HAITI: rok po zemetrasení

12. 01. 2011

Zdieľať

Rok po zemetrasení musia Haiťania naďalej trpieť v otrasných podmienkach uprostred celonárodnej epidémie cholery, aj napriek najväčšej humanitárnej intervencii vo svete. Jeden rok po ničivom zemetrasení, ktoré odhadom zabilo 222.000 ľudí a zanechalo 1,5 milióna ľudí bez domova vrátane viac ako 380-tisíc detí, tisícky ľudí, ktorí prežili majú amputované končatiny. Ani rok po ničivej katastrofe sa Haiti nespamätalo a krajina sa zmieta v hlade a chudobe. Stále je viac ako milión ľudí bez domova a epidémia cholery spôsobila vyše 3.670 úmrtí. V uliciach hlavného mesta panuje chudoba a obyvatelia, ktorí ešte stále žijú v stanových mestečkách čakajú na pomoc. Len málo detí chodí do školy. Problém je aj s nedostatkom pitnej vody a stany sú stále pôvodné, tie ktoré prišli ako prvá pomoc po ničivej udalosti. Tisíce ľudí ktorí prežili ničivé zemetrasenie nie sú schopní o udalosti hovoriť ani rok po zemetrasení, trpia depresiami a posttraumatickým sydrómom. Ku všetkým problémom sa navyše v decembri 2010 pridali aj ostré protesty demonštrantov, ktoré vypukli medzi stúpencami konkurenčných kandidátov na hlavu štátu. Demonštrácie vo viacerých mestách začali krátko po zverejnení výsledkov prvého kola hlasovania. Tisíce ľudí žije v strachu z nestabilnej politickej situácie a ostro kritizujú súčasného prezidenta Prevala.

Krajina sa však i napriek vyzbieraným finančným prostriedkom a ostatnej pomoci, ktorá prichádza, spamätáva len veľmi pomaly. Niekoľko mesiacov po januárových udalostiach sa ťažko skúšanou krajinou začala šíriť cholera. Prvý prípad zaregistrovali 20. októbra 2010, pričom haitské úrady zaznamenali choleru naposledy v polovici minulého storočia. Smrteľná infekcia sa v nehygienických podmienkach šíri najmä prostredníctvom kontaktu s výkalmi kontaminovanou vodou. Celkovo sa od vypuknutia epidémie v polovici októbra nakazilo cholerou takmer 173.000 osôb.

Vypuknutie epidémie korešponduje s celkovou situáciou v krajine – chýbajúca imunita voči cholere v populácii Haiti, veľké diery v sociálnych službách ako chabá alebo žiadna sanitácia, a slabé až žiadne povedomie o prevencii a o tom, ako v tejto situácii reagovať. Cholera má pôvod v kontaminovanej vode a nedostatočnej hygiene.

MAGNA na Haiti

Magna Deti v núdzi použila prvé zdroje vo výške 16.000,- EUR získané od privátnych darcov hneď po zemetrasení, kedy sme na Haiti vyslali zdravotnícky tím lekárov a zdravotných sestier spolu s materiálnou pomocou. Ostatné prostriedky z celkovej sumy 48.142,- EUR finančných prostriedkov získaných od privátnych darcov v súčasnosti zabezpečujú aktuálne projekty Magna Deti v núdzi na Haiti.

Magna pracovníci sa v súčasnosti zameriavajú na psychosociálnu pomoc miestnym obyvateľom, predovšetkým deťom v táboroch a sirotincoch v Port-au-Prince. Naša pomoc takisto smeruje ľuďom s HIV/AIDS, ktorým zabezpečujeme psychosociálnu podporu. Okrem programov psychosociálnej pomoci zabezpečujeme s finančnou podporou Slovakaid výstavbu zdravotného centra pre matky s deťmi v Port-au-Prince.

V súčasnosti má Magna Deti v núdzi na Haiti tím 11 pracovníkov.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia