Aktuálne

Najnovšie správy, fotografie a videá dokumentujúce najhoršie humanitárne krízy sveta a činnosť MAGNA pri záchrane ľudských životov v ničivých konfliktoch a katastrofách.

6.11.2007 | Správy

Kambodža: Najnovšie správy z aktivít Magna Deti v núdzi

V slume v Phnom Penh, Kambodža. © Martin Bandžák/MAGNA

V posledných mesiacoch sa aktivity Magna Deti v Núdzi v Kambodži rozšírili a zabezpečujú komplexnejšiu starostlivosť pre HIV/AIDS a podvyživené deti. Kambodža patrí medzi 20 najchudobnejších krajín sveta a ukazovatele stavu podvýživy, TBC a HIV/AIDS v krajine sú stále alarmujúce. 

Každú hodinu sa v Kambodži nakazí človek HIV/AIDS a každú hodinu sa z dieťaťa vďaka AIDS stáva sirota. Až 143 detí z tisíc zomrie do 5 rokov, až 46% je podýživených. Skoro 30 rokov po vojne sa krajina stále nie je schopná sama vyrovnať so svojimi problémami.

Rehabilitácia Chey Chumneas nemocnice – pediatrické oddelenie
Chey Chumneas nemocnica, kde Magna Deti v Núdzi pôsobí od marca 2006 je jedinou nemocnicou s pediatrickým oddelením v provincii Kandal,  ktorá je napojená na 15 menších zdravotníckych zariadení so spádovou oblasťou oklo 200 tisíc ľudí. V praxi to znamená, že nemocnica je najváčším zdravotníckym zariadením v celej provincii s populáciou viac ako 1,2 milióna ľudí.

Magna Deti v Núdzi prevzala lôžkovú časť pediatrického oddelenia v júli 2007  v katastrofálnom stave. Bez kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, zdravotníckych zariadení, zásob liekov a samozrejme bez pacientov. V období od januára do júna 2007 bolo na oddelení ošetrených priemerne 10 pacientov za mesiac. Po vstupe Magna Deti v Núdzi na oodelenie sa zvýšil počet hospitalizácií na 250 za mesiac, čo predstavuje priemerne 50 detí denne na lôžku. Tento stav by samozrejme nebol možný, bez vyškolenia a zamestnania dostatočného množstva lekárov a sestier, vybudovania vlastného logistického systému, zakúpenia prístrojov (EKG monitory, ultrasound, laboratórne vybavenie, syringe a infusion pumpy atd.), zavedenia nepretržitej prevádzky aj s lekárskym dozorom, osobitného zásobovania oddelenia liekmi prostredníctvom Magnou kontrolovanej lekárne. Okrem všeobecnej pediatrie, oddelenie dnes poskytuje aj špeciálnu starostlivosť a liečbu pre podvýživené deti.

Za prvé tri mesiace Magna hospitalizovala 671 pacientov s prevážne infekčnými a dýchacími problémami. 

ARVT program pre deti v Chey Chumneas nemocnici
Magna Deti v Núdzi v spolupráci s NCHADS a NHCC zabezpečuje starostlivosť pre 280 HIV/AIDS detí, ktoré sú v ambulantnej starostlivosti. Magna zabezpečuje liečbu oportúnnych infekcií, laboratórne vyšetrenia a odbornú lekársku starostlivosť pre HIV/AIDS deti v programe.

Nutričné rehabilitačné centrum v Chey Chumneas nemocnici
Magna Deti v Núdzi reagovala na stav podvýživy v Kambodži, kde každé druhé dieťa je podvýživené a v posledných mesiacoch spustila špecializované centrum na podvýživu, ktoré poskytuje podvýživeným deťom lekárske ošetrenie, laboratórne vyšetrenia, stravu, terapeutické jedlo, konzultácie s rodičmi alebo opatrovateľmi a pravidelnú návštevu detí v ich príbytkoch (HBC program).

Magna Deti v Núdzi prevádzkuje pre hospitalizované deti terapeutickú stravu (F-100 a F-75), ktorá dokáže dieťaťu zabezpečiť potrebné nutričné hodnoty a pomôže mu navrátiť jeho pôvodnú váhu. Pediatrické oddelenie Chey Chumneas nemocnice je len jedným zo štyroch v celej Kambodži. Pre deti, ktoré nemusia byť hospitalizované Magna Deti v Núdzi v spolupráci s Clinton foundation zabezpečuje Plumpy nut.

Program neustále narastá a každý mesiac sa v priemere navýši o 15 až 20 detí. V súčasnosti máme v programe 116 deti, v štádiu strednej a ťažšej podvýživy.

PMTCT program
Magna Deti v Núdzi prevádzkuje jeden z najväčších a najúspešnejších programov na zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa v Kambodži. V piatich nemocniciach (vrátane najväčšej pôrodnice v krajine), kde Magna prevádzkuje PMTCT program, tehotné pozitívne ženy majú až 98% šancu, aby ich dieťa bolo negatívne. V rámci PMTCT programu Magna takisto zabezpečuje testovanie a konzultácie pre ľudí na  HIV/AIDS. Do Magna PMTCT programu zatiaľ vstúpilo 152 žien.

Klinika pre HIV/AIDS deti 
Magna Deti v Núdzi prevádzkuje ARVT liečbu pre HIV/AIDS deti od roku 2003. Klinika okrem podávania ARVT liečby zabezpečuje deťom liečbu oportunistických infekcií a screening na podvýživu. Základné lekárske ošetrenie Magna zabezpečuje aj pre rodinných príslušníkov detí zaregistrovaných v programe. V súčasnosti je na klinike zaregistrovaných 96 HIV/AIDS detí.

Home Base Care program pre HIV/AIDS deti
Pre HIV/AIDS pacientov je okrem liečby potrebné správne dodržiavanie životosprávy, dostatok jedla a akceptácia spoločnosti. Program HBC, ktorý Magna prevádzkuje pre HIV/AIDS deti od roku 2004 zabezpečuje deťom stravu, vzdelanie, transport na pravidelné vyšetrenia a counseling. Magna sociálni pracovníci navštevujú deti v pravidelných intervaloch u nich doma (2-3 týždenne), kedy kontrolujú či dieťa správne užíva liečbu, či jej má dostatok, takisto kontrolujú hygienu a celkový stav rodiny. Program Magna Deti v Núdzi prevádzkuje v troch provinciach – Phnom Penh, Kandal a Takeo – pre spolu 186 detí.

Sirotince pre HIV/AIDS deti 
Množstvo detí kvoli HIV/AIDS osirelo, množstvo sa pr pôrode nakazilo. V súčasnosti sa predpokladá, že až 20 tisíc detí je HIV pozitívnych a 77 tisíc kvoli AIDS osirelo. Magna Deti v Núdzi prevádzkuje sirotince pre HIV pozitívne siroty v Phnom Penhe a Takhmau, kde sa staráme o 50 detí.

Vzdelávacie centrum pre deti
Počas letných mesiacov vzdelávacie centrum prevádzkovalo letnú školu, kde mali deti možnosť naužiť sa tancovať, kresliť, hrať divadlo a športovať. Pre tie, ktoré mali záujem sa vzdelávať aj počas prázdnin Magna prevádzkovala doučovacie hodiny. Centrum v letných mesiacoch denne navštevovalo až 100 detí.

Magna Deti v Núdzi pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Ďalšie príbehy

21.4.2020 | V médiách, COVID-19

Šéfka organizácie Magna: Afrika čelí epidémiám. My sme uverili, že nás sa to netýka

Humanitárna organizácia Magna doteraz pomáhala najmä v Afrike a v Ázii. Sústreďovala sa na regióny, kde je najhorší prístup k vode, liekom a zdravotnej starostlivosti. V čase pandémie nového koronavírusu Magna vôbec prvýkrát pomáha aj na Slovensku. "Južný Sudán či Konžská demokratická republika majú s epidémiami časté skúsenosti, stále sú na horšej štartovacej pozícii. Na druhej strane, my v Európe sme zas podľahli klamlivému pocitu, že nám sa takéto niečo už nemôže stať," hovorí pre SME spoluzakladateľka MAGNA Denisa Augustínová.

MAGNA pomáha doma, lebo aj tu ju teraz treba

MAGNA poskytne materiálnu pomoc, zdravotné a vzdelávacie služby slovenským seniorom v domovoch a ochranné pomôcky onkologickým pacientom ako reakciu na pandémii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | Report, COVID-19

COVID 19: Aktuálna správa v súvislosti so šírením Covid-19 na MAGNA misiách

Viac ako 160 krajín oznámilo prípady koronavírusovej choroby COVID-19. WHO vyhlásil ohnisko za pandémiu. Na mnohých miestach, kde pracujeme je obmedzená kapacita reagovať na príliv pacientov s novým ochorením, ktoré si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov postihnutých pandémiou je nevyhnutná.

22.3.2020 | V médiách, COVID-19

V boji s koronavírusom nám mohli pomôcť príklady z Afriky. Ich chráni nezáujem.

Napriek tomu, že sa tieto situácie podľa vedúcej operačnej sekcie organizácie MAGNA Denisy Augustínovej nedajú úplne porovnávať, z epidemologických nákaz, ako je ebola, cholera či dokonca osýpky, sa môžeme poučiť aj na Slovensku.

21.4.2020 | V médiách, COVID-19

Šéfka organizácie Magna: Afrika čelí epidémiám. My sme uverili, že nás sa to netýka

Humanitárna organizácia Magna doteraz pomáhala najmä v Afrike a v Ázii. Sústreďovala sa na regióny, kde je najhorší prístup k vode, liekom a zdravotnej starostlivosti. V čase pandémie nového koronavírusu Magna vôbec prvýkrát pomáha aj na Slovensku. "Južný Sudán či Konžská demokratická republika majú s epidémiami časté skúsenosti, stále sú na horšej štartovacej pozícii. Na druhej strane, my v Európe sme zas podľahli klamlivému pocitu, že nám sa takéto niečo už nemôže stať," hovorí pre SME spoluzakladateľka MAGNA Denisa Augustínová.

MAGNA pomáha doma, lebo aj tu ju teraz treba

MAGNA poskytne materiálnu pomoc, zdravotné a vzdelávacie služby slovenským seniorom v domovoch a ochranné pomôcky onkologickým pacientom ako reakciu na pandémii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | Report, COVID-19

COVID 19: Aktuálna správa v súvislosti so šírením Covid-19 na MAGNA misiách

Viac ako 160 krajín oznámilo prípady koronavírusovej choroby COVID-19. WHO vyhlásil ohnisko za pandémiu. Na mnohých miestach, kde pracujeme je obmedzená kapacita reagovať na príliv pacientov s novým ochorením, ktoré si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov postihnutých pandémiou je nevyhnutná.

22.3.2020 | V médiách, COVID-19

V boji s koronavírusom nám mohli pomôcť príklady z Afriky. Ich chráni nezáujem.

Napriek tomu, že sa tieto situácie podľa vedúcej operačnej sekcie organizácie MAGNA Denisy Augustínovej nedajú úplne porovnávať, z epidemologických nákaz, ako je ebola, cholera či dokonca osýpky, sa môžeme poučiť aj na Slovensku.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
97%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem