Mjanmarsko: Každé 4. dieťa tu trpí podvýživou

30. 01. 2015

Zdieľať

Mjanmarsko (taktiež nazývané Barma) je v súčasnosti považované za jednu z najchudobnejších krajín v Ázii, kde 2.5 milióna (35%) detí pod 5 rokov trpí syndrómom zakrpatenia z dôsledku dlhodobej podvýživy.

Štát, ktorý je situovaný v juhovýchodnej Ázii je domovom približne 53 miliónov obyvateľov. Jeho ekonomika je považovaná za nevyvinutú, skorumpovanú a kontrolovanú podporovateľmi predošlej militantnej vlády. Krajina, ktorá bola pod vojenským režimom takmer 50 rokov má veľmi silný potenciál v poľnohospodárskom sektore, no profitabilita z tejto oblasti je podfinancovaním rozvojového sektora krajiny nemysliteľná.

Centrálna “suchá zóna”

Centrálna “suchá zóna” pokrývajúca viac než 54 000 km2, zahŕňa väčšinu magwajského regiónu, západnú a strednú oblasť regiónu Mandalay a dolný Sagaing región. Domov štvrtiny z celkového počtu obyvateľstva je v katastrofálnom stave: veľmi nízka produkcia potravín spôsobuje hlad medzi obyvateľmi, ktorý vedie k riziku podvýživy. Typickú domácnosť tvorí 5-7 ľudí a oblasť je husto osídlená. Až 18.5% domácností v suchej zóne čelí nedostatku potravín. Experti poukazujú na rastúci nedostatok vody a nepredvídateľné počasie, ktoré spôsobuje súčasný kritický stav. Veria, že riešenia vyžadujú dlhodobejšie plány a stratégie pre túto oblasť.

V porovnaní s ostatnými štátmi a regiónmi v Mjanmarsku je Magway druhým regiónom s najrozšírenejšou akútnou podvýživou medzi deťmi do 5 rokov, čo tvorí 10.4% z celkového počtu (z čoho 3.2% trpí ťažkou formou akútnej podvýživy SAM=severe acute malnutrition). Podľa WHO (World Health Organization) sa stav ťažkej podvýživy u 10-14% detí pod 5 rokov považuje za závažný. Veľa zdrojov sa zhoduje v potenciálnych príčinách vysokej miery podvýživy v suchej zóne, udávajúc zlé počasie, nedostatok financií a tým spôsobená chudoba, nízka úroveň sanitácie a hygieny, choroby, ale i nedostatok kojenia a dopĺňajúce kŕmenie detí.

Podľa Save the Children aj akútna, aj chronická podvýživa si vyžadujú našu pozornosť, rovnako ako nutričný stav matiek, najmä tehotných a kojacich žien. Je nevyhnutné sa zamerať na zraniteľnú skupinu: ženy v reprodukčnom veku, tehotné a kojacie ženy, kojenci a deti vo veku 2-5 rokov.

V roku 2014 MAGNA rozvinula a implementovala Rapid anthropometric assessment (urýchlený systém zhodnotenia meraní ľudského tela, pozn.prek.) v oblasti Chauk a Yenangyaung v regióne Magway s asistenciou a podporou Národného nutričného centra (NNC) Ministerstva zdravotníctva Mjanmarskej republiky.

MAGNA rovnako úzko spolupracovala s Magvajským regionálnym zdravotníckym oddelením (RHD) ako i so zdravotníckymi úradmi Chauku a Yenangyaungu. Výsledky z Rapid anthropometric assessment odhaľujú, že podstatná časť detí od 6 do 59 mesiaca života v Chauk a Yenangyaung sú podvyživené. Syndróm zakrpatenia je hlavný zdravotný problém v tejto oblasti, s odhadovaným rozšírením takmer 36 %, čo je WHO klasifikované ako vysoké. Môžeme potvrdiť, že 12.3% detí pod 5 rokov v suchej zóne boli akútne podvyživené. ( Podľa WHO, keď viac než 15% populácie trpí akútnou podvýživou, hovoríme o “kritickej pohotovosti”).

,,Ľudia si tu požičiavajú peniaze a stávajú sa zadlženými kvôli jedlu. Minú všetky peniaze na to, aby nakŕmili svoje rodiny,” opisuje súčasnú situáciu Romain Santon, MAGNA koordinátor. Rodiny žijúce v tejto oblasti sú veľmi často v potravinovom dlhu niekoľko sto dolárov. Požičiavať si peniaze a jedlo sa stalo súčasťou ich bežného života. Nízke a nestále dažďové zrážky a časté suchá v posledných desaťročiach spolu s chudobou a s takmer žiadnym prístupom k zdravotníctvu robia celú situáciu ešte ťažšou.

,,Oblasť Chauk patrí medzi šesť najchudobnejších okresov z 25 v Magway. Je tu nedostatok jedla, chabá preprava, vysoká nezamestnanosť, rozšírený analfabetizmus, nízka úroveň hygieny a nedostatok zdravotníckych zariadení. Podvýživa medzi obyvateľmi dosahuje vysoké čísla. Takže náš zásah v oblasti je veľmi potrebný,” uzatvára rozprávanie Romain.

Napriek jasnej potrebe intervencie v oblasti liečenia a prevencie akútnej podvýživy, je len málo (ak vôbec nejaké) programy, ktoré sa špecificky orientujú na nenúdzovú oblasť v Mjanmarsku. Aby sme adresovali túto situáciu, MAGNA (v spolupráci s Oddelením zdravotníctva (DOH), UNICEF, Národným nutričným programom a ministerstvom zdravotníctva) spúšťa obsiahly program, ktorého súčasťou je i distribúcia Ready-to-use therapeutic food na liečbu ťažkej akútnej podvýživy vo funkčných zdravotníckych zariadeniach v regióne Magway.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Mjanmarsku od roku 2013.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia