Kariéra a benefity

Zdieľať

Podmienky

Ísť na humanitárnu misiu si vyžaduje vysokú úroveň osobného nasadenia. Motivácia, schopnosť prispôsobiť sa a pracovať v multidisciplinárnych a multikultúrnych tímoch, zvedavosť a otvorenosť voči iným kultúram sú vlastnosti, ktoré sú pre tím MAGNA nevyhnutné.

MAGNA posiela do svojich terénnych projektov skúsených odborníkov. V rámci MAGNA, bez ohľadu na vašu pozíciu, budete mať platenú zmluvu.

Organizácia ponúka štipendium alebo pracovnú zmluvu na dobu určitú podľa miesta bydliska a skúseností osoby. Všetkým medzinárodným zamestnancom sa poskytuje zdravotné poistenie.

Ako budem platený?

Vaša zmluva a kompenzácia závisia od krajiny vášho pobytu a vašich skúseností:

Štandardná zmluva na dobu určitú: zmluva na dobu určitú s platom od 1 550 EUR do 3 277 EUR v hrubom v závislosti od úlohy zamestnanca a jeho relevantných skúseností. Táto mzda podlieha zdaneniu.

Zahraničný dobrovoľník: dobrovoľnícka dohoda s odmenou 1 120 € v čistom.

Zahraničný zamestnanec: zmluva na dobu určitú s platom od 1 550 EUR do 3 277 EUR v čistom v závislosti od úlohy zamestnanca a jeho relevantných skúseností na danej pozícii.

Aké výhody dostávam?

DOPRAVA

MAGNA hradí spiatočnú cestu z vášho bydliska na misiu. Pri kontraktoch nad 12 mesiacov máte možnosť dostať extra cestu do vášho bydliska.

STRAVNÉ

Každý mesiac sa v teréne poskytuje mesačný príspevok na životné náklady nazývaný „stravné“ na pokrytie nákladov na stravu a osobné výdavky. Rovnaká suma a priznáva všetkým medzinárodným zamestnancom pracujúcim v rovnakej krajine pridelenia bez ohľadu na ich umiestnenie.

VOĽNÉ DNI A DOVOLENKA

PLATENÉ VOĽNO: MAGNA sa rozhodla poskytnúť a zaplatiť 25 pracovných dní dovolenky za každý rok misie. Pri zmluvách nad 12 mesicov sú tieto dni vyšši a to v závislosti od dĺžky kontraktu.

BREAK: Použiteľné len pre projektové pozíciu (nie koordinačné v hlavnom meste) a v náročných misiách. Každé tri mesiace máte povolený jeden týždeň voľna. Počas týchto prázdnin MAGNA do určitej miery financuje cesty do susedných krajín.

UBYTOVANIE V TERÉNE

Počas trvania vášho pridelenia vám bude poskytnuté ubytovanie v rezidencii schválenej MAGNA.

Ubytovanie sa môže značne líšiť od projektu k projektu v závislosti od životných podmienok v rámci misijnej krajiny alebo oblasti projektu. V niektorých oblastiach bude ubytovanie dobrovoľníkov a projektová kancelária MAGNA v tej istej budove.

Jedným z našich základných princípov je, že všetci terénni dobrovoľníci by mali žiť spoločne. Zároveň chápeme, že rodinná a osobná situácia terénneho dobrovoľníka môže sťažiť spoločné bývanie, najmä v dlhodobejších projektoch. Z týchto dôvodov, ak je to možné MAGNA hradí individuálne ubytovanie.

POISTENIE

MAGNA poskytuje poistenie zdravotnej starostlivosti a lekárskej evakuácie.

HOME CHILD ALLOWANCES

Mesačná suma vyplácaná spolu s platom za nezaopatrené deti, ktoré zostávajú v krajine svojho bydliska. Poskytuje sa len pre zamestnancov pracujúcich s MAGNA viac ako 12 mesiacov a na koordinačnej pozícii.

Môžem ísť na misiu so svojou rodinou?

Na svoju prvú úlohu v teréne si so sebou nemôžete vziať svojho partnera alebo rodinu.

To by bolo možné len vtedy, ak zastávate koordinačnú pozíciu, zvyčajne v centrále misie v hlavnom meste krajiny, a iba ak MAGNA povolí rodinu na tomto mieste.

Bezpečnostné hľadiská, nedostatok pracovných príležitostí mimo MAGNA, obmedzené možnosti ubytovania, nedostatok potrebného vzdelávania a zdravotníckych systémov atď. znamenajú, že možnosti mať rodiny na terénnych projektoch sú obmedzené.

Život a práca v teréne

Počas práce v teréne môžete objaviť svoj skrytý talent, môže Vás inšpirovať a zmeniť Váš život.

Vaše životné podmienky na misii budú často úplne základné. Budete sa riadiť bezpečnostnými pokynmi vo všetkých situáciách. Nebudete môcť vykonávať aktivity, na ktoré ste z domu zvyknutý – šport, divadlo, kino a pod. Budete spolupracovať s ľuďmi z rôznych krajín, s miestnymi zamestnancami, ktorí takmer vždy tvoria väčšinu v tíme, takže budete musieť byť schopný a ochotný prispôsobiť sa ľuďom z iných kultúr. Ste v priamom kontakte s ľuďmi, ktorým pomáhate, ale môže sa stať, že zakaždým nepocítite ich vďaku. V projekte, krajine alebo oblasti, kde budete pôsobiť sa situácia môže v okamžiku zmeniť, a tým sa bude musieť zmeniť aj Vaša práca. Pružnosť a prispôsobivosť sú pre prácu v teréne zásadné.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia