Zdravotní aktivity

Cholera

Share this

Bez lékařské pomoci přichází smrt do několika hodin od vypuknutí symptomů.

Cholera se během kultivačního období, které trvá 3-5 dní, neprojevuje žádnými příznaky. Během záchvatu cholery může pacient bez léčby přijít o více než 50 litrů tekutin. Neléčená osoba zemře na dehydrataci. Smrt při ztrátě tekutin o 10% – 15% celkové hmotnosti obvykle nastává během několika hodin.

Cholera nejčastěji ohrožuje negramotné a chudé lidi žijící v okolí znečištěných vod, kteří vodu před konzumací nepřevařují. Bez lékařské pomoci přichází smrt do několika hodin od vypuknutí symptomů.

Kde jsou největší rizika výskytu

Ohniště se mohou rychle šířit zejména v přeplněných společenstvích a v životních podmínkách, kde je nedostatečný přístup k čisté vodě, sběru odpadu a vlastním toaletám. Z důvodu vysídlování obyvatelstva, zničení infrastruktury nebo nedostatečných veřejných služeb, je cholera vážným rizikem po přírodní katastrofě nebo v době konfliktu. Situace může být obzvlášť problematická v období dešťů, které strhávají nejen domy, ale i toalety, a kontaminovaná voda se hromadí na velkých plochách.

HAITI. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Opětovná hydratace a podání antibiotik jsou nezbytné a musí proběhnout prakticky okamžitě.

Rychlá reakce je nezbytná k zabránění šíření topeniště cholery. Rychlé zavedení aktivit na podporu zdraví – vzdělávání lidí o tom, jak pomoci omezit šíření – plus voda a hygienické činnosti, zřízení léčebných center a očkování v rámci reakce na nouzové situace mohou pomoci omezit šíření epidemie a snížit počet lidí, kteří padnou. nemocný nebo zemřít.

Zatímco vakcína podávaná perorálně se ukázala v prevenci cholery během vypuknutí epidemie jako účinná, současné strategie, které vyžadují podání dvou dávek, jsou v případě mimořádných událostí logisticky jen velmi obtížně použitelné. Z předchozích zkušeností a vědeckých důkazů víme, že strategie jedné dávky perorální vakcíny proti choleře je nejen bezpečná, ale také snadno realizovatelná a může zabránit šíření onemocnění v době epidemie nebo jej snížit.

Boj s cholerou je ve většině případů poměrně jednoduchý. Lidé, kteří trpí jejími mírnými až středně těžkými formami, jsou schopni se za pomoci léčby tekutinami a perorálními rehydratačními solemi rychle zotavit. Velmi dehydratovaní pacienti mohou vyžadovat dodání intravenózní tekutiny a hospitalizaci. V těchto případech by měli být přijati do centra léčby cholery. Pokud se nemoc neléčí, může míra úmrtnosti, kterou způsobí, dosáhnout 50%, s přiměřenou lékařskou péčí je to méně než 2%.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Více o choleře v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady