Liečime vďaka vám

Váš dar nám umožní rýchlo zasiahnúť tam, kde je to najviac potrebné. Bez ohľadu na konflikt alebo katastrofu deti trpia vždy najviac. Ich potreby sú obrovské, ale také je i naše odhodlanie im pomôcť. Sme tu pre ne. Liečime zranenia a choroby, pomáhame im znovu začať žiť.

Darujte online

Či už darujete jednorazový dar alebo budete spolu s nami pomáhať každý mesiac, zohrávate neoceniteľnú úlohu v pomoci každému dieťaťu k prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Chcem darovať

Darujte cez SMS

Rýchly a efektívny spôsob pomoci. Poslaním SMS v tvare MAGNA na číslo 806 si nastavíte pravidelné prispievanie. Zároveň si môžete sami zvoliť, koľko budete každý mesiac prispievať.

Poslať SMS

MAGNA Nemocnica

Skutočné predmety, ktoré MAGNA tímy používajú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v MAGNA nemocniciach po celom svete. Vyberte si akýkoľvek darček a darujete dar v rovnakej hodnote tým, ktorí to potrebujú najviac.

Nakupujte tu a teraz

Ďalšie formy pomoci

Darcovské FAQ

Možno organizácii MAGNA skutočne veriť?

Humanitárna zdravotnícka organizácia MAGNA vznikla v roku 2001 na Slovensku za účelom poskytovať zdravotnú a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi. Od roku 2002 sme vytvorili a stále prevádzkujeme desiatky zdravotníckych a sociálnych projektov na pomoc deťom a ich rodinám v núdzi. Naša činnosť je rešpektovaná a oceňovaná aj v medzinárodnom meradle. Najlepšie bude, ak sa presvedčíte sami. Vyskúšajte poslať minimálnu čiastku 3 Eurá a my vám pošleme správu ako a komu Vaše peniaze pomáhajú priamo v teréne. Spoznáte aj príbeh príjemcov Vašej pomoci, ktorým sme aj vďaka Vám pomohli. 

Ako sú MAGNA projekty financované?

MAGNA považuje transparentnosť a efektivitu pri realizácii svojich aktivít a pri nakladaní s finančnými prostriedkami za najdôležitejšie princípy pri svojej práci. Od svojho vzniku minimalizuje administratívne náklady a náklady spojené so získavaním finančných prostriedkov na možné minimum. MAGNA na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom. Finančné a materiálne prostriedky na svoju činnosť získavame najmä od individuálnych a korporátnych darcov. Na svojich projektoch takisto spolupracujeme s rôznymi nadáciami a niektoré projekty sú financované v spolupráci s OSN. Darcovia, ktorí prispievajú a podporujú naše aktivity finančne, dostávajú pravidelne správy o vynaložení ich finančných prostriedkov, ktoré si môžu kedykoľvek pozrieť vo svojom osobnom profile.

Ako sú MAGNA projekty finančne riadené?

Každý MAGNA projekt má svoj podrobný rozpočet, ktorý je počas roka prehodnocovaný na pravidelnej báze. Projektoví manažéri sledujú rozpočty jednotlivých projektov počas celého roka s cieľom zabezpečiť, aby sa vykonávali všetky operácie zodpovedne a v súlade s cieľmi projektu. Všetky rozpočty sú kontrolované a podliehajú schváleniu predstavenstvom MAGNA. Za implemetáciu humanitárnych projektov je zodpovedná operačná sekcia MAGNA na Slovensku. MAGNA na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom. Pre transparentnosť našich darcov po celom svete, kombinujeme účty všetkých našich kancelárií v medzinárodnom meradle. Výsledkom je dôkladný a transparentný obraz v plnom rozsahu našej činnosti.

Ako sa vyberajú a implementujú MAGNA projekty?

Poskytovanie zdravotnej a sociálnej pomoci obetiam konfliktov a kríz je pre MAGNA hlavnou prioritou. Utrpenie spojené s infekčnými ochoreniami, ktoré sú zanedbávanié zo strany miestnych vlád je ďalšou hlavnou oblasťou programového zamerania organizácie MAGNA. Kladieme si za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutých chorobami ako HIV/AIDS, malaria, cholera a iné. Takisto reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej služby a takisto pomáhame obetiam katastrof. MAGNA rozhodnutie zasiahnuť v čase krízy je založené len na našom nezávislom posúdení a potrieb ľudí, nie pre politické, ekonomické, či náboženské záujmy. Projekty sú podrobne opísané skôr, než sa začnú a hodnotia sa po celú dobu ich prevádzky. Jasne definované kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ciele sú v prípade potreby revidované. Doba trvania nášho zásahu je určená len na základe týchto potrieb, ktoré sú definované a prehodnocujú sa v priebehu misie. Projekty a potreby sú hodnotené priebežne prostredníctvom štandardizovaného systému zberu dát, plus priebežne pomocou vytváraných štúdií. MAGNA je odhodlaná zabezpečiť, aby jej pomoc skutočne dostali adresáti, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, že naši terénni pracovníci musia mať prístup do zdravotníckych zariadení, musia komunikovať s ľuďmi priamo na mieste a tým pádom nezávisle posúdiť potreby poskytovania pomoci. MAGNA projekty implementuje a prevádzkuje samostane. V zriedkavých prípadoch môžeme poskytnúť finančnú podporu aj iným humanitárnym organizáciam, komunitným skupinám či zdravotníckym zariadeniam, s ktorými v určitej oblasti spolupracujeme.

Aké sú princípy pri využívaní Vašich príspevkov?

Majte prosím na pamäti, že MAGNA používa časť zo všetkých získaných privátnych darov vrátane tých, ktoré sú obmedzené na konkrétne projekty na fundraising a administratívne náklady a vždy sa snaží, aby tieto náklady boli minimálne a na projekty bolo pridelené najmenej 80% z vášho daru. Ak sa nám nepodarí využiť Váš príspevok v súlade s vaším prianím (napríklad v prípade uzavretia projektu alebo príspevky presahujú potreby pre konkrétny projekt), budeme Vás kontaktovať a prerokujeme s Vami ďalšie využitie Vášho daru na pomoc ľuďom v núdzi. MAGNA nikdy nepredĺži intervenciu len za účelom spotreby pridelených finančných prostriedkov na konkrétny projekt. V rokoch 2003 až 2019 vyčlenila MAGNA minimálne 90% získaných prostriedkov na humanitárne projekty.

Budem mať ako darca možnosť spolurozhodovať, komu pôjde môj príspevok?

Prostredníctvom našich správ a publikácií informujeme darcov o našich aktivítách a situáciách v akých sa práve nachádzame a pevne veríme v najvyššiu formu Vašej dôvery voči nám pri rozdeľovaní Vami pridelených všeobecných príspevkov na pomoc tam, kde ju najviac treba. Avšak ak sa rozhodnete venovať Váš príspevok k podpore MAGNA projektov v určitej oblasti, budeme ctiť Vašu voľbu. Darca má možnosť v takom prípade kontaktovať naše funadraisingové oddelenie a dohodnúť spôsob využitia jeho príspevku. O využití Vášho príspevku sa dozviete každý mesiac vo svojom osobnom profile alebo prostredníctvom SMS správy.

Akou čiastkou ľudia väčšinou prispievajú?

Minimálna výška jednorázového alebo pravidelného mesačného finančného príspevku sú 3 Eurá. Maximálna výška je neobmedzená, závisí iba od Vášho rozhodnutia a Vašich finančných možností. Bez ohľadu na výšku mesačných príspevkov si ctíme a vážime každého darcu rovnako.

Akými formami môžem pomáhať?

MAGNA je zavislá na svojich podporovateľoch a sympatizantoch a ich finančnej pomoci, bez ktorej by naša práca nebola jednoducho možná. Okrem jednorázového daru je veľa spôsobov ako nám môžete pomôcť naďalej zabezpečovať zdravotnú a materiálnu pomoc obetiam katastrof a epidémií. Môžete s nami pomáhať pravidelne každý mesiac, pričom budete vždy vedieť komu, kde a ako pomáhate. V Kambodži cez program Moje Dieťa môžete už za menej ako 70 centov na deň zmeniť dieťaťu život a v Magna Nemocnici môžete zakúpiť lieky, zdravotné pomôcky alebo poslať lekára do terénu.

Musím sa na stránke registrovať, ak chcem darovať?

Vašou krátkou registráciou si na stránke vytvoríte osobný profil, Vaše informácie budú bezpečne uložené a budete mať prehľad o histórii vašich platieb organizácii MAGNA. Takisto vás budeme informovať o tom kde, komu a ako pomáhate. V prípade, že chcete darovať bez registrácie, využite možnosť bankového prevodu priamo na náš darcovský účet. Prosím majte na zreteli, že v prípade anonymného darcovstva, nemáme na Vás kontakt a tým pádom vás nemožeme informovať o tom kde, komu a ako pomáhate.

Budem poznať projekt, deti a rodiny, ktorým pomáham? Čo, ako a kde sa o nich môžem dozvedieť?

Každý darca dostáva správy o tom komu, kde a ako pomáha. Prostredníctvom správy, krátkeho videa alebo fotopríbehu z Magna Nemocnice sa máte možnosť dozvedieť aktuálnu situáciu z miesta, kde MAGNA zdravotníci poskytujú pomoc.

Ako inak okrem peňazí môžem pomôcť?

Okrem jednorázových darov a pravidelného prispievania nám môžete veľmi pomôcť aj tak, že o práci MAGNA pracovníkov budete hovoriť medzi svojimi známymi a priateľmi. Ak nám chcete pomôcť nájsť nových darcov, napíšte nám a my Vám pošleme informačné materiály, ktoré budete môcť rozdávať. Sme presvedčení, že dobrí ľudia určite poznajú vo svojom okolí veľa ďalších dobrých ľudí. Kontaktujte nás na kancelaria@magna.org.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem