Ako a kde sme pomáhali v roku 2007

02. 01. 2008

Zdieľať

Magna Deti v Núdzi počas roku 2007 rozšírila svoju pomoc aj do Afriky a Centrálnej Ameriky a na konci roku sme okrem Slovenska pôsobili spolu v štyroch krajinách na troch kontinentoch, kde sme pre miestnych obyvateľov zabezpečovali prevažne lekársku a sociálnu pomoc.


Keňa

Po prvýkrát Magna Deti v Núdzi začala pracovať v Afrike, konkrétne v Keni, kde sme spustili PMTCT PLUS (Zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa) program v najviac postihnutej oblasti – v Nyanza provincii.

Nikaragua
Magna Deti v Núdzi takisto otvorila prevádzku mobilnej kliniky v odľahlých častiach Nikaragui na pomoc presídlenému obyvateľstvu Indiánov. V októbri sme pomáhali pri záplavách, ktoré postihli západnú časť Nikaragui.

Kambodža 
V Kambodži Magna Deti v Núdzi rozšírila svoj program o prevádzku a zabezpečenie pediatrického oddelenia v Chey Chumneas nemocnici v meste Takhmao a spusila nutričné rehabilitačné centrum.

India
v Indii stále pokračoval projekt vzdelávania detí po katastrofe tsunami.

MAGNA DETI V NÚDZI za rok 2007 v číslach: 

 • 21.440  návštev pre HIV/AIDS pacientov v rámci programu Home Base Care
 • zvýšili sme počet detí v programe Home Base care na 199
 • zvýšili sme počet detí v programe  HIV/AIDS na 348
 • zvýšili sme počet detí na ARV (antiretrovirálnej) liečbe na  209
 • hospitalizovali sme 1.080 detských pacientov
 • distribuovali sme 3.547 sáčkov plumpy nut (vysokokalorická špeciálna strava pre podvýživené deti)
 • distribuovali sme 764 košíkov jedla pre podvýživených pacientov
 • 200 ľuďom sme poskytli základné potraviny v rámci záplav v Nikaragui
 • náhradnú stravu sme poskytli 211 novorodeniatkam
 • vyše 8.500 ľuďom v Nikaragui sme poskytli základnú zdravotnú starostlivosť
 • natestovali sme 6.929 žien na HIV/AIDS
 • 6.999 ženám sme poskytli odborné poradenstvo v programe PMTCT   (prenos HIV vírusu z matky na dieťa)
 • 343 žien absolvovalo Magna PMTCT program a narodilo sa im doposiaľ 211detí
 • v našich dvoch detských domovoch sa zvýšil počet HIV/AIDS sirôt na 43

Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia