Vaše 2% z dane pomôžu zachrániť život

Zdieľať

Príspevok 2 percentá z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu – a pritom Vám dáva možnosť pomôcť zachrániť život!

Prečo MAGNA?

Váš dar nám umožní rýchlo zasiahnúť tam, kde je to najviac potrebné. Bez ohľadu na konflikt alebo katastrofu deti trpia vždy najviac. Ich potreby sú obrovské, ale také je i naše odhodlanie im pomôcť. Sme tu pre ne. Liečime zranenia a choroby, pomáhame im znovu začať žiť.

Náš zásah v roku 2021

320.000

LEKÁRSKYCH KONZULTÁCIÍ

5.200

LIEČENÝCH OBETI SEXUÁLNEHO NÁSILIA

25.800

LIEČENÝCH PODVYŽIVENÝCH DETÍ

3.500

DETÍ V HIV/AIDS PROGRAMOCH

Ako darovať 2% z dane?

Fyzické osoby / zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (>>editovateľné pdf).
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 5. Do Vyhlásenia (>>editovateľné pdf) doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech organizacie MAGNA. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Poznámky:

 • Číslo účtu MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Fyzické osoby / živnostníci

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie MAGNA, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

Názov: MAGNA
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Štefánikova
Súpisné/orientačné číslo: 19
Obec: Bratislava
PSČ: 811 05
IČO: 36 061 581

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad má, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech MAGNA.

Poznámky:

 • Číslo účtu organizácie MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo “Vyhlásenia pre fyzické osoby” už nepodávate. IČO prijímateľa – MAGNA, sa do koloniek zarovnáva sprava
 • MAGNA nemá uvedené SID – kolónku na SID nechajte prázdnu.

Právnické osoby

1. Právnické osoby môžu v roku 2023 poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8€. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie MAGNA, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MAGNA), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MAGNA), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa – MAGNA. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

Názov: MAGNA
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Štefánikova
Súpisné/orientačné číslo: 19
Obec: Bratislava 
PSČ: 811 05
IČO: 36 061 581

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Číslo účtu MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa – MAGNA sa do koloniek zarovnáva sprava
 • MAGNA nemá uvedené SID – kolónku na SID nechajte prázdnu.

ĎAKUJEME

MAGNA poskytuje zdravotnú pomoc tým, ktorých život alebo zdravie ohrozujú ozbrojené konflikty, epidémie alebo prírodné katastrofy, Zdravotná asistencia v neistých kontextoch je teda jadrom činnosti MAGNA, ktorí vo viac ako 15 krajinách poskytujú širokú škálu starostlivosti: očkovanie, liečba podvýživy, zdravie žien, nemocničné programy, manažment infekčných alebo chronických chorôb, duševné zdravie…

Za Vašu ochotu pomôcť Vám v mene našich zdravotníkov a humanitárnych pracovníkov a predovšetkým v mene našich pacientov ďakujeme.

Naše hlavné oblasti pôsobenia

Zdravie detí

Násilie na ženách

Hlad a podvýživa

Inovácie v zdravotníctve

Pozrite tiež

Máte ďaľšie otázky?

Zavolajte na +421 917 827 827 alebo pošlite e-mail na dar@magna.org a my vám radi pomôžeme.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia