Naša história

Zdieľať

Ako vznikla MAGNA

Myšlienka založenia organizácie, ktorá bude prinášať svedectvá a poskytovať zdravotnú pomoc ľuďom v čase humanitárnych katastrof, prišla v roku 2000. Vtedy sa fotograf Martin Bandžák a psychologička Denisa Augustínová vrátili zo zdravotníckeho zariadenia pre obete černobylskej katastrofy na Kube. Na mieste strávili niekoľko mesiacov, zdokumentovali príbehy detí z Ukrajiny a Bieloruska, ktoré i 15 rokov po tragédii trpeli rôznymi anomáliami a závažnými chorobami. Zariadenie „Tarara“ sa nachádzalo niekoľko kilometrov od hlavného mesta Havana a slúžilo na ukrytie týchto detí pred svetom. Ich príbehy vtedy šokovali verejnosť a boli publikované v mnohých slovenských i českých médiách.

Na základe tejto skúsenosti došlo k založeniu organizácie MAGNA, ktorej základné piliere sú:

  • Slobodne si môcť vybrať miesto na poskytnutie zdravotnej a sociálnej pomoci.
  • V dobe humanitárnych kríz rýchlo zasiahnúť tam, kde je to najviac potrebné, a pomôcť ľuďom, bez ohľadu na ich etnické, náboženské alebo politické záujmy.
  • Vytvárať inovativné zdravotnícke projekty na pomoc jednotlivcom.
  • Dokumentovať osudy obetí katastrof a prinášať svedectvá zo zabudnutých častí sveta, ktoré by sa k širokej verejnosti inak nedostali.

MAGNA bola založená na Slovensku v roku 2001.

Prvá misia

AIDS v Kambodži – V roku 2002 sa tisíce ľudí stali obeťami pandémie AIDS, ktorá zasiahla krajinu a spôsobila obrovské straty na životoch. Po rodičoch, ktorí nákaze podľahli – uvádza sa, že v tomto období na ochorenia spojené s AIDS zomrelo až 250 000 ľudí – zostali siroty, z ktorých mnohé boli nakazené už pri narodení a umierali na uliciach bez akejkoľvek lekárskej pomoci. V zemi neexistovala zdravotná pomoc, medzinárodné organizácie ako Lekári bez hraníc alebo Lekári sveta postupne začali s liečbou dospelých, ostatní sa len prizerali. Nefunkčný zdravotný systém a extrémna chudoba rodín, z ktorých deti pochádzali, im neumožňovali sa o ne postarať. Nakazeným deťom, tzv. „druhej vlne“, nemal kto poskytnúť potrebnú liečbu a starostlivosť.

Martin Bandžák a Denisa Augustínová sa stali očitými svedkami tejto tragédie. Pragmaticky a s veľkým nasadením začali situáciu riešiť a otvorili zariadenie pre liečbu nakazených detí v hlavnom meste Phnom Penh. Zabezpečili im antiretrovirálnu (ARV) liečbu, ktorá mnohým zachránila život. Povolali do krajiny tímy zdravotníkov zo Slovenska, miestnych lekárov zaučili a zapojili ich do práce. Za pár mesiacov MAGNA nastavila na liečbu svojho prvého pacienta a stala se tak jednou z prvých organizácií, ktorá začala liečiť HIV/AIDS detských pacientov.

MAGNA dnes – globálna organizacia

Za posledné dve desaťročia sa MAGNA rozrástla zo skupiny niekoľkých dobrovoľníkov na medzinárodnú organizáciu so stovkami pracovníkov v teréne, ktorí každoročne poskytujú viac ako 300 tisíc zdravotných konzultácií v desiatkach nemocníc po celom svete.

Základné hodnoty humanizmu, nezávislosti, neutrality a nestrannosti, ktoré spojili prvých členov a dobrovoľníkov v roku 2001, naďalej poháňajú našu prácu.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia