MAGNA koordinátorka Sophie Demay: Preživší sexuálneho násilia potrebujú medicínsku pomoc. To je to, čo robíme.

01. 03. 2016

Zdieľať

Sophie Demay je MAGNA projektová koordinátorka v teréne pre medicínske projekty v hlavnom meste Kinshasa Demokratickej republiky Kongo od septembra 2015. Sophie koordinuje štyri MAGNA bežiace medicínske projekty v Kinshase. MAGNA vedie dva projekty na sexuálne a rodové násilie (SGBV), uskutočňuje výživový program v 22 zdravotných centrách a začala nový projekt na zdravie matiek a detí.  

Sexuálne a rodové násilie (SGBV) je v Kongu vážny problém. Obete SGBV nemajú prístup k dostatočnej medicínskej starostlivosti a podpore. Mohli by ste objasniť príčiny rozšírenia tohto druhu násilia?

Občianska vojna v Kongu a miestne ozbrojené skupiny spôsobili nestabilnú situáciu v krajine už viac ako desať rokov. Deti a ženy sú najzraniteľnejšou skupinou v akomkoľvek konflikte. Preto sa MAGNA rozhodla viesť dva projekty na sexuálne a rodové násilie v deviatich nemocniciach a zdravotníckych centrách. Posledne sme otvorili projekt na poskytovanie medicínskej starostlivosti obetiam v nemocnici Kintambo. Je nevyhnutné, aby sa obetiam dostala kvalitná a dostatočná medicínska pomoc a podpora. Následne na to sme začali nový projekt zameraný na zdravie matiek a detí. Projekt sa sústredí na prevenciu úmrtnosti novorodencov. S tým úzko súvisí dlhodobý projekt na výživu najmä detí do päť rokov.

MAGNA pôdobí v Demokratickej republike Kongo od roku 2009. Čo sa za ten čas podarilo dosiahnuť? Je možné pozitívne zmeny v komunite ukotviť? 

Stotožňujem sa s MAGNA princípmi a motiváciou zdravotníckych pracovníkov. Keďže humanitárna organizácia MAGNA má z terénu dlhodobé skúsenosti a kladie dôraz na projektovú integráciu lokálnych ľudí a národnych inštitúcií, vedie to k dlhodobej udržateľnosti a nadväznosti projektov. Verím tomu, že je možné zlepšiť životy ľudí v ohrozených komunitách práve touto cestou. Je dôležité, aby miestne autority boli zapojené v procese plánovania, dizajnu a samotnej implementácie projektu. Cieľom je začleniť lokálnych ľudí do medicínskych programov, výskumov a následne sa cez advokačné procesy odvolať na autority, ktoré majú možnosť pozmeniť prístup k zdravotnej starostlivosti. A to je to, čo MAGNA robí v DR Kongo úspešne.

Aká je ambícia projektov?

Ako som spomenula, celkovým cieľom je zaručiť dlhodobosť a kontinuitu zdravotných projektov zapájaním miestnych lídrov. Aktuálne máme Evariste, medicínskeho koordinátora a Angele vedúcu výživového a zdravotného programu. Obaja sú z miestnych komunít, kde pôsobíme. Napríklad nutričný program sa plánuje dotknúť v dvoch oblastiach pôsobenia až 2.800 detí mladších ako pol roka, 7.500 detí od pol roka do dvoch rokov, 14.600 detí od dvoch do piatich rokov a 9.356 tehotných a kojacich matiek. Priamy kontakt s prijímateľmi pomoci cez MAGNA komunitných zdravotných pracovníkov je základnou časťou prístupu MAGNA.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia