Hladomor v Afrike - MAGNA zasahuje

22. 07. 2011

Zdieľať

Magna deti v núdzi, slovenská humanitárna organizácia vyhlásila verejnú zbierku HLAD v AFRIKE ako odpoveď na katastrofálnu situáciu vo východnej Afrike. Touto cestou vyzýva širokú verejnosť na pomoc znížiť následky rozsiahleho hladomoru formou finančných príspevkov. Milióny životov sú vo vážnom ohrození. MAGNA DETI V NÚDZI, občianske združenie číslo účtu verejnej zbierky: 1331793011/1111 (UniCredit Bank Slovakia a.s.), účel platby: Hlad v Afrike,Variabilný symbol: 11112011.

Východnú Afriku postihlo najhoršie a najničivejšie sucho od roku 1950. Extrémna situácia – vyschnuté plodiny a uhynutý dobytok viedli a stále vedú k masívnemu nárastu cien potravín. Viac ako 10 miliónov ľudí čelí v súčasnosti hladomoru. Najviac postihnuté krajiny sú Keňa, Etiópia, Somálsko, ale aj zvyšok regiónu. Podvýživa – zničujúce strašné ochorenie sa dostala na hranicu extrému, pričom deti a ženy sú postihnuté najviac.

“Primárnym cieľom zbierky je zachrániť životy detí. Prvýkrát po 25. rokoch vyhlásila Organizácia spojených národov hladomor. To dokazuje, že situácia je naozaj kritická, umiera veľa ľudí, hlavne detí a ich matiek. Magna deti v núdzi v súčasnosti pôsobí aj na africkom kontinente a je schopná reagovať. Od apríla zaznamenávame nárast detí chorých na podvýživu a v našich centrách ich liečime. Z prostriedkov verejnej zbierky budeme schopní rozšíriť kapacitu existujúcich centier a zároveň nám nové peniaze umožnia vybudovať ďalšie centrá. Takto dokážeme prijať viac detí, začať intervenciu vo väčšom a zachrániť viac životov”, tvrdí Martin Bandžák, výkonný riaditeľ Magna deti v núdzi (ďalej len Magna).

Magna má v Keni vyše 20 pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnícku a nutričnú pomoc deťom v núdzi. V oblasti Msambweni má zriadené 3 nutričné centrá, kde poskytuje liečbu a terapeutickú stravu podvyživeným deťom. V obzvlášť ťažkých prípadoch sú malí pacienti hospitalizovaní.

“Krátke obdobie dažďov, výrazné sucho v roku 2010 a viac než dvadsaťpercentné (20%) zvýšenie cien potravín od začiatku tohto roka výrazne prispeli k podvýžive obyvateľstva aj v oblastiach, kde Magna zabezpečuje nutričnú intervenciu. Situácia je veľmi vážna, počty podvyživených detí majú veľmi rýchlo stúpajúcu tendenciu.”, informuje Miroslava Cerulová, koordinátorka Magna v teréne.

Kontakt pre média: Michal Borec, 0908 719 240, borec@magna.sk


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia