Reporty a Finance

Jak jsou využity vaše peníze

MAGNA ČR reaguje na světové humanitární krize efektivním využitím prostředků. Celkem 100 % z vašich darů využíváme na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích.

Jak to děláme?

Administrativní, marketingové a personální náklady spojené s chodem kanceláře v Praze jsou financovány výlučně ze zdrojů MAGNA partnera. Díky tomu můžeme na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích použít 100% darů od české veřejnosti. Některé humanitární projekty jsou financované z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Provoz a aktivity MAGNA ČR v roce 2020

V roce 2019 obdržela MAGNA v ČR finanční dary od soukromých dárců a z veřejných zdrojů ve výši 11,4 mil Kč

Jak je patrné z přehledu financování, MAGNA věnuje 100% veřejných prostředků na realizaci zdravotnických a humanitárních projektů včetně projektu dobrovolnické práce. Soukromé dary jsou ze 100% taktéž využity na realizaci zdravotnických a humanitárních projektů a podporu programů. Provoz organizace, její rozvoj a fundraising jsou 100% hrazeny zdroji MAGNA partnera. 


Obdržené dary 

Soukromé dary a veřejné sbírky 1,1 tis Kč (10%)
Soukromé dary - provoz a rozvoj kanceláře 4,45 mil Kč (39%)
Dary v rámci MAGNA sítě 750tis Kč (7%)
Veřejné zdroje 5 mil Kč (44%)


Využití darů

Humanitární a zdravotnická pomoc 6,95 mil Kč
Provoz kanceláře, rozvoj organizace a fundraising, PR a marketing 4,45 mil Kč


Humanitární a zdravotnická pomoc podle jednotlivých zemí

Irák 60%
Jižní Súdán 25%
Libanon 5%
Kambodža 3%
Podpora programů a misí 7%

Chci podpořit MAGNA

KEŇA. Kombewa. 2008. MAGNA HIV/AIDS centrum. © Martin Bandžák/MAGNA

Výroční zprávy MAGNA ČR

© Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA ve světě

Vaše dary každoročně pomáhají realizovat tisíce konzultací, případů poskytnuté léčby a očkovacích vakcín.

Celkové příjmy MAGNA v roce 2020 dosáhly 3 910 386  €. Díky podpoře soukromých dárců můžeme rychle a nezávisle zasahovat v době humanitárních katastrof. V roce 2020 dosáhl podíl soukromých a ostatních darů 14%.

V roce 2020 poskytovala MAGNA zdravotnickou a humanitární pomoc v 6 zemích světa a vynaložila 3 811 579 € (94%)  k provozování programů. Náklady na komunikaci s dárci a administrativu dosáhly 268 064 € (6%).

Odkud peníze pocházejí?

V rámci snahy zajistit naši nezávislost se snažíme udržovat vysokou úroveň soukromého darů. V roce 2019 pocházelo ze soukromých zdrojů 14% příjmů MAGNA. Umožnilo to více než 68 tisíc individuálních dárců a soukromých nadací. Mezi veřejné instituce poskytující financování MAGNA projektů patřily kromě jiných hlavně vlády Slovenska a České republiky, agentury OSN jako UNICEF, WFP, OCHA, UNFPA.

Kde byly peníze použity?

Afrika 83%
Střední Východ 5%
Asie 9%
Evropa 3%

Jak byly peníze použity?


Celkové výdaje

Sociální mise 94%
Získávání finančních prostředků 4%
Management a všeobecná správa 2%

Sociální mise - 94% celkových výdajů

Výdaje na program 98%
Podpora programu 1,5%
Ostatní humanitární činnosti 0,5%

Výdaje na program podle druhu 

Personální 54%
Zdraví a výživa 22%
Přeprava tovaru a skladování 13%
Výdaje na kanceláře  6%
Logistika a sanitace 2%
Komunikace 2%
Ostatní 1%

Největší kategorie výdajů je určena na personální náklady: 54 procent výdajů zahrnuje všechny náklady související s místními a také mezinárodními zaměstnanci (včetně letenek, pojištění, ubytování atd.).

Kategorie zdraví a výživa zahrnuje léky a zdravotnické vybavení, vakcíny, poplatky za hospitalizaci a terapeutické jídlo. Dodávka těchto materiálů je zahrnuta v kategorii doprava a skladování.

Logistika a sanitace zahrnuje stavební materiály a vybavení zdravotnických center, sanitární a logistické potřeby. Kategorie ostatní zahrnuje například granty pro externí partnery a daně.

MAGNA report aktivit 2019

JUŽNÝ SUDÁN. Terekeka. 2011. Lôžková časť miestnej nemocnice. ©Martin Bandžák/MAGNA

Dárci a partneři MAGNA ČR

Dbáme na to, aby všechny dárcovské příspěvky sloužily k léčbe a zachraňování životů a nebyly použity na administrativu či marketing organizace. Díky velkorysé podpoře Martina a Danky Kúšikových, kterí od roku 2016 pokrývají administrativní, marketingové a personální náklady spojené s chodem kanceláře v Praze, jde každá koruna, tedy 100 % z Vámi darované částky, rovnou do našich programů

Martin Kúšik: "Podporujeme projekty, které v dlouhodobém časovém horizontu míří k systémové změně a je pro ně důležitá udržitelnost. Myslím, že budování MAGNA nemocnic v Kambodži a v jiných zemích a poskytování léčby dětem, je správná cesta."

Partnerství s Martinem a Dankou Kúšikovými nám umožní také směřovat prostředky od firem, nadací a institucí výlučně na pokrytí nákladů spojených s implementací projektů.

Chci podpořit MAGNA

FILIPÍNY. Cyklón Hayian. 2013. © Martin Bandžák/MAGNA

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím