Ako sa staráme o HIV pozitívne matky a ich deti v Kambodži

05. 02. 2009

Zdieľať

Úspech PMTCT programu záleží od klientov pre ktorých tento program beží. Aj napriek tomu že sa nám v Kambodži podarilo spustiť plne fungujúce zdravotnícke služby a máme profesionálny a motivovaný tím spolupracovníkov, bez spolupráce HIV pozitívnych tehotných žien by program nemal ako fungovať. Zapájanie HIV pozitívnych žien do PMTCT programu nie je ľahká a už tobôž nie samozrejmá záležitosť ako by sme si mylne mohli myslieť.

V akej situácii sa naša Magna sestrička v Kambodži stretáva s HIV pozitívnou ženou? Približne dve tretiny žien v programe nevedia na začiatku o svojom HIV statuse. Prídu do nemocnice či zdravotného strediska na bežnú prehliadnu pred pôrodom a tam im je ponúknuté aj HIV testovanie. 

Žena má do tridsať rokov, jedného manžela ktorého nikdy nepodviedla, čaká svoje prvé alebo druhé dieťatko, na ktoré sa teší a pritom zistí že je HIV pozitívna. Poniektoré už tušia že niečo nie je v poriadku pretože boli častejšie slabé a unavené, pre iné je to šok, hrozná správa, koniec ich života. V tomto okamihu sa všetko rozhodne. Je potrebný citlivý prístup sestričky, jasné a jednoduché vysvetlenie, aby žena vedela, že tam niekto pre ňu je, ale hlavne že teraz to nesmie vzdať a nakoniec môže mať zdravé dieťa.

Magna pre lepšie pochopenie vytvorila i leták ktorý používame pri prvom stretnutí so ženou. Leták jasne popisuje celý program so všetkými nevyhnutnými krokmi. Jeho výhodou je, že si ho každá žena môže vziať so sebou domov a viackrát preštudovať. Leták je prispôsobený miestnym pomerom a preto je tam veľa vysvetľujúcich obrázkov i pre negramotné ženy, ktoré nie sú v Kambodži výnimkou. Negramotné ženy často pri konzultácii na všetko prikývnu, ale už o chvíľu nevedia čo je potrebné spraviť ďalej. PMTCT leták sa preukázal už v mnohých situáciách ako veľmi efektívny nástroj.

Asi dve percentá novoidentifikovaných žien sa odmietne zapojiť do PMTCT programu. Dôvodov je viacero, buď žena neprijala výsledok testu ako správny a neverí že je HIV pozitívna, alebo skrýva svoj status pred rodinou a bojí sa ako by reagovali, keby sa to dozvedeli a tak nechce riskovať alebo nevie a nechce pochopiť, že môže sama ovplyvniť zdravie svojho ešte nenarodeného dieťaťa. Do programu nemožno nikoho nútiť, je založený na vzájomnej spolupráci a zapojení žien, bez toho nie je možné zaručiť úspech programu. Magna sestričky dodržiavajú etickú zásadu, že HIV status ženy je dôverná informácia a aj napriek naliehaniu ju nesmú nikomu tretiemu prezradiť.

Ľahšie sa spolupracuje s klientkami, ktoré už vedeli o svojom statuse predtým než otehotneli. V takýchto prípadoch sa nám i stáva, že nás naopak žena prekvapí a sama si nás vyhľadá či už v Magna centre alebo v nemocnici, pretože sama by to nezvládla. Veľa žien je k nám referovaných z iných služieb pre HIV pozitívnych ľudí, z dôvodu získanej dôvery, profesionálneho prístupu a kvalitnej starostlivosti ktoré MAGNA ponúka. Stalo sa nám aj, že žena prišla len kvôli programu z ďalekej provincie, pretože chcela mať zdravé dieťa a odmietla bežné služby pri jej bydlisku.

Na druhej strane máme už aj ženy ktoré úspešne prešli celým programom, a zapojili sa doňho opäť. Túžba po ďalšom dieťati je v kmérskej spoločnosti často silnejšia než strach, že jej dieťa bude nainfikované vírusom HIV a tým pádom môže pre rodinu znamenať skôr príťaž, finančnú i psychickú.

Ďalšia možnosť je, že známe od žien, ktoré máme v programe sa k nám tiež samé prihlásia. Aj to poukazuje na úroveň služieb ktoré MAGNA poskytuje.  

Dôvera, kvalitná zdravotná starostlivosť, eliminovaná diskriminácia v zdravotných zariadeniach od lekárov alebo sestier, držanie v tajnosti HIV statusu žien sú dôvodmi prečo sa ženy zapoja do MAGNA PMTCT programu a prečo sa doň každý rok prijme väčší počet HIV pozitívnych tehotných žien. Ženy sú vďačné že náš PMTCT program existuje a intenzívnou starostlivosťou im dopomôžeme k priam neuveriteľnému snu, že ich potomok je zdravý, negatívny jedinec ktorý tak získa možnosť žiť plnohodnotný život.

Magna svoj PMTCT program realizuje v Kambodži už skoro tri roky. Vyslúžila si ním veľmi dobré renomé a uznanie, že prispieva výrazne k cieľom národného PMTCT programu. Národný PMTCT program funguje po celej krajine, no len v oblastiach, kde sa do spolupráce zapojila aj mimovládna organizácia má tento program úspech a výborné výsledky. Najvýraznejšie je to viditeľné v hlavnom meste v Phnom Penhe a v blízkej provincii Kandal, kde má aj MAGNA svoje zázemie. MAGNA poskytuje kompletnú starostlivosť v rámci PMTCT programu. A práve preto si môžeme vykazovať také obrovské úspechy ako sa za normálnych okolností dajú dosiahnuť v len rozvinutých krajinách ako napríklad v krajinách EÚ. Prečo je to tak?

Magna v rámci PMTCT programu poskytuje:

–    intenzívny osobný prístup ku každej jednej žene a jej dieťaťu od tehotenstva až do doby kým dieťa dovŕši 18 mesiacov,
–    nadštandardnú zdravotnú starostlivosť pre tehotnú ženu,
–    pravidelné zdravotné kontroly a prevenčnú liečbu pre dieťa,
–    skoré HIV testy pre novorodencov už od prvého dňa narodenia,
–    vzdelávanie a sociálnu podporu tehotných žien a mamičiek,
–    podporu a spoluprácu s miestnymi štátnymi zdravotníckymi zariadeniami,
–    rýchle reakcie na ad hoc situácie a promptné riešenie komplikácií,
–    vlastný MAGNA tím sestričiek a pracovníkov zo Slovenska

Zapojením sa do programu sa miestnym ženám dostane na Kambodžu nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a individuálneho prístupu. Iba na vyjasnenie, nadštandardná v Kambodži znamená bežná na Slovensku. Tehotnú ženu zdravotná sestra len odváži a zmeria a prediskutuje s ňou prípadné problémy a dá rady ako sa stravovať. Častou radou s akou žena s komplikáciami odchádza zo zdravotného strediska je že má menej soliť, vykladať si nohy a nenosiť ťažké veci. Takto vyzerá bežná prehliadka. V poslednom období sa MAGNE podarila iniciatíva zlepšiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť pre všetky tehotné ženy prichádzajúce na prenatálnu prehliadku v zdravotných strediskách a nemocniciach. Žene urobia v rámci prvej bežnej prehliadky aj krvné testy, testy na pohlavne prenosné choroby, testy na cukor a proteíny v moči a test na hemoglobín. Toto všetko za nezmenený poplatok. Ženy vítajú túto zmenu a zdravotné sestry sú rady, že môžu poskytovať kvalitnejšie služby a my sme hrdí.

V roku 2008, v spolupráci s Pasteur Institute, sme začali so skorými testami novorodencov, kde môžeme dieťa otestovať prvý krát hneď po pôrode. Vďaka DBS testom rozvrhnutým do testovacieho kalendára sa tak môžeme dozvedieť či sa dieťa nakazilo počas tehotenstva, pri pôrode alebo či matka kojila, prípadne podávala dieťaťu miešanú stravu čo je najrizikovejší spôsob kŕmenia dieťaťa keď má HIV pozitívnu matku. Dosahujeme neuveriteľné výsledky, až 98% novorodencov je už testovaných HIV negatív (údaj za roky 2007 a 2008). V prípade ak je dieťa HIV pozitívne okamžite je registrované v našom ART programe a je nasadené na liečbu. 

Všetky deti v Magna programe berú prevenčnú liečbu až do potvrdenia ich HIV statusu – negatív a absolvujú všetky povinné očkovania. 

Magna prispieva aj k znižovaniu detskej úmrtnosti, ktorá je v Kambodži od roku 2000 bohužiaľ veľmi vysoká a nezmenená. Prvým bodom je že každá žena porodí svoje dieťa v zdravotnom zariadení. To je pre väčšinu Kambodžanov nedostupné, patrí to k nákladným plateným servisom. Následne deti sledujeme až do 18 mesiacov a priamo ovplyvňujeme ich hygienu, stravu a zdravotnú starostlivosť. V roku 2008 nám v rámci programu z vyše sto novorodeniatok zomrelo len jedno dieťatko, na zápal pľúc.   

Ďalším príkladom prínosu MAGNA PMTCT programu je situácia z konca minulého roka. Národný program v rámci plánovania nezahrnul cieľ, ktorý si sami stanovili a to zvýšiť počet otestovaných tehotných žien. Na rok 2008 naplánovali do svojich skladov rovnaký počet HIV testov ako na rok 2007. Táto situácia vo väčšine zdravotných stredísk vyvolala predčasné ukončenie práce, aj tri mesiace pred koncom roka 2008. Nie však v zdravotných strediskách kde pôsobí MAGNA. Promptne sme na trhu zohnali potrebné HIV testy, ale i medické potreby na vykonanie týchto testov ako alkohol, vatu či striekačky. To všetko v nemocniciach chýbalo. Vďaka našej rýchlej reakcie a doplneniu testov bolo možné otestovať ďalších 1173 tehotných žien a 278 manželov v novembri a 1413 tehotných žien a 318 manželov v decembri 2008. 

Naše MAGNA sestričky sú v teréne častokrát nenahraditeľné. So ženami sa stretávajú pri rôznych príležitostiach – v nemocniciach, Magna centre či na domácich návštevách. Na domáce návštevy chodia pravidelne a kontrolujú či je s matkou a neskôr i dieťatkom všetko v poriadku, od liečby a pravidelné návštevy lekára až po hygienu a stravu. Sú vždy naporúdzi ak treba niečo vyriešiť, sú vždy prvou osobou ktorej žena volá ak sa niečo deje. Cez telefón bežne podávajú prvú pomoc a hneď ako je to možné osobne skontrolujú vývoj. Získali si dôveru a hlavne vedia rýchlo pomôcť. Je to náročná práca a preto potrebujú uznanie a často i podporu aby mohli ďalej naplno pracovať. Sú obrovským prínosom pre PMTCT program a úprimne sa tešia každému novému bábätku ktoré je HIV negatívne. 

MAGNA PMTCT program je už zabehnutý, Magna disponuje kvalifikovaným tímom a aj preto bola MAGNA v polovici roka 2008 oslovená s ponukou novej spolupráce v ďalšej nemocnici v Phnom Penhe, v nemocnici Khmérsko – Sovietskeho priateľstva. PMTCT program tu ešte nikdy predtým nefungoval. Bola to výzva, ale dnes sa aj tu všetko rozbieha. 

Popritom sa splnia i naše ciele poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre väčší počet tehotných žien a zapojiť do MAGNA PMTCT programu viac HIV pozitívnych žien. Dúfame že sa nám to podarí v roku 2009 všetko podarí a že nám v ceste bude stáť čo najmenej prekážok. 

Andrea Stránska pracuje v Magna Deti v Núdzi od roku 2007. Po dvoch rokoch pôsobenia v PMTCT programe v Kambodži, odchádza v súčasnosti na misiu do Konžskej demokratickej republiky, kde Magna plánuje spustiť program na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia