Čo robíme

Zdieľať

Naše zameranie

Prinášame zdravotnú humanitárnu pomoc obetiam konfliktov, prírodných katastrof a epidémií. Liečime deti každý deň tam, kde je to najviac potrebné.

Ošetrujeme pacientov trpiacich širokou škálou chorôb a zdravotných potrieb.

Tu nájdete informácie o krízach, na ktoré naše tímy reagujú, ako sa im prispôsobujeme, aby sme poskytovali zdravotnú starostlivosť a humanitárnu pomoc najvyššej kvality v niektorých z najnáročnejších kontextov na svete.

Rýchla a efektívna pomoc v čase humanitárnych katastrof

Dokážeme rýchlo reagovať na mimoriadné udalosti. 15. decembra 2013 vypukla v Južnom Sudáne občianska vojna, kde hneď v prvý deň prišli o život tisíce ľudí. Ďalšie státisíce opustili svoje domovy a hľadali úkryt. V tej dobe sme už v zemi mali svoj tím, ktorý i navzdory zlej bezpečnostnej situácií okamžite začal pomáhať obetiam. Už 17. decembra sme jedinej fungujúcej nemocnici v meste (Juba Teaching Hospital) poskytli zdravotnícky materiál, chirurgické potreby a lieky. Následne MAGNA otvorila zdravotné centrum v tábore pre viac ako 100 000 vysídlených ľudí a začala poskytovať nevyhnutné očkovanie a ďalšiu zdravotnú pomoc.

Dokonce aj keď práve nepôsobíme v zemi, kde katastrofa vznikne, sme schopní na ňu reagovať do niekoľkých dní. Keď v roku 2013 zasiahol Filipíny zničujúci tajfún, naše tímy dorazili na tretí deň po katastrofe na ostrov Cebu a okamžite začali s distribúciou humanitárnej pomoci – hygienických balíčkov, ryže a prístreškov pre 15 000 ľudí.

Objavte kde robíme

Kedy zasahujeme

Vojny a konflikty

Vojna a ozbrojené konflikty ničia životy.

Počas konfliktov prevádzkujeme zdravotnú asistenciu prostredníctvom mobilných kliník, liečime zranených a podporujeme traumatologické oddelenia.

Distribúciou vysoko výživnej terapeutickej stravy liečime podvýživu u detí, poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre obete sexuálneho násilia a podporujeme pôrodnice.

Prírodné katastrofy

Zemetrasenie, tsunami alebo cyklón menia život z minúty na minútu.

Zničené domovy často donutia obrovské množstvo ľudí k presídleniu do provizórneho prostredia, kde nedostatočný prístup k pitnej vode a zdravotnej starostlivosti môžu mať za následok šírenie infekčných chorôb.

Dočasný pobyt vonku v rámci jednoduchého provizórneho utúlku môže u detí viesť k infekciám dýchacích ciest.

V týchto prípadoch je prioritou obnova bežných zdravotníckych služieb, distribúcia prístreškov a hygienických potrieb. Aby sa ľudia zotavili z tráum a u detí nepretrvávali následky, je potrebné takisto poskytovanie podpory duševného zdravia.

Epidémie

HIV/AIDS alebo epidémia cholery alebo osýpok sa šíri rýchlo, a pokiaľ nie je liečená, má fatálne následky.

Počas posledných 20 rokov sa MAGNA v rámci svojej činnosti výrazným spôsobom podieľala na liečbe ľudí žijúcich s HIV/AIDS a na prevencii epidémií, ako sú aj osýpky.

Počas vypuknutia vysoko nákazlivých ochorení, ako sú osýpky alebo meningitída, prevencia často znamená očkovanie. Okrem organizácie hromadných očkovacích kampaní v reakci na epidémie, naše tímy taktiež poskytujú rutinné očkovanie v našich zdravotníckych zariadeniach.

Utečenci a vysídlené obyvateľstvo

Sme svedkami najväčšieho exodu v histórii.

Celkom 70 milionov ľudí na svete bolo nútených odísť zo svojich domovov. Medzi nimi je takmer 25 milionov utečencov, z ktorých vyše polovicu tvoria deti a mladiství.

Vo svete, kde je násilne vysťahovaná jedna osoba takmer každé dve sekundy v dôsledku konfliktu alebo prenasledovania, je pomoc ľuďom na úteku a bez domova dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

Veľká časť našich aktivít v teréne sa zameriava na vnútorne presídlených ľudí a utečencov,  ich potreby v oblasti starostlivosti o zdravie sú obrovské.

Vojna a ozbrojené konflikty ničia životy.

Počas konfliktov prevádzkujeme zdravotnú asistenciu prostredníctvom mobilných kliník, liečime zranených a podporujeme traumatologické oddelenia.

Distribúciou vysoko výživnej terapeutickej stravy liečime podvýživu u detí, poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre obete sexuálneho násilia a podporujeme pôrodnice.

Liečba, s ktorou si poradíme

Každý rok umierajú v dôsledku násilných konfliktov, epidemií a prírodných katastrof milióny ľudí, predovšetkým žien a detí. Väčšinu úmrtí spôsobuje nedostatok potravín, liekov, zdravotníkov alebo nedostatočná prevencia.

Podlomené zdravie ohrozuje šancu ľudí na lepší život. MAGNA pomáha tým, ktorí dlhodobo trpia alebo sa spamätávajú z konfliktov a katastrof. Znižujeme riziká ochorení a liečime ich okamžite.

Objavte ako MAGNA reaguje na rôzne choroby na celom svete, a o výzvach, ktorým čelíme pri poskytovaní liečby.

Dúfame, že odhalením neprávosti vieme pomôcť ukončiť ich.

Ak sa stávame svedkami extrémnych násilností voči jednotlivcom alebo skupinám – hovoríme o tom verejne. Naše rozhodnutie tak urobiť je vždy vedené len našim poslaním – zmierňovať utrpenie, chrániť život a rešpektovať základné ľudské práva.

Svedectvo, rozprávanie o osudoch ľudí a ochota im pomôcť tvorili základ pre vytvorenie organizácie MAGNA. Dnes je to stále základ toho, čo robíme. Liečime a zároveň dokumentujeme osudy obetí katastrof – prinášame obrazové a písomné svedectvá zo zabudnutých častí sveta, ktoré by sa inak k širokej verejnosti vôbec nedostali.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia