Brutálne sexuálne násilie v Kongu

03. 04. 2012

Zdieľať

Demokratická republika Kongo (DRC) je rozlohou najväčší štát afrického kontinentu. V médiách často zmieňovaný kvôli vojnovým konfliktom na východe krajiny. Aj tie prispeli k tomu , že Kongo nemá fungujúci zdravotný systém, sociálne služby a celkovú infraštruktúru. Ľudia pociťujú chudobu, je tu veľká negramotnosť, podvýživa a v neposlednom rade tu chýba bezpečnosť!

Jedným z veľkých problémov v tejto krajine je masové sexuálne násilie, ktoré je využívané často ako zbraň vo vojenských konfliktoch. Obete totiž dokáže zničiť fyzicky, psychicky a často s ekonomickým dopadom na celú rodinu. Ženy a dievčatá sú vystavené nielen sexuálne prenosným infekciám ako HIV, ale aj nechcenému tehotenstvu, obrovskej a pretrvávajúcej emocionálnej ujme či odmietnutiu vlastnou rodinou a komunitou. Násilníci ženám nie raz spôsobujú trvalé fyzické následky a poškodenia po týraní a mrzačení rôznymi predmetmi.

Ročne je tu zaznamenaných okolo 30 tisíc znásilnení, a predpokladá sa, že čísla sú omnoho vyššie, pretože mnoho prípadov nie je hlásených. Kongo je patriarchálnou spoločnosťou, v ktorej ženy majú menší význam ako muži. Páchatelia zostávajú väčšinou nepotrestaní. Podľa zákona síce ide o trestný čin, ale súdy ani polícia nefungujú.

Ženy sú znásilňované väčšinou pred zrakmi svojich deti či skupinkou militantov, ktorí sa postupne prestriedajú a sú aj psychicky týrané. Nútia ich opakovať rôzne potupné a degradujúce vyhlásenia, držia ich spútané alebo v náročných pozíciách, neustále ich bijú, lámu kosti alebo inak týrajú a opakujú, že je nič, len jedlom pre všetkých mužov tohto sveta, že nemá právo na život ako ľudská bytosť. Ak je žena znásilnená, často to nebýva len raz. Už je „špinavá“ a tak i počas cesty do nemocnice sa stane, že ju niekoľkonásobne opäť znásilnia. Zdravotné a psychické následky sú enormné.” hovorí o týchto strašných činoch Andrea Stránska, MAGNA koordinátorka projektu v Kongu (DRC).

Násilníci však často nerobia rozdiely vo veku svojich obetí, sú zaznamenané prípady znásilnenia starých žien či dokonca malých detí.

MAGNA pôsobí v Demokratickej republike Kongo od roku 2009 a v súčasnosti prevádzkujeme aj kliniku pre obete sexuálneho násilia v nemocnici Kintambo, kde zabezpečujeme obetiam zdravotnú asistenciu, psychosociálnu pomoc. Mesačne registrujeme vyše 40 nových prípadov znásilnení a sme jediným podobným zariadením pre spádovú oblasť 4,2 milióna ľudí.

Andrea Stránska pracuje s Magna Deti v núdzi v Kongu od roku 2009.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia