Operace

Ukrajina: mobilní zdravotní péče pro oběti války

Share this

MAGNA mobilné tímy pôsobia v okolí Kharkova a reagujú na novovzniknúté situácie a intervenujú v novooslbodených áreach, kde je len veľmi obmedzeny prístup k akejkoľvej zdravotnej starostlivosti. Tímy sa skladaú z lekára, zdravotnej sestry a terapeuta.

Zabezpečujeme zlepšený prístup ku kvalitným základným zdravotníckym službám pre obyvateľstvo postihnuté konfliktom, zvyšujeme dostupnosť liekov a tiež sme vytvorili systém odosielania ťažko chorých pacientov do zariadení sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti.
Roman Barylo, MAGNA medicínsky koordinátor
UKRAJINA. Copyright MAGNA

Správy a reportáže z Ukrajiny

Prečítajte si najnovšie články k operáciam v krajine.,

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Prečo MAGNA zasahuje na Ukrajine?

Ozbrojený konflikt na východnej Ukrajine zasiahol 5,2 milióna ľudí. Od začiatku konfliktu v roku 2014 prišlo o život viac ako 3 000 civilistov a ďalších 9 000 bolo zranených. Humanitárna situácia sa na Ukrajine v roku 2018 naďalej zhoršovala a počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc a ochranu, sa zvýšil na 3,5 milióna. Aktuálne je Ukrajina vo vojenskom konflikte a počet obetí sa neustále zvyšuje.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Reakcia na núdzovú situáciu
  • Pomoc utečencom a vysídleným osobám

2019

Prvá MAGNA intervencia v krajine

MAGNA operácie na Ukrajine

Pozrite si detailne naše operácie v krajine.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady