Kto sme

Sme zdravotnícka humanitárna organizácia

MAGNA pôsobí medzinárodne a poskytuje pomoc deťom a ich rodinám v núdzi, vrátane obetí prírodných katastrof, vojen a konfliktov. V teréne máme lekárov, zdravotníkov, ale i technických a iných odborníkov, ktorí zaisťujú humanitárnu pomoc a pomáhajú liečiť deti a ich rodiny.

Organizácia bola založená v roku 2001 na Slovensku - Martinom Bandžákom a Denisou Augustínovou - a na základe ich priamej skúsenosti s epidémiou AIDS v Kambodži začala poskytovať zdravotnú pomoc obetiam katastrof po celom svete. Prostredníctvom MAGNA nemocníc zaisťujeme deťom a ich rodinám zdravotnú starostlivosť, lieky a jedlo.

MAGNA zásah v roku 2019

 • 303 000 ambulantných konzultácií
 • 11 200 podvyživených detí v programoch výživy
 • 10 000 asistovaných pôrodov (vrátane cisárskych rezov)
 • 176 000 detí očkovaných proti osýpkam
 • 3 295 detí liečených v HIV/AIDS programov
 • 396 vyškolených zdravotníckych pracovníkov
 • 1 509 liečených obetí sexuálnych znásilnení
MAGNA report aktivít 2019

KAMBODŽA. Phnom Penh. 2006. MAGNA HIV/AIDS klinika. © Martin Bandžák/MAGNA

Pacient je u nás na prvom mieste

Zdravotnícke projekty sú zamerané predovšetkým na záchranu životov a zmiernenie utrpenia tých, ktorí sú v núdzi. Ozbrojené konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci dopad na obyčajných ľudí. Bežnými následkami, často spojenými s nedostatočnými lokálnymi zdravotníckymi službami, sú priame násilie, nútené vysídlovanie, epidémie, hladomory a psychické traumy. Poskytovanie zdravotnej pomoci obetiam konfliktov a kríz je pre pracovníkov MAGNA hlavnou prioritou. Utrpenie spojené s infekčnými chorobami, ktoré sú zo strany miestnych štruktúr zanedbávané, je ďalším z hlavných oblastí programového zamerania MAGNA.

Organizácia si kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutým chorobami ako HIV/AIDS, cholera, malária a ďalšie. MAGNA tiež reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej starostlivosti a pomáha obetiam prírodných katastrof.

Ako to robíme

JUŽNÝ SUDÁN. Juba. 2018. Tábor pre vysídlených. © Martin Bandžák / MAGNA

Pri našej práci dodržujeme tieto princípy

Nezávislosť: MAGNA pracuje v súlade so svojimi vlastnými zásadami. Aktivity MAGNA nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené politickými subjektami ani vnútornou či zahraničnou politikou konkrétnej vlády.

Nestrannosť: MAGNA pracuje s prísnym rešpektom politickej a náboženskej neutrality a nestrannosti.

Nediskriminácia: MAGNA neakceptuje žiadnu formu diskriminácie na základe rasy, pohlavia, etnického pôvodu, náboženstva, národnosti, presvedčenia alebo sociálnej triedy.

Voľný a priamy prístup k obetiam: MAGNA svoju činnosť zakladá na potrebe voľného prístupu k obetiam a plnej nezávislosti vo svojich projektoch. MAGNA sa snaží získať všetky potrebné prostriedky k dosiahnutiu tohto cieľa. Organizácia riadi distribúciu svojich zdrojov priamo, aby zaistila, že zasiahnu väčšinu cieľových skupín obyvateľstva.

Etika: MAGNA zakladá svoju činnosť na legálnych a spravodlivých postupoch, ktoré sa riadia etickými princípmi, vrátane nevyužívania detí a dodržiavania kľúčových sociálnych práv.

Profesionalita: Konceptualizácia, implementácia, riadenie a hodnotenie programov MAGNA vždy prebieha na vysokej úrovni profesionality. MAGNA využíva svoje skúsenosti s cieľom maximalizovať efektivitu a zdroje.

Protikorupčné jednanie: MAGNA odmieta priamo alebo nepriamo podporovať podvodné konanie a zaväzuje sa pri vykonávaní svojich aktivít minimalizovať riziká korupcie.

Transparentnosť a zodpovednosť: MAGNA se zaväzuje plne a transparentne pristupovať k svojim príjemcom, partnerom a finančným darcom tak, že poskytuje prístup k informáciám o pridelovaní a správe finančných prostriedkov. Organizácia se zaväzuje zaistiť všetky potrebné nástroje na zabezpečenie správneho riadenia svojich činností.

MAGNA je signatárom kódexu ICRC / NGO.

Finančná transparentnosť

KUBA. Tarara. 2000. Zariadenie pre deti z Černobylu. © Martin Bandžák / MAGNA

Prečo to robíme

Myšlienka založenia organizácie, ktorá bude prinášať svedectvá a poskytovať zdravotnú pomoc deťom z krízových oblastí sveta, prišla v roku 2000. Vtedy sa fotograf Martin Bandžák a psychologička Denisa Augustínová vrátili zo zdravotníckeho zariadenia pre obete černobylskej katastrofy na Kube. Na mieste strávili niekoľko mesiacov, zdokumentovali príbehy detí z Ukrajiny a Bieloruska, ktoré i 15 rokov po tragédii trpeli rôznymi anomáliami a závažnými chorobami. Zariadenie „Tarara“ sa nachádzalo niekoľko kilometrov od hlavného mesta Havana a slúžilo na ukrytie týchto detí pred svetom. Ich príbehy vtedy šokovali verejnosť a boli publikované v mnohých slovenských i českých médiách.

Na základe tejto skúsenosti došlo k založeniu organizácie MAGNA, ktorej základné piliere sú:

 • Slobodne si môcť vybrať miesto na poskytnutie zdravotnej a sociálnej pomoci.
 • V dobe humanitárnych kríz rýchlo zasiahnúť tam, kde je to najviac potrebné, a pomôcť deťom a ich rodinám, bez ohľadu na ich etnické, náboženské alebo politické záujmy.
 • Vytvárať inovativné zdravotnícke projekty na pomoc jednotlivcom.
 • Dokumentovať osudy obetí katastrof a prinášať svedectvá zo zabudnutých častí sveta, ktoré by sa k širokej verejnosti inak nedostali.

MAGNA bola založená na Slovensku v roku 2001.

Viac o zakladateľoch MAGNA

KAMBODŽA. Phnom Penh. 2003. MAGNA HIV/AIDS klinika. © Martin Bandžák/MAGNA

Prvá misia

AIDS v Kambodži – V roku 2002 sa tisíce ľudí stali obeťami pandémie AIDS, ktorá zasiahla krajinu a spôsobila obrovské straty na životoch. Po rodičoch, ktorí nákaze podľahli (uvádza sa, že v tomto období na ochorenia spojené s AIDS zomrelo až 250 000 ľudí), zostali siroty, z ktorých mnohí boli nakazení už pri narodení, a umierali na uliciach bez akejkoľvek lekárskej pomoci. V zemi neexistovala zdravotná pomoc, medzinárodné organizácie ako Lekári bez hraníc alebo Lekári sveta postupne začali s liečbou dospelých, ostatní sa len prizerali. Nefunkčný zdravotný systém a extrémna chudoba rodín, z ktorých deti pochádzali, im neumožňovali sa o ne postarať. Nakazeným deťom, tzv. „druhej vlne“, nemal kto poskytnúť potrebnú liečbu a starostlivosť.

Martin Bandžák a Denisa Augustínová sa stali očitými svedkami tejto tragédie. Pragmaticky a s veľkým nasadením začali situáciu riešiť a otvorili zariadenie pre liečbu nakazených detí v hlavnom meste Phnom Penh. Zabezpečili im antiretrovirálnu (ARV) liečbu, ktorá mnohým zachránila život. Povolali do zeme tímy zdravotníkov zo Slovenska, miestnych lekárov zaučili a zapojili ich do práce. Za pár mesiacov MAGNA nastavila liečbu svojho prvého pacienta a stala se tak jednou z prvých organizácií, ktoré začali detských pacientov uzdravovať práve antiretrovirálnou liečbou.

Martin Bandžák vraví: „V roku 2002 sme v Kambodži v miestnych sirotincoch našli HIV pozitívne deti, ktoré boli priviazané k posteli, bez liekov a bez akéhokoľvek záujmu. To nás naštartovalo, začali sme ich príbehy nielen dokumentovať, ale tiež ich liečiť. Vytvorili sme systém, ktorý mnohým z nich zachránil život.“

Náš prvý pacient Rany má dnes 18 rokov a žije a pracuje v Phnom Penhu. Rovnako ako tisíce ďalších detí, ktorým sme pomohli zachrániť život. Dnes je MAGNA lídrom v liečbe HIV/AIDS a naďalej poskytuje pomoc obetiam HIV/AIDS v Kambodži.

Od tej doby MAGNA zakladá zdravotnícke misie a vysiela svoje tímy na záchranu detských životov a zmierňovanie utrpenia potrebných. S cieľom ochrany ľudského života dokumentuje ich osudy a prináša svedectvá, ktoré by sa k širokej verejnosti inak nedostali.

DR KONGO. Kinshasa. 2009. Zničená nemocnica. © Martin Bandžák/MAGNA

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem