Nikaragua

Nikaragua: zavádění přístupu k čisté vodě a lepší sanitaci na venkově

Share this

Až jedno ze tří dětí v Nikaragui trpí chronickou podvýživou a 21% z celkové populace dětí trpí těžkou formou podvýživou. Přístup k pitné vodě ak sanitaci je velmi omezený, speciálně na venkově a v odlehlých oblastech.

MAGNA začala s výstavbou latrín a studní ve všech deseti osadách Sutiava na západě země. Nejvíce úmrtí v zemi stále způsobují léčitelná onemocnění jako je průjem, respirační onemocnění a podvýživa, se kterými denně bojuje i MAGNA mobilní tým v terénu. Zlepšením sanitace a zpřístupněním pitné vody snížíme počet průjmových onemocnění, cholery a břišního tyfu.

NIKARAGUA. Sutiava. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA týmy strávily 10 let léčením obyvatel Sutiava. Projekt byl ukončen v roce 2016 poté, co národní ministerstvo zdravotnictví zahrnulo kliniku do svého plánu a míra potřeby naší intervence klesla.

Zprávy a reportáže z Nikaragui

Přečtěte si nejnovější články k operacím v zemi.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Proč MAGNA zasahuje v Nikaragui?

Nikaragua je považována za druhou nejchudší zemi v Latinské Americe a Karibiku. V současnosti prochází demografickými změnami, protože její obyvatelstvo většinou tvoří dospívající a mládež. Přibližně 50 % dětí a mládeže žije v chudobě a 19 % z nich v extrémní chudobě.

Chronická podvýživa je ve venkovských oblastech dvakrát vyšší než ve městech au dětí ve věku od 6 do 9 let dosahuje až 27%. Úmrtnost matek se v roce 2008 odhadovala na 100 úmrtí na 100 000 porodů. Mateřská úmrtnost postihuje zejména chudé ženy s nízkou úrovní vzdělání a omezeným přístupem ke kvalitním zdravotním službám.

NAŠE ČINNOST

  • Přístup ke zdravotní péči
  • Zdraví matky
  • Infekční onemocnění

2007

První MAGNA intervence v zemi.

MAGNA operace v Nikaragui

Podívejte se blíže na naše operace v zemi.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady