Darujte 2% z dane

Príspevok 2 percentá z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu - a pritom Vám dáva možnosť zachrániť detský život!

Ako využívame Vaše dary?

MAGNA tímy poskytovali zdravotnú a humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí čelili extrémnym ťažkostiam v 6 krajinách sveta. Okamžité situácie boli naďalej hlavnou súčasťou našej práce: od reagovanie na hladomor v Južnom Sudáne, poskytnutie lekárskej pomoci pre obete násilia v oblasti Yumbi v Konžskej demokratickej republike, pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou v Libanone a Iraku, liečba detí a ich rodín po celom svete a vynaloženie všetkého úsilia na zlepšenie starostlivosti o pacienta bez ohľadu na to, kde pracujeme.

Report aktivít

Za Vašu ochotu pomôcť Vám v mene našich lekárov a humanitárnych pracovníkov a predovšetkým v mene našich pacientov ďakujeme.

Ako darovať 2% z dane?

Fyzické osoby / zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (>>editovateľné pdf).

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

 5. Do Vyhlásenia (>>editovateľné pdf) doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9.

 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech organizacie MAGNA. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Poznámky:

 • Číslo účtu MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • POZOR: V decembri 2016 naša organizácia zmenila názov z Magna Deti v núdzi na MAGNA.
 • Podrobné informácie k mechanizmu 2% sú k dispozícii aj na www.rozhodni.sk.

Fyzické osoby / živnostníci

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie MAGNA, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

Názov: MAGNA 
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Štefánikova
Súpisné/orientačné číslo: 19 
Obec: Bratislava 
PSČ: 811 05
IČO: 36 061 581
 

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad má, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech MAGNA.

Poznámky:

 • Číslo účtu organizácie MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo "Vyhlásenia pre fyzické osoby" už nepodávate. IČO prijímateľa - MAGNA, sa do koloniek zarovnáva sprava
 • MAGNA nemá uvedené SID - kolónku na SID nechajte prázdnu.
 • POZOR: V decembri 2016 naša organizácia zmenila názov z Magna Deti v núdzi na MAGNA.
 • Podrobné informácie k mechanizmu 2% sú k dispozícii aj na www.rozhodni.sk.

Právnické osoby

1. Právnické osoby môžu v roku 2021 poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie MAGNA, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MAGNA), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MAGNA), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa - MAGNA. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú: 

Názov: MAGNA 
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Štefánikova
Súpisné/orientačné číslo: 19 
Obec: Bratislava 
PSČ: 811 05
IČO: 36 061 581
 

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Číslo účtu MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa - MAGNA sa do koloniek zarovnáva sprava
 • MAGNA nemá uvedené SID - kolónku na SID nechajte prázdnu.
 • POZOR: V decembri 2016 naša organizácia zmenila názov z Magna Deti v núdzi na MAGNA.
 • Podrobné informácie k mechanizmu 2% sú k dispozícii aj na www.rozhodni.sk.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem