Ukrajina

Ukrajina: 473 ukrajinskych detí neprežilo, 1,5 milióna je v ohrození.

24. 02. 2023

Zdieľať

Od začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine zahynulo 473 ukrajinských detí a ďalšieho 1,5 milióna je v ohrození. Zdravotnícka humanitárna organizácia MAGNA im priamo na mieste poskytuje svoju pomoc. Denne zasahuje v akútnych kritických stavoch a pri traumách, poskytuje psychosociálnu podporu, zvyšuje dostupnosť liekov a vytvorila systém odosielania ťažko chorých pacientov do zariadení zdravotnej starostlivosti.

#predetizukrajiny

Aby MAGNA komunikovala tieto hrozivé skutočnosti verejnosti na deň výročia vojny v piatok 24.02.2023 v uliciach Bratislavy jej dobrovoľníci realizujú sugestívnu inštaláciu, ktorá pozostáva z patologických vakov umiestnených na zemi a vyplnených výplňou tak, aby pôsobili, že sú v nich uložené telá detských obeti. Pri každom z vakov sú umiestnené opustené hračky a na vakoch je nalepená nálepka s informáciou, koľko detí vo vojne na Ukrajine doteraz zomrelo a že stále je množstvo z nich v ohrození a treba im pomôcť.  

Čo robí MAGNA na Ukrajine?

MAGNA reagovala na vojnu na Ukrajine okamžite. V oblasti jej tímy pôsobili dlhodobo a v prvých dňoch vojny zabezpečili lieky a zdravotnícky materiál do zdravotníckych stredísk a zdravotníkom v oblasti severozápadne od hlavného mesta Kyjev, ktoré zažívali ťažké boje a zranenia tu utrpeli mnohí civilisti.

Následne MAGNA na mieste rozmiestnila svoje zdravotnícke tímy a počas roka poskytla pomoc pre celkovo 580 000 ľudí. Na zabezpečenie kvality zdravotnej starostlivosti MAGNA podporila zdravotnícke zariadenia traumatologickými zdravotnými tímami, dodávkami nemocničného vybavenia, spotrebného materiálu a liekov. Lieky a zdravotnícky materiál boli počas celého roka pravidelne dodávané do 15 zdravotníckych zariadení v Kyjeve, Charkove, Chuhuive, Kramatorsku, Višgorode, Ivankive, Bojarke, Makarive, Brovary, Pervomajsku, Vinnici a Donecku, kde sme liečili celkovo 321 430 pacientov. MAGNA psychológovia zároveň pomohli 2 010 pacientov s ich duševným zdravím.

Deti na Ukrajine už rok žijú v strachu a ohrození. Je ich 1,5 milióna. V chlade, tme a bez detskej radosti. Trauma, ktorú zažívajú je pre nás tu nepredstaviteľná. Nezabudajme na nich. Pomôžme im.
Denisa Augustínová, MAGNA operačná riaditeľka

Čísla a fakty o pomoci na Ukrajine

  • 321 430 liečených pacientov 
  • 5 906 úrazových lekárskych zásahov
  • 187 200 urgentných lekárskych konzultácií
  • 2 010 ľudí liečených na duševné zdravie
  • 15 statických zdravotníckych zariadení a nemocníc s pravidelnýmí dodávkami liekov a materiálu
  • 580 000 ľudí získalo prístup k zdravotnej starostlivosti, a k zásobám zdravotníckeho materiálu určeného pre pôrodnícke, chirurgické a lekárske výkony

MAGNA intervencia na Ukrajine v prvom roku obnovila základné a aj nadštandardné služby zdravotnej starostlivosti s komplexnou, včasnou a nevyhnutnou podporou zdravotníckych zariadení a zlepšila prístup vojnou zasiahnutej populácie k zdravotnej starostlivosti akým je prístup k traumatologickým pohotovostným službám pre obyvateľstvo postihnutým konfliktom (výbuchy, výstrely atď.), ako aj riešenie prípadných tráum súvisiacich s konfliktom (popáleniny, dopravné nehody atď.). Zdravotné služby poskytované prostredníctvom pravidelnej návštevy mobilných tímov sú a boli prínosom pre populáciu bez pravidelného prístupu k statickým nemocničným zariadeniam, vrátane vysídlených obyvateľov, ktorí potrebujú prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti a takisto pre chronických pacientov.

Ako môžete pomôcť Vy?

Váš dar umožňuje v čase ozbrojených konfliktov, potravinových kríz, prírodných katastrof alebo epidémií našim tímom v teréne konať okamžite a tak predísť ešte väčším katastrofám.

Darujte na účet verejnej zbierky
SK5811000000002943004292

SMS v tvare MAGNA na číslo 836
Vašich 10 € smeruje v 100% výške na pomoc obetiam vojny a katastrof.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia