Zdravotné aktivity

Duševné zdravie

Zdieľať

Duševné ochorenia patria medzi najväčšie neviditeľné záťaže spoločnosti. 

Ľudia, ktorí prežili desivé udalosti, ako sú prírodné katastrofy alebo ozbrojené konflikty, sa potýkajú s ťažkými duševnými následkami. Depresie a úzkosti ich v okamihu, keď musia podniknúť kroky na záchranu vlastnej rodiny, značne paralyzujú.

Starostlivosť o duševné zdravie je súčasťou našich programov tiež v oblasti HIV/AIDS, výživy, sexuálneho násilia a pri výskyte epidémií a prírodných katastrof.

Duševné ochorenia patria medzi najväčšie neviditeľné záťaže spoločnosti. Celosvetovo predstavujú 4 z 10 najčastejších príčin zdravotných problémov. Pri mimoriadnych udalostiach sa množstvo ľudí s psychickými poruchami môže zdvojnásobiť z 10% na 20%.

DR Kongo. Kinshasa. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Psychologická pomoc vedie k zmierneniu symptómov a pomáha ľuďom pri návrate do každodenného života.

Traumatické udalosti, akými je stať sa obeťou alebo svedkom násilia, úmrtia milovaných osôb či zničenia živobytia, môžu vyvolať intenzívny strach, hrôzu a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvniť mentálny stav človeka. MAGNA poskytuje včasnú psychosociálnu podporu obetiam tráum, aby zredukovala možnosť rozvoja dlhodobých psychologických problémov. Psychosociálna starostlivosť sa zameriava na podporu komunít k vytvoreniu vlastných stratégií, ako sa vysporiadať s traumami. Poradci pomáhajú skupinám hovoriť o svojich skúsenostiach a spracovávať svoje pocity tak, aby bola obmedzená všeobecná úroveň stresu. Tento prístup pozitívne ovplyvňuje vzájomnú podporu a umožňuje komunite jej opätovnú obnovu na základe kulturnych hodnôt a opätovné získenie kontroly nad situáciou hneď, ako je to možné. Tento proces doprevádzajú individuálne poradenstvo a psychiatrická starostlivosť pre tých, ktorí ich potrebujú.

Psychosociálna podpora

V prípade, že sa u človeka rozvinie porucha duševného zdravia, ako je úzkosť, depresia alebo posttraumatická reakcia, ktorá presahuje rámec jeho schopností sa s ňou vysporiadať, je nutná špecializovaná starostlivosť prostredníctvom skupinových či individuálnych konzultácií. Naše tímy pracujú v krajinách s nedostatočným zdravotným systémom, čo sa týka i duševného zdravia. Podporu môžu vykonávať ľudia vyškolení v poradenských technikách, poprípade psychológovia alebo psychiatri.

Ľudia žijúci s vírusom HIV

Vysvetlujeme, ako stres negatívne pôsobí na telesné a duševné zdravie. Zaisťujeme, aby sa ľuďom dostala zodpovedajúca psychologická a emocionálna podpora, a aby sa v starostlivosti našich špecialistov cítili pohodlne a v bezpečí. Učíme ľudí pracovať s ich emocionálnou a duševnou pohodou a vyrovnať sa so stresom. Realizujeme a rozvíjame nové modely podpory duševného zdravia a psychosociálnych služieb u pacientov s HIV/AIDS.

Ľudia s život ohrozujúcim ochorením ako je HIV sú objavom svojej choroby a fyzickými a psychickými následkami, ktoré z toho vyplývajú vždy šokovaní a rozrušení. Ďalšie chronické stavy môžu mať symptómy súvisiace s depresiou alebo iným psychickým problémom. Naše tímy poskytujú poradenstvo ľuďom s diagnózou závažnej choroby a monitorujú duševné zdravie pacientov v priebehu liečby. Starostlivosť o duševné zdravie je integrálnou súčasťou programov MAGNA zameraných na starostlivosť o pacientov s HIV/AIDS. Všetci pacienti, ktorí na klinikách a v nemocniciach MAGNA dostávajú AVR liečbu, majú prístup k psychosociálnej podpore.

Matky a ich podvýživené deti

V terapeutických centrách a centrách doplnkovej výživy sú dobrovoľníci školení nielen k tomu, aby sa sústredili na podvýživené deti, ale tiež k tomu, aby hľadali emocionálne traumy matiek. Najvýraznejšie príznaky sú u matiek, ktoré nemajú o svoje deti záujem, nehlásia sa k nim a nevyhľadávajú kontakt s nimi ani v priebehu kŕmenia.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Viac o duševnom zdraví v našich projektoch

Prečítajte si najnovšie články o našich zdravotných aktivitách.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia