Južný Sudán: Už 1.5 milióna ľudí tu má status utečenca

05. 03. 2015

Zdieľať

Od decembra 2013, kedy vypukol konflikt, až do dnešného dňa, 1.5 milióna Juhosudáncov dostalo status „utečenca“. Situácia v krajine sa nelepší, každým dňom narastá počet migrujúcich hľadajúc bezpečie v utečeneckých táboroch. V rámci krajiny sa tak umelo hľadajú a vytvárajú nové miesta na relokáciu veľkého počtu vysťahovalcov. Vysídlení bojujú o prežitie každý deň: chýbajú im základné potraviny, zdravotná pomoc a vzdelávanie. V kempoch sa vyskytuje vandalizmus, rabujú sa i zdravotnícke zariadenia humanitárnych organizácií. Streľba je tu na dennom poriadku.

Súčasné suché obdobie je jedinečnou príležitosťou na rekonštrukciu infraštruktúry a prípravu zásob. 2.5 milióna ľudí v Južnom Sudáne čelí potravinovej kríze. Utečenecké tábory sú vysokým počtom ľudí v neprimerane malom priestore žijúcich v horibilných hygienických podmienkach liahňou prenosných chorôb. Najčastejšou príčinou smrti v táboroch je ARI (akútna respiračná infekcia) vo forme pneumónie (zápal pľúc). Pneumónia je celosvetovo príčinou smrti u takmer 20% detí. Ako ďalšie najrozšírenejšie príčiny uvádza OCHA maláriu a hnačku.

Hygiena je tu naozaj otrasná. Ľudia sú tu aj 2-3 dni bez sprchy, jedlo sa často nestihne dovariť a ostáva surové. Ani riady si nemôžete poriadne umyť,” opisuje súčasnú situáciu v tábore Riek, lokálny MAGNA pracovník.

V utečeneckom tábore v Jube zomrelo na následky akútnej hnačky od začiatku roka už viac než 117 ľudí.

Magna Deti v núdzi svojím projektom v Južnom Sudáne zabezpečuje imunizáciu najzraniteľnejšej skupiny- detí a žien v utečeneckom tábore UN House Juba III. Len v mesiaci január sme zaočkovali 7 676 ľudí proti tuberkulóze, osýpkam, obrne, záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu. Rovnako podávame doplnky vitmínu A a poskytujeme odčervovanie. Naším hlavným cieľom je znižovať chorobnosť a úmrtnosť detí a tehotných žien v utečeneckých táboroch a zvyšovať povedomie o imunizácii v lokálnej komunite.

Za posledný mesiac MAGNA zaznamenala nárast v kompletizácii sady očkovaní (pacient sa dostavil na všetky tri potrebné zaočkovania).

Magna Deti v núdzi pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2011.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia