Covid

COVID 19: Aktuálna správa v súvislosti so šírením Covid-19 na MAGNA misiách

24. 03. 2020

Zdieľať

Viac ako 160 krajín oznámilo prípady koronavírusovej choroby COVID-19. WHO vyhlásil ohnisko za pandémiu. Na mnohých miestach, kde pracujeme je obmedzená kapacita reagovať na príliv pacientov s novým ochorením, ktoré si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov postihnutých pandémiou je nevyhnutná.

Stav k 23.3.2020

Konžská demokratická republika – 45 nakazených/ 2 úmrtia/ 0 vyliečených
Sýria 1 nakazený/0 úmrtí/0 vyliečených
Irak 233 nakazených/20 úmrtí/57 vyliečených
Libanon 248 nakazených/4 úmrtia/ 8 vyliečených
Južný Sudán 0 prípadov
Ukrajina 84 nakazených/3 úmrtia/1 vyliečený

Konžská demokratická republika

Konžská demokratická republika už roky čelí jednej z najrozsiahlejších humanitárnych kríz na svete. Epidémia koronavírusu by mohla situáciu ešte zhoršiť a zvýšiť potrebu už aj tak nedostatočnej humanitárnej pomoci. MAGNA aj ďalší humanitárni aktéri v krajine okrem iného bojujú s najrozsiahlejšou epidémiou osýpok, či s druhou najväčšou epidémiou eboly v histórii, ktorá, zdá sa, postupne končí, keďže už niekoľko týždňov nebol zaznamenaný žiaden nový prípad.

MAGNA v krajine pôsobí v niekoľkých provinciách poskytuje zdravotnú  aj nutričnú starostlivosť desiatkam tisíc ľudí. Podľa najnovších informácií od našej lekárskej koordinátorky Carlotty Pianigiani v krajine existujú obavy, že vzhľadom k možnosti epidémie koronavírusu budú prostriedky presunuté na boj s touto chorobou a nebude tak dostatok prostriedkov ani záujem donorov o financovanie programov proti osýpkam, ebole, malárii a ďalším zabijakom v krajine.

V krajine už boli prijaté viaceré opatrenia – posilnenie ochrany hraníc, zastavenie letov z krajín najviac zasiahnutých epidémiou, ako aj povinná kontrola zdravotného stavu pri vstupe na územie DR Kongo. Zatvorené boli školy, univerzity a ďalšie vzdelávacie inštitúcie a na 4 týždne zakázané aj verejné zhromaždenia. Odborníci však vyjadrili obavy z toho, či je krajina pripravená zvládnuť akúkoľvek epidémiu väčšieho rozsahu. Zdravotnícky systém nemá dostatočné kapacity, krajina nedisponuje dostatočným objemom ochranných prostriedkov ani testovacích súprav. Zvažuje sa úplný zákaz cestovania medzi jednotlivým provinciami.

Z pohľadu humanitárnych aktérov a implementácie projektov MAGNA je veľmi dôležité, aby bol zaistený voľný pohyb humanitárnych pracovníkov ako aj dodávky všetkých potrebných zásob. Projekty v oblasti Yumbi, kde je MAGNA hlavným aktérom zodpovedným za zdravotnú pomoc, ale aj v ďalších provinciách pokračujú. Zraniteľné obyvateľstvo liečime, poskytujeme mu nutričné služby, pomáhame aj obetiam sexuálneho násilia. Zároveň sme do programov zaradili aj osvetu o rozpoznávaní príznakov ochorenia Covid-19, dodržiavaní hygienických postupov, ale aj obmedzenia pohybu vo väčších skupinách a sociálneho dištancovania sa.

Tak ako pri ďalších krajinách aj v Konžskej demokratickej republike je veľmi podstatné zabrániť šíreniu ochorenia Covid 19 do odľahlých častí krajiny. Zdravotnícky systém je totiž veľmi zanedbaný, často závislý od humanitárnej pomoci  a je preto veľmi pravdepodobné, že by akúkoľvek rozsiahlu epidémiu nezvládol.

Sýria

Vojnou postihnutá Sýria podľa oficiálnych štatistík eviduje jeden prípad nákazy koronavírusom. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a postup pandémie v okolitých krajinách sa však dá očakávať, že situácia je v skutočnosti odlišná. O to viac, že v Sýrii je veľmi rizikové prostredia na šírenie nákaz, nefungujú zdravotnícke zariadenia, v mnohých oblastiach zničených bojmi sa len veľmi ťažko dajú udržiavať základné hygienické postupy a v krajine žije veľké množstvo vnútorne vysídlených osôb. Navyše pohyb cez hranice nie je zásadným spôsobom registrovaný a Sýria má čulé, predovšetkým vojenské ale aj obchodné styky s Iránom, ktorý je jednou z najpostihnutejších krajín pandémiou koronavírusu, kde podľa WHO evidujú viac ako 20000 nakazených a viac ako 1400 úmrtí.

V oblasti, kde MAGNA pôsobí a implementuje projekt v nemocnici Al Ekha, v okrese Dana, provincia Idlib, v severozápadnej Sýrii v blízkosti tureckých hraníc je situácia na hranici humanitárnej katastrofy. Od decembra 2019 až do prímeria dohodnutého Tureckom a Ruskom vládne vojská obsadili veľkú časť severozápadnej Sýrie, ktorá bola dovtedy pod kontrolou rebelov a islamistických skupín. Boje mali za následok vysídlenie takmer milióna (969.000 ľudí), pričom oblasti kam sa premiestnili, ako napríklad miesto implementácie projektu boli už pred ich príchodom preťažené. Navyše vysídlení obyvatelia tu žijú v provizórnych prístreškoch, stanoch alebo v dopravných prostriedkoch či voľne v krajine.

Oblasť pôsobenia MAGNA v severozápadnej Sýrii spadá pod zdravotnícky klaster v Turecku, ktorý v súvislosti so šírením koronavírusu prijal viaceré opatrenia. Všetky aspekty a životné podmienky v tejto oblasti totiž predstavujú jedno z najvyšších rizík v prípade šírenia akýchkoľvek epidémií.

 K opatreniam zdravotného klastra, okrem iného patria:

 • vytvorenie pracovnej skupiny COVID-19, ktorá zastupuje sýrske a medzinárodné mimovládne organizácie, agentúry OSN, TRC, národné zdravotnícke orgány v severozápadnej Sýrii a turecké orgány
 • distribúciu ochranných pomôcok pre nemocnice a zdravotníkov
 • školenie laboratórnych technikov z provincie Idlib na testovanie na Covid-19
 • WHO plánuje rýchle zrýchlenie rozširovania kapacít na prevenciu, včasné odhalenie a rýchlu reakciu, ako aj na ochranu zdravotníckych pracovníkov
 • príprava zdravotníckych zariadení, šírenie osvety v oblasti, príprava zariadení na izoláciu nakazených pacientov v prípade vypuknutia epidémie veľkého rozsahu
 • školenie ošetrovateľov, zdravotníkov a komunitných zdravotníkov v oblasti prevencie a kontroly infekcií

V nemocnici Al Ekha, kde pôsobí aj MAGNA boli prijaté všetky preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu v rámci možností tamojšieho fungovania. Rovnako je zabezpečované zaistenie ochranných prostriedkov pre lekárov a dochádza k školeniu a osvete populácie v oblasti personálnej hygieny a ďalších možností zabráneniu šírenia koronavírusu, ako napríklad vyhýbanie sa sociálnemu kontaktu, ale aj v oblasti príznakov ochorenia.

Zásadným problémom v celej oblasti je nemožnosť testovať pacientov s podozrením na koronavírus a ochorenie Covid-19, čo znemožňuje aj ich následnú izoláciu a prípadnú liečbu.

Irak

Iracká vláda pred niekoľkými dňami zriadila krízový štáb zložený z ministrov zdravotníctva, životného prostredia, imigrácie, vzdelávania, vnútra a ďalších rezortov, ktorý pripravuje opatrenia a uvádza ich do praxe. Opatrenia zavedené ešte 7.3.2020 na tri týždne zahŕňajú zastavenie všetkých letov, uzavretie všetkých obchodov a prevádzok, ako aj miest hromadného stretávania ľudí, ako sú plavárne, kiná, nákupné centrá a parky. Až do odvolania sú uzavreté školy a univerzity. Verejné inštitúcie okrem bezpečnostných a zdravotných majú obmedzené alebo úplne zrušené úradné hodiny. Od 17.3.2020 bol v Bagdade zavedený zákaz vychádzania okrem najnutnejších prípadov a povinná dezinfekcia, ako aj zákaz cestovania medzi provinciami a guvernéri dostali právomoc zavádzať zákazy vychádzania. Obyvatelia, ktorí sa vrátili zo zahraničia by mali absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Podobné opatrenia prijala aj vláda Kurdského regiónu v Iraku.

Zákaz vychádzania sa nateraz netýka viacerých skupín obyvateľstva vrátane zdravotného a bezpečnostného personálu ako aj prevozu zásob.

Na prácu humanitárnych organizácií má vplyv pozastavenie letov a zákazy vstupu personálu niektorých národností. Humanitárni aktéri boli ubezpečení, že sú oslobodení od obmedzení pohybu stanovených ako v Kurdistane tak aj v Bagdade no dosah týchto obmedzení pohybu sa stále vyhodnocuje. Uprednostňujú sa predovšetkým činnosti súvisiace s pripravenosťou, zmiernením a reakciou na COVID-19, avšak ďalšie kritické služby prebiehajú všade, kde je to možné.

Rovnako je to aj v oblastiach intervencie a plánovanej intervencie MAGNA ako v Mosule tak aj v regióne Dohuk.

Libanon

Prvé prípady sa do Libanonu dostali prostredníctvom cestujúcich z Číny ale aj z Iránu, ktorý patrí k epidémiou najťažšie postihnutým krajinám a má čulé styky práve s Libanonom. Vláda k 15.3. vyhlásila stav národnej mobilizácie a zaviedla opatrenia medzi ktorými sú aj:

 • uzavretie škôl a všetkých vzdelávacích zariadení a inštitúcií na 3 týždne
 • zákaz letov z a do najťažšie postihnutých krajín a zákaz vstupu pre osoby z krajín ktoré majú rozsiahlu epidemiologickú situáciu (Francpzsko, Egypt, Sýria, Irán, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia
 • uzatvorenie hraníc pre osobnú prepravu
 • obyvatelia Libanonu sa musia vrátiť do 18.3. a musia sa podrobiť povinnej 14-dňovej karanténe
 • zákaz všetkých verejných udalostí, uzatvorenie turistických a archeologických miest, zákaz športových udalostí, a uzatvorenie kultúrnych inštitúcií
 • obyvateľom sa odporúča ostať doma, nezúčastňovať sa spoločenských a náboženských udalostí a vychádzať z domu len v prípade nevyhnutnosti
 • uzatvorenie všetkých verejných inštitúcií, odporúčanie pracovať a študovať z domu

Ministerstvo zdravotníctva MoPH už pripravilo príslušné postupy a opatrenia v prípade vypuknutia rozsiahlej epidémie. Podľa našich informácií je však situácia v Libanone neprehľadná a testovanie sa vykonáva predovšetkým v urbánnych centrách, kým v táboroch pre utečencov zo Sýrie sa zásadnejším spôsobom nevykonáva. Tu je nutné poznamenať, že v Libanone žije asi 1,5 milióna utečencov zo Sýrie.

V oblasti intervencie MAGNA v provincii Baalbek je zatiaľ oficiálne evidovaných len niekoľko prípadov. Rozšírenie však nie je možné objektívne posúdiť práve vzhľadom k rozsiahlym komunitám utečencov žijúcich v neformálnych osadách. Nepotvrdené informácie hovoria o tom, že viaceré osoby mohli byť v kontakte so známymi alebo príbuznými z Iránu, no zatiaľ nedošlo k ich potvrdeniu.

Implementácia projektových aktivít, liečba a pomoc pacientom pokračuje aj naďalej. MAGNA zabezpečila pre svojich pracovníkov ochranné pomôcky a poskytuje pomoc a liečbu. Neformálne osady sú totiž vzhľadom na nedostatočné hygienické podmienky a pod. náchylné na šírenie epidémií, čo sa v uplynulých rokoch potvrdilo už niekoľkokrát pri rôznych ochoreniach. Súčasťou našich projektov sa stala aj osvetová činnosť predovšetkým v utečeneckých osadách, ktorej súčasťou je informovanie o potrebe zvýšenej hygieny, symptómoch ochorenia Covid-19 a opatreniach, ktoré by mali zabrániť rýchlemu šíreniu nákazy.

Súčasná situácia zásadne ovplyvňuje no neznemožňuje realizáciu aktivít. Vzhľadom na nedostatok informácií nateraz nie je možné predpokladať aké bude šírenie koronavírusu v prostredí utečeneckých usadlostí. No z predchádzajúcich skúseností je zrejmé, že ide o prostredie, ktoré je z epidemiologického hľadiska veľmi náchylné na šírenie akýchkoľvek chorôb.

Situáciu môže ovplyvniť aj zlá ekonomická situácia v krajine, keďže Libanon už oznámil, že nebude schopný splácať svoj zahraničný dlh a hrozí crossdefault. Banky tiež obmedzili zásadným spôsob prístup obyvateľstva k hotovosti.

Južný Sudán

Prvé podozrenie na koronavírus v meste Malakal sa po testoch nepotvrdilo. Južný Sudán tak zostáva jednou z posledných krajín, kde neevidujú ani jeden prípad koronavírusu.

Vláda Južného Sudánu už prijala viaceré opatrenia medzi ktorými je zákaz vstupu pasažierov z krajín, kde sa koronavírus šíri, nejde však ale o najpostihnutejšie krajiny ale rozsiahly zoznam desiatok štátov vrátane všetkých krajín Európy. Pri prílete do krajiny sa každý cestujúci mimo zoznamu zakázaných krajín musí podrobiť meraniu teploty. Školy a univerzity sú uzavreté predbežne do 20.5.2020. Zakázané sú aj všetky športové, spoločenské, politické a náboženské stretnutia, zákaz zatiaľ platí na 6 týždňov od jeho vyhlásenia. Vláda tiež odporučila vyhýbať sa stretnutiam s inými ľuďmi a dodržiavať hygienické postupy.

Podľa posledného reportu Južného Sudánu k 8.3. pricestovalo do krajiny 141 ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, väčšina z nich z Číny.

Svetová zdravotnícka organizácia dodala Národnému zdravotnému laboratóriu 1200 setov na testovanie podozrení na koronavírus. Podľa národného koordinátora pre opatrenia proti Covid-19 je v Južnom Sudáne k dispozícii 24 postelí na izolačných jednotkách.

Cieľom opatrení je zamedziť vstupu koronavírusu do krajiny. Keďže zdravotnícky systém je takmer nefunkčný a nezvládol by akýkoľvek zvýšený nápor respiračných ochorení.

Vzhľadom na odporúčania Juhosudánskeho fóra pre mimovldáne organizácie MAGNA zhodnotila svoje operácie a aktivity v Južnom Sudáne a upravila postupy tak, aby eliminovala možnosť infekcie a šírenia koronavírusu. Aktivity v okrese Duk Pagaak nateraz pokračujú bez prerušenia a zdravotnícky personál ako aj komunitní pracovníci sa v blízkej budúcnosti zamerajú na informovanie obyvateľstva o hygienických návykoch (veľmi nízka úroveň vzhľadom na nedostatok vody aj mydla), rozpoznávanie príznakov ochorenia spôsobeného koronavírusom ako aj informovanie o opatreniach ako je vyhýbanie sa kontaktu s inými ľudmi a sociálne dištancovanie.

Ukrajina

Ukrajinská vláda v uplynulých dňoch prijala viaceré opatrenia, ktoré obmedzujú činnosť v krajine. Je medzi nimi aj zákaz vstupu cudzincov na územie Ukrajiny, okrem občanov s trvalým pobytom, diplomatov a pracovníkov zahraničných organizácií. Vznikla koordinačná rada, ktorá je zložená z ministrov, vedenia pohraničnej stráže a ozbrojených zložiek.

Zastavená bola osobná medzinárodná doprava ako letecká tak aj železničná. Rovnako bola zastavená aj vnútroštátna osobná preprava vrátane leteckej, železničnej a autobusovej. Zastavená bola aj prevádzka metra. Vo verejnej doprave môže naraz cestovať maximálne 10 pasažierov, ktorí musia mať rúška. V hlavnom meste Kyjev vyhlásili núdzový stav, Ľvov, Odesa, Záprožie a Ivano Frankovsk a ďalšie mestá rozhodli o uzatvorení všetkých verejných miest vrátane barov, reštaurácií, múzeí a pod. Otvorené sú lekárne, banky, čerpacie stanice a potraviny. Obyvatelia majú vychádzať na ulicu len v najnutnejších prípadoch a minister zdravotníctva vyzval na vyhlásenie celoštátneho núdzového stavu, ktorý je doteraz vyhlásený len v niektorých regiónoch. Zakázané boli všetky verejné podujatia s viac ako 10 účastníkmi vrátane náboženských obradov. Povinná karanténa pre ľudí s pozitívnou anamnézou sa vymáha pod hrozbou pokút a väzenia.

Ukrajina tiež prijala viacero zákonov v oblasti zdravotníctva. Oslobodila zdravotnícke pomôcky od dane a ciel a pod štátnou kontrolou je distribúcia a ceny napríklad zdravotníckych masiek a rúšok, či dezinfekcií.

Šírenie epidémie zásadným spôsobom ovplyvňuje aj región východnej Ukrajiny, postihnutý konfliktom. Obyvateľstvo je ohrozené o to viac, že ochorenia ohrozuje predovšetkým staršiu populáciu, pričom práve na východnej Ukrajine žije v ťažkých podmienkach spôsobených konfliktom veľký počet ľudí starších vekových kategórií.

Na oficiálnych priechodoch medzi územím pod kontrolou vlády a územím mimo kontroly vlády boli zavedené povinné kontroly zdravotného stavu pre obyvateľov prechádzajúcich oboma smermi. Vzhľadom na zavedené karanténne opatrenia bol zaznamenaný v uplynulých dňoch rapídny pokles prekročení kontaktnej línie, na niektorých priechodoch až o 80 percent. Pričom väčšina ľudí sa vracali na územia mimo vládnej kontroly. Priechody kontaktnej línie boli v uplynulých dňoch (21.3.) uzavreté a je možné, že prechod kontaktnej línie bude umožnený len na humanitárne účely. Líniu sa však nepodarilo prekročiť ani monitorovacej misii OBSE.

Dopad opatrení na humanitárny sektor zatiaľ nie je možné dôkladne zanalyzovať ani medzinárodnými humanitárnymi aktérmi. Keďže napríklad zákaz pricestovať zo zahraničia neplatí pre pracovníkov humanitárnych organizácií, no na územie Ukrajiny by sa po zrušení všetkých letov museli dopraviť individuálnou automobilovou dopravou. Zásadne môžu opatrenia zasiahnuť vnútorne vysídlené osoby postihnuté konfliktom, ale aj zraniteľné obyvateľstvo, ktoré prechádzalo líniu kontaktu z území mimo vládnej kontroly na územie vládnej kontroly vyzdvihnúť si dôchodok, získať prístup k rôznym iným službám vrátane zdravotníckych. Nejasnosť opatrení spôsobuje aj obmedzenie aktivít priamo v teréne, keďže súčasťou národnej karantény je aj obmedzenie pohybu, pričom zatiaľ nie je zrejmé či mobilné jednotky majú v tomto prípade výnimku.

Významným faktorom pôsobenia na Ukrajine je aj veľmi komplikovaná komunikácia s ministerstvo zdravotníctva. Opakované výmeny ministrov a personálu zodpovedného za humanitárne intervencie na východe Ukrajiny už aj pred pandémiou koronavírusu spôsobovali neúmerné predlžovanie potrebných krokov a opatrením na implementáciu aktivít.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia