Operace

Nikaragua: testování a snižování přenosu HIV/AIDS na venkově

Share this

Ve spádové oblasti mobilní kliniky žije více než 8 tisíc obyvatel. Oblast je domovem původní (indiánské) populace, která žije v těžkých podmínkách v oblasti s malým počtem zdravotnických zařízení a obrovskou mírou nezaměstnanosti. Migrace do suedních zemí za nájemní prací, zároveň zvyšuje riziko výskytu HIV/AIDS v domácí uzavřené populaci.

NIKARAGUA. Sutiava. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA týmy strávily 10 let léčením obyvatel Sutiava. Projekt byl ukončen v roce 2016 poté, co národní ministerstvo zdravotnictví zahrnulo kliniku do svého plánu a míra potřeby naší intervence klesla.

Zprávy a reportáže z Nikaragui

Přečtěte si nejnovější články k operacím v zemi.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Proč MAGNA zasahuje v Nikaragui?

Nikaragua je považována za druhou nejchudší zemi v Latinské Americe a Karibiku. V současnosti prochází demografickými změnami, protože její obyvatelstvo většinou tvoří dospívající a mládež. Přibližně 50 % dětí a mládeže žije v chudobě a 19 % z nich v extrémní chudobě.

Chronická podvýživa je ve venkovských oblastech dvakrát vyšší než ve městech au dětí ve věku od 6 do 9 let dosahuje až 27%. Úmrtnost matek se v roce 2008 odhadovala na 100 úmrtí na 100 000 porodů. Mateřská úmrtnost postihuje zejména chudé ženy s nízkou úrovní vzdělání a omezeným přístupem ke kvalitním zdravotním službám.

NAŠA ČINNOSŤ

 • Přístup ke zdravotní péči
 • Zdraví matky
 • Infekční onemocnění

   2007

   První MAGNA intervence v zemi.

   MAGNA operace v Nikaragui

   Podívejte se blíže na naše operace v zemi.


   Aktuální

   Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

   Jak využíváme vaše finanční prostředky?

   100%
   Program
   0%
   Fundraising
   0%
   Administrativní náklady