MAGNA už roky pomáha v boji proti násiliu

25. 11. 2013

Zdieľať

BRATISLAVA 25.11. 2013

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách bol v roku 1999 vyhlásený Valným zhromaždením OSN, odvtedy si ho pripomíname pravidelne 25. novembra.

Adolescentné, mladé dievčatá a ženy sú hlavnými objektmi rôznych typov násilia. Sexuálne násilie a násilie založené na rodovej príslušnosti predstavuje závažný problém hlavne v patriarchálnych spoločnostiach. Problémy sa v týchto krajinách prehlbujú aj z dôvodu neexistujúceho alebo dysfunkčného sociálneho a zdravotníckeho systému.

Od 25. novembra zároveň prebieha 16 denná medzinárodná kampaň Aktivizmu proti rodovému násiliu, ktorá symbolicky zahŕňa aj Deň boja proti AIDS (1.12.) a končí 10. decembra – Dňom ľudských práv, pretože život bez násilia je základným ľudským právom.

Magna Deti v núdzi (MAGNA) sa tejto problematike venuje dlhodobo v Demokratickej republike Kongo.  v Štátnej referenčnej nemocnici Kintambo poskytuje zdravotnú asistenciu a psycho-sociálnu pomoc týmto obetiam. „Mesačne registrujeme okolo 40 nových prípadov, pričom až 92% obetí sú mladiství a výnimkou nie sú ani malé deti a staršie ženy.“ hovorí operačná manažérka Magna Deti v núdzi Andrea Lafosse.

“MAGNA sa intenzívne snaží o zvyšovania povedomia v komunitách aj z dôvodu, že odporúčaná doba pre poskytnutie prvej zdravotnej pomoci pre obete je do 72 hodín po útoku. Čím skôr obeť vyhľadá zdravotnú pomoc, tým účinnejšia je aj liečba. Táto liečba zahŕňa profylaktickú ARV liečbu, aby sa zabránilo prenosu vírusu HIV, liečbu sexuálne prenosných chorôb a zamedzenie nechceného tehotenstva. Z MAGNA štatistík vyplýva, že väčšina násilníkov sú civilisti a tri štvrtiny z nich pred útokom pozná svoju obeť. Za dva roky sme pomohli v Kinshase už skoro tisíc obetiam.” dodáva Andrea.

MAGNA sa dlhodobo problematikou násilia na deťoch a ženách zaoberá okrem Demokratickej republiky Kongo aj v Nikarague a v blízkej budúcnosti plánuje intervenciu v Kambodži.

Pomáhať  spolu s Magna Deti v núdzi, môže každý! Zapojiť sa do programu pomoci Magna Záchranca môžete prostredníctvom našich stránok www.magna.sk alebo zaslaním SMS v tvare MAGNA na číslo 806. Aktivujete si tak pravidelné mesačné prispievanie v hodnote 3 eur. Deaktivácia pravidelného prispievania je možná a okamžitá zaslaním SMS v tvare “MAGNA STOP” na číslo 806.

Kontakt pre média a darcov:  +421 2 38 104 669
Bambi Badibangová, badibangova@magna.sk
Barbara Langsfeldová, langsfeldova@magna.sk

V roku 2001 iniciovali Martin Bandžák a Denisa Augustínová vznik humanitárnej organizácie Magna Deti v núdzi. Táto slovenská humanitárna organizácia už 12 rokov pomáha ľuďom v krízových oblastiach sveta, realizuje  humanitárne a rozvojové projekty zamerané na pomoc ľuďom v núdzi, spôsobené chudobou, chorobami, vojnou alebo ekologickou devastáciou. Magna Deti v núdzi pôsobí na troch kontinentoch sveta a má v súčasnosti zriadené svoje stále misie v Kambodži, DR Kongo, Južnom Sudáne, Haiti, Mjanmarsku, Vietname a Nikaragui. V minulosti MAGNA pôsobila v tsunami zničených oblastiach v Indii.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia