Eva Vitáriušová: Byť lekárom v Kambodži

11. 08. 2007

Zdieľať

MUDr. Eva Vitáriušová v súčasnosti pracuje pre neziskovú organizáciu Magna Deti v Núdzi v Kambodži, kde má po medicínskej stránke na starosti chod pediatrického oddelenia Chey Chumneas nemocnice v Takhmao. MUDr. Eva Vitariušová na Slovensku pracuje v Detskej nemocnici na Kramároch v Bratislave a práca v Kambodži je pre ňu prvou misiou v rámci Magna Deti v Núdzi.

Ako vyzerá Vaša a práca Vášho kolektívu počas dňa na pediatrickom oddelení Chey Chumneas nemocnice  v Kambodži, kde Magna Deti v Núdzi v súčasnosti pôsobí?
Doobeda jeden alebo dvaja lekári pracujú v tzv. Out Pacient Department (OPD). Táto časť oddelenia zabezpečuje ambulantnú starostlivosť pre HIV pozitívne deti (vyše 200 HIV/AIDS detí). V tom istom čase s ostatnými lekármi prebieha vizita hospitalizovaných pacientov. Keďže je jej cieľom aj edukácia  lekárov  a sestier, dĺžka jej trvania sa neraz pohybuje od 2 do 3 hodín. Často konzultujeme spoločne vyšetrenia a liečbu so skúsenejšími kolegami, je potrebné aby  miestni menej skúsení lekári zvykli hľadať pomoc u svojich starších kolegov.  Lekár na OPD v čase prebiehajúcej vizity zároveň prijíma nových pacientov a „stráži“ Emergency unit. 

Čas po obednej prestávke patrí administratíve a samozrejme príjmom nových pacientov. Väčšinou máme v tomto čase k dispozícii výsledky vyšetrení z laboratória, podľa ktorých potom upravujeme liečbu jednotlivých pacientov. V budúcnosti plánujeme v pravidelných intervaloch popoludní pripravovať odborné semináre. Na konci týždňa prebieha tzv. prevádzková schôdza celého kolektívu oddelenia, počas nej riešime zavedenie nových zmien na ďalší týždeň a prípadne riešime ako sa ujali predchádzajúce zmeny v praxi. Týmto stretnutiam predchádza vždy stretnutie koordinátorov projektu.

Čo Vás v súčasnej fáze najviac zamestnáva?
Systém práce, ktorý bol na oddelení pred mojím príchodom bol odlišný od hlavných myšlienok projektu. Preto v týchto dňoch intenzívne prebieha jeho zmena ako aj zmena evidencie pacientov, distribúcie liečiv do lekárne na oddelení, zabezpečenia stravy pre deti. Všetky časti tejto reorganizácie vyžadujú účasť celého kolektívu a vytvorenie čo najjednoduchších kontrolných mechanizmov pre koordinátorov projektu. Zavedeniu zmien vždy predchádza diskusia s riaditeľom nemocnice a samozrejme informovanie sestier a lekárov. Pretože sa jedná o pomerne zásadné zmeny, je potrebné ich neustále pripomínať  počas každodenného chodu oddelenia. Zároveň však v tom istom čase musíme plne zabezpečiť prevádzku oddelenia po liečebno – preventívnej stránke. Pretože súčasne na klinike prebieha nutričný program, ku všetkým pacientom sa pristupuje komplexne, hlavne v zmysle antropometrie. Neraz tak zachytíme dieťa so závažným stupňom podvýživy.

Myslím si, že kolektív detského oddelenia reaguje pozitívne na akékoľvek zmeny, čo je vidieť aj v entuziazme, ktorý vkladajú do práce. 

S akými chorobami sa na oddelení najčastejšie stretávate?
Vzhľadom na prebiehajúcu epidémiu Dengue horúčky, posledné dva mesiace sa najviac stretávam s touto diagnózou. Na oddelení sú aj pacienti s ťažším priebehom ochorení gastrointestinálneho a respiračného traktu. Pre mňa, ako lekára detského oddelenia z Európy, je azda najväčšou výzvou HIV pozitívny pacient s oportúnnymi infekciami a pacient s podvýživou. Alebo kombinácia týchto dvoch stavov. Diagnostika a liečba vyžaduje modifikovaný prístup v kontexte so základným ochorením. 

V čom vidíte rozdiel medzi prácou v slovenskej alebo inej európskej nemocnici a prácou v Kambodži?

Rozdiel je jednak v skladbe pacientov. Sú to diagnózy, s ktorými som sa z pochopiteľných dôvodov na Slovensku tak často nestretávala. Častokrát je priebeh ochorenia u detí s podvýživou a HIV pozitivitou zdĺhavejší a náročnejší na liečbu a úpravu stravy. Aj u HIV negatívnych detí sa stretávam v tejto časti sveta s komplikovanejším priebehom ochorenia. 

Ďalší rozdiel je v dostupnosti laboratórnych vyšetrení. Neraz je diagnóza stanovená na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. V tejto súvislosti však vidím obrovský pre uplatnenie v medicíne starého známeho: Správne odobratá anamnéza je viac ako 50% stanovenia diagnózy. Preto si nemyslím, že limitujúca dostupnosť laboratórnych vyšetrení je prekážkou k správnemu stanoveniu pracovnej diagnózy a zahájeniu iniciálnej liečby.

Lekári na oddelení neboli zvyknutí vyšetrovať pacienta dôkladne vyšetrovať. Našou snahou je ich to naučiť a tak sa dĺžka vyšetrovania dieťaťa pri príjme alebo ranných vizitách predlžuje. Táto skutočnosť zdanlivo pôsobí rušivo, ale má vlastne vzdelávací charakter a vedie k samostatnosti lekárov aj počas neprítomnosti domácich alebo slovenských koordinátorov projektu. 

Prečo ste sa rozhodli pracovať pre Magna Deti v Núdzi v Kambodži?

V čase, keď som bola oslovená ponukou práce pediatra v Kambodži MUDr. Júliou Horákovou, PhD. (koordinátor medicínskych projektov Magna Deti v Núdzi), som mala na pôde domáceho pracoviska rozbehnutých niekoľko projektov súvisiacich s mojou dizertačnou prácou. Klamala by som, keby som povedala, že to bolo jednoduché rozhodnutie. Ale ešte pred odchodom som vedela, že práca takéhoto charakteru ma rozhodne obohatí, čo už potvrdili zážitky z prvého mesiaca. Myslím, že len bezprostredná skúsenosť s tropickou medicínou je obrovským prínosom pre lekára zo Slovenska, nehovoriac o práci s ťažko podvýživenými a HIV pozitívnym deťmi. Zároveň je úžasné byť pri formovaní systému fungovania v podstate detského oddelenia provinčnej nemocnice. Je pomerne náročné vytvoriť jednoduchý a funkčný systém chodu oddelenia. O to väčším potešením sú pokroky sestier a lekárov v starostlivosti o pacienta.  

Magna Deti v Núdzi spustila a zabezpečuje prevádzku pediatrického oddelenia Chey Chumneas nemocnice v Takhmao, Kambodža od  júla 2007. Magna Deti v Núdzi v nemocnici pôsobí od apríla 2006 a v spolupráci s NCHADS, Bill Clinton Foundation a NHCC  zabezpečuje ARV liečbu pre vyše 200 HIV/AIDS detí. V decembri 2006 Magna Deti v Núdzi spustila v nemocnici program pre podvýživené deti spolu s Home Base Care programom. Od septembra 2006 takisto zabezpečujeme PMTCT program.
Chey Chumneas nemocnica slúžila počas vlády Červených khmérov ako skladisko zbraní. Pediatrické oddelenie v marci 2006 absolútne nefungovalo, oddelenie nedisponovalo žiadnymi liekmi a pacienti nedostávali žiadne ošetrenie. V súčasnosti je na detskom oddelení hospitalizovaných denne v priemere 50 pacientov.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia