Pomáhajte ako firma

Udržateľnosť našich projektov, ktoré tímy MAGNA dokázali realizovať, by nebola možná bez spolupráce s firmami a nadáciami. Sme závislí na našich podporovateľoch a ich finančnej pomoci, bez ktorej by naša práca skrátka nebola možná.

Spojte svoj spoločenský záväzok s MAGNA

Zapojte svoju spoločnosť do zlepšenia prístupu k starostlivosti na celom svete

Mobilizujte svojich klientov a zákazníkov

Objavte výhody solidárneho marketingu.

Mobilizujte vašich zamestnancov

Objavte výhody solidárneho marketingu.

Podporte konkrétny projekt

Zapojte konkrétne svoju spoločnosť financovaním našich projektov

Vaša spoločnosť pomáha ľuďom, ktorí sú v ohrození života alebo zdravia

PRIAMO

Vyberiete si projekt, ktorý vám vyhovuje

TRANSPARENTNE

Viete výsledky Vašej angažovanosti

ZODPOVEDNE

Zapojte vašich zamestnancov a zákazníkov

Často kladené otázky

Čo je sponzorstvo?

Sponzorstvo je nevratný dar, ktorý nevylučuje nepriamy zisk, najmä medializáciu. Môže mať tri formy: finančná podpora, vecný dar alebo sponzorstvo poskytovanie služieb.

Mal by byť sponzorský vzťah zmluvne dohodnutý?

Návrh sponzorskej zmluvy sa vyžaduje, keď chce spoločnosť dohliadať na partnerstvo a efektívnejšie zabezpečiť jeho následné opatrenia. Umožňuje najmä definovať finančné záväzky spoločnosti a podmienky používania názvu a loga MAGNA.

Aké partnerstvá chce MAGNA nadviazať so spoločnosťami?

Partnerstvo spoločností s MAGNA je často poháňan0 mediálnym pokrytím určitých humanitárnych katastrof. Aj keď je táto podpora neoceniteľná, MAGNA chce ísť ďalej a nadviazať viacročnú spoluprácu, ktorá je zmysluplná a vytvára hodnotu pre ňu a jej partnerov.

Existuje minimálny dar na vstup do partnerstva s MAGNA?

MAGNA prijíma firemné dary bez ohľadu na ich výšku.

Je možné prideliť dar na konkrétnu misiu alebo projekt?

MAGNA zhromažďuje dary, aby mohla rýchlo a nezávisle zasiahnuť tam, kde sú potreby najväčšie. Za určitých podmienok a v rámci strategickej spolupráce s partnerskou spoločnosťou alebo nadáciou je možné prideliť finančný príspevok na konkrétny projekt.

Prijíma MAGNA podporu od všetkých spoločností?

MAGNA sa ako prioritu snaží o partnerstvo so spoločnosťami, ktoré sa zaviazali k procesu spoločenskej zodpovednosti a snažia sa rešpektovať najmä ľudské práva, životné prostredie, pracovné vzťahy a podmienky, férové ​​praktiky, otázky súvisiace s komunitným a miestnym rozvojom, práva duševného vlastníctva a riadenie.

Firmy a nadácie, ktoré s nami pomáhajú

Orange

Orange a nadácia Orange dlhodobo podporujú aktiivity MAGNA na záchranu životov. Z pravidelnej SMS 806 nám poskytjuú 100% výnosu, zároveň financujú naše operácie v DR Kongo alebo aktuálne aj na Ukrajine.

Penta

Skupina Penta prostredníctvom svojich spoločností Dr. Max a siete nemocníc Svet zdravia a svojej nadácie poskytuje tímom MAGNA lieky a materiál na liečbu infekčných a iných ochorení v hodnote 750 tisíc euro len v roku 2022.

Bubo

Bubo a MAGNA spolupracujú na lepšom prístupe k zdraviu pre vsštkých už 20 rokov. Vďaka Bubo a ich klientom sme postavili nemocnicu na liečbu infekčných pacientov v Kambodži a akatuálne podporujú naše timy na Ukrajine.

Odyssey 44

Martin Kušik so svojou rodinou a prostredníctvom svojej spoločnosti Odyssey 44 podporuje aktivity MAGNA v Českej republike v hodnote 1 mil euro, ktoré pokrývajú prevádzku kancelárie a marketingových aktivít na získavanie darcov už niekoľko rokov.

O2

O2 dlhodobo podporuje MAGNA 806 SMS zbierku a odovzdáva 100% výnosu na naše zdravotnícke aktivity. V čase humanitárnych katastrof akou je aj Ukrajina je to práve O2, ktoré výrazne podporuje naše tímy v teréne.

Muziker

Spoločnosť Muziker podporuje pomocou zaokrúhlovania nákupov vo svojom e-shope aktivity MAGNA na Ukrajine a v konfliktných zónach sveta.

Lobkowitz

Nadácia Lobkowitz pomocou charitatívnych podujatí podporuje aktivity MAGNA na Ukrajine.

Nay

Spoločnosť Nay reagovala veľmi rýchlo na vojnu na Ukrajine a podporuje naše  zdeavotné tímy  v teréne. Zároveň poskytuje materiálne vybavenia MAGNA humanitárneho centra v Bratislave.

Slovak Telekom

Slovak telekom dlhodobo podporuje MAGNA 806 SMS zbierku a odovzdáva 100% výnosu na naše zdravotnícke aktivity. V čase humanitárnych katastrof akou je aj Ukrajina je to práve Slovak Telekom a jeho zamestanci, ktorí výrazne podporujú naše tímy v teréne.

Deploy

Spoločnosť Deploy pre nás prevádzkuje všetky webove služby ako je aj vytváranie stránok bez nároku na odmenu.

Nadácia VUB

V spolupráci s nadáciou VUB majú klienti VUB banky možnosť darovať finančné prostriedky prostredníctvom bankomatov po celom Slovensku a online bankovníctva organizácii MAGNA na podporu humanitárnych zdravotníckych projektov.

HMH

Spoločnosť HMH finančne podporuje MAGNA aktivity v rámci projektu Pinakoteka – globálne vzdelávanie, výstavy, prednašky zamerané na priblíženie globalnyvh problémov mladým ľuďom na Slovensku.

Nadácia SPP

Nadácia SPP finančne podporuje MAGNA aktivity v rámci projektu Pinakoteka – globálne vzdelávanie, výstavy, prednašky zamerané na priblíženie globalnyvh problémov mladým ľuďom na Slovensku.

FUN radio

FUN radio dlhodobo mediálne podporuje aktivity MAGNA vo svojich rádiách, čím napomáha k propagácii potreby pomáhať v prístupe k zdravotnej starostlivosti pre každého.

Máte ďaľšie otázky alebo sa chcete zapojiť?

Zavolajte na +421 907 863 612 alebo pošlite e-mail na komunikacia@magna.org a my vám radi pomôžeme.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia