Zdravie matky a dieťaťa

Pomáhame deťom dožiť sa ich piatych narodenín

Odhaduje sa, že 99 % žien, ktoré umierajú pri pôrode alebo kvôli komplikáciám súvisiacim s tehotenstvom, žije v rozvojových krajinách. Väčšine týchto úmrtí je možné predchádzať.

S cieľom znížiť počet žien, ktoré umierajú pri pôrode, zlepšuje MAGNA starostlivosť o matky tým, že zavádza modely odbornej pomoci v zdravotníckych zariadeniach. Poskytuje školenia tradičným pôrodným babám, podporu pôrodných asistentiek v komunite a sprístupnenie zdravotnej starostlivosti ženám pred pôrodom, v priebehu tehotenstva, i po pôrode.

Pomáhame deťom dožiť sa ich piatych narodenín – vďaka kvalitnejšej lekárskej starostlivosti, lepšej zdravotnej infraštruktúre, očkovacím programom alebo podpore kojenia.

Väčšina úmrtí matiek sa vyskytuje tesne pred, počas alebo tesne po pôrode.

Včasný prístup ku kvalifikovaným odborníkom môže byť otázkou života a smrti žien, u ktorých sa v priebehu pôrodu vyskytnú komplikácie. Okrem núdzovej pôrodnej a novorodeneckej starostlivosti poskytujeme tiež predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť a antikoncepčné služby. Zavádzame mobilné služby v kombinácii so systémami k identifikácii žien s komplikáciami, a v nutných prípadoch tiež ich prevoz do zariadenia či nemocnice, kde sa im dostane zodpovedajúcej starostlivosti.

Modely, ktoré používa MAGNA k zvládaniu materskej úmrtnosti a ochorení, berú do úvahy všetky aspekty reprodukčného zdravia.

Ženám je doporučených niekoľko návštev na pokrytie potreby zdravotnej starostlivosti v dobe tehotenstva a k identifikácii potenciálne komplikovaných pôrodov. Ako súčásť starostlivosti po pôrode je poskytované poradenstvo o plánovanom rodičovstve a informácie a osveta o sexuálne prenosných chorobách. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektívnu liečbu sexuálne prenosných chorôb s informačnými stretnutiami, ktoré zahŕňají informácie o dostupnosti testovania na HIV alebo používania kondómov. Pri predpôrodných konzultáciách je venovaná špeciálna pozornosť sexuálne prenosným chorobám, plánovanému rodičovstvu a systému starostlivost o obete znásilnenia.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem