc mě zavezli zpět na místo odkud mě unesli a vyhodili mě z auta. Nemohla jsem chodit. Bylo mi špatně, bolelo mě břicho a krvácela jsem. V zoufalství jsem křičela a plakala. Sousedé, kteří mě spatřili rychle utíkali za mou sestrou, která mě ráno doprovodila do nemocnice. "

Do centra, kde MAGNA těmto obětem pomáhá, přichází většina obětí (76%) až po 72 hodinách, což je pozdě hlavně kvůli následkům jako je nechtěné těhotenství, sexuálně přenosné nemoci, HIV a podobně. Do 24 hodin přijde jen 7% obětí násilí. Násilníci jsou ve většině případů - sousedé obětí (až 38% ). 28% neznámí pachatelé - ale tento údaj je sporný, protože oběti mají často strach viníka označit a 3% jsou násilníci z armády.

Andrea Stránská - MAGNA koordinátorka projektu v Kongu se denně setkává se spoustou takových strašných příběhů sexuálního násilí: "Znásilnění či jiné sexuální zneužití bez dovolení nebo vyjádření souhlasu je realitou mnoha konžských žen. Mnoho z obětí jsou děti. Zdravotní a psychické následky jsou enormní, pokud se jim nedostane přiměřené lékařské a psychologické pomoci. Ženy jsou vystaveny přetrvávající emocionální újmě či odmítnutí vlastní rodinou a komunitou. Pokud například přijdou pozdě a už není možné použít antikoncepci, musí akceptovat život s dítětem od svého násilníka. Potraty jsou v Kongu zakázány. Občas se však rodina rozhodně i tak tento zákrok podstoupit. Žena je vystavena vysokým rizikům, kde často kvůli neprofesionální provedenému zákroku v nepřiměřených podmínkách zemře. Snažíme se různými aktivitami v komunitě zvýšit povědomí, abychom takovým případům předešli. Každá oběť má právo na pomoc, ale musí umět na koho se obrátit a překonat strach z vyloučení. "

Magna Děti v tísni (MAGNA) působí v Demokratické republice Kongo od roku 2009 a kromě jiných aktivit provozuje kliniku pro oběti sexuálního násilí v nemocnici Kintambo, která je jediným podobným zařízením pro spádovou oblast 4,2 milionu lidí. Od ledna tohoto roku poskytla zdravotní a psychosociální pomoc 338 obětem sexuálního násilí, z toho 23 případů byly dětské oběti do 5 let. Nejpočetnější skupina až 293 obětí je ve věku od 5 do 17 let.

Denisa Augustínová a Martin Bandžák iniciovali vznik humanitární organizace Magna Děti v tísni, která již několik let pomáhá přímo v terénu. Realizuje zdravotnické, humanitární a rozvojové projekty zaměřené na záchranu životů a zmírňování utrpení těm, kteří jsou v nouzi. Poskytuje zdravotní péči pro děti a jejich rodiny během humanitárních krizí, konfliktů, epidemií, hladomoru a přírodních katastrof. Přes 350 MAGNA pracovníků denně přímo v terénu zachraňuje dětské životy na třech kontinentech světa. Magna děti v tísni má v současnosti zřízeny své stálé mise v Kambodži, Keni, Haiti, Kongu, Jižním Súdánu a Nikaragui. Krátkodobé humanitární mise působily v Indii a Barmě.
MAGNA v České republice a na Slovensku řídí projekty všech krátkodobých a dlouhodobých humanitárních misí ve světě, získává materiální a finanční prostředky pro humanitární projekty, získává pracovníky do terénu, realizuje edukační projekty a informační kampaně, spolupracuje s médii a vzdělává veřejnost o problémech lidí a dětí žijících v nebezpečných zónách světa.

Poslední příběhy

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím