Fakty a čísla

Report aktivít 2018

Celkové príjmy MAGNA na Slovensku v roku 2018 dosiahli 2 209 753 €, čo je nárast oproti roku 2017 o 575 081 €. Vďaka podpore súkromných darcov, môžeme rýchlo a nezávisle zasahovať v čase humanitárnych katastrof. V roku 2018 dosiahol podiel súkromných a ostatných darov 20%.

V roku 2018 poskytovala MAGNA zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 6 krajinách sveta a vynaložila 2 166 044 € (97%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 60 149 € (3%).

Vaše dary každoročne pomáhajú realizovať tisíce konzultácií, prípadov poskytnutej liečby a očkovacích vakcín.

Na začiatku svojho vzniku sa MAGNA dobrovoľne zaviazala, že použije minimálne 80% získaných prostriedkov na realizáciu projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenie chodu organizácie. Využívanie prostriedkov MAGNA je prísne kontrolované a audity finančných správ sú verejne dostupné.

Odkiaľ pochádzajú peniaze?

V rámci snahy zabezpečiť našu nezávislosť sa snažíme udržiavať vysokú úroveň súkromného darov. V roku 2018 pochádzalo zo súkromných zdrojov 20% príjmov MAGNA. Umožnilo to viac ako 60 tisíc individuálnych darov. Medzi verejné inštitúcie poskytujúce financovanie MAGNA projektov patrili okrem inýho hlavne vlády Slovenska a Českej republiky, agentúry OSN ako UNICEF, WFP, OCHA, UNFPA.

Kde sa peniaze použili?

Afrika 51%
Stredný Východ 27%
Ázia 21%
Európa 1%

Ako sa peniaze použili?

Celkové výdavky

Sociálna misia 97%
Získavanie finančných prostriedkov 1%
Manažment a všeobecná správa 2%

Sociálna misia - 97% celkového výdavku

Výdavky na program 96%
Podpora programu 3%
Ostatné humanitárne činnosti 1%

Výdavky na program podľa druhu 

Personálne 54%
Zdravie a výživa 19%
Preprava tovaru a skladovanie 11%
Výdavky na kancelárie  10%
Logistika a sanitácia 3%
Komunikácia 1%
Ostatné 2%

Najväčšia kategória výdavkov je určená na personálne náklady: 54 percent výdavkov zahŕňa všetky náklady súvisiace s miestnymi a aj medzinárodnými zamestnancami (vrátane leteniek, poistenia, ubytovania atď.).

Kategória zdravie a výživu zahŕňa lieky a zdravotnícke vybavenie, vakcíny, poplatky za hospitalizáciu a terapeutické jedlo. Dodávka týchto materiálov je zahrnutá v kategórii doprava a skladovanie.

Logistika a sanitácia zahŕňa stavebné materiály a vybavenie zdravotníckych centier, sanitárne a logistické potreby. Kategória ostatné zahŕňa napríklad granty pre externých partnerov a dane.

AKTIVITY V ČÍSLACH

202 000
AMBULANTNÝCH KONZULTÁCIÍ

5 725
ŤAŽKO PODVÝŽIVENÝCH DETÍ V PROGRAMOCH VÝŽIVY

2 570
ASISTOVANÝCH PÔRODOV (VRÁTANE CISÁRSKYCH REZOV)

1 034
HOSPITALIZOVANÝCH DETSKÝCH PACIENTOV

1 750
HIV/AIDS DETÍ V PROGRAMOCH LIEČBY

2 610
LIEČENÝCH OBETI SEXUÁLNEHO NÁSILIA

173 321
VZDELANÝCH OSÔB V OBLASTI ZDRAVIA A VÝŽIVY

123
VYŠKOLENÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

61 259
OČKOVANÝCH DETÍ A ŽIEN VOČI SMRTEĽNÝM OCHORENIAM

DARUJTE TERAZ A ZACHRÁNITE ŽIVOT

Pripojte sa k nám a pomôžete dieťaťu naplno využiť jeho potenciál. Dbáme na to, aby deti a ich rodiny mali prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, boli v bezpečí a zdravé. Liečime ich, aby sa mohli učiť, rásť a boli tým, kým chcú byť.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem