MAGNA na HIV/AIDS konferencii vo Viedni 2010

16. 07. 2010

Zdieľať

Magna a HIV/AIDS

Magna Deti v núdzi začala s liečbou HIV/AIDS pacientov v roku 2002. Prvý projekt, ktorý zabezpečoval antiretrovirálnu liečbu detským pacientom, vznikol v Kambodži v roku 2003. V súčasnosti Magna zabezpečuje pomoc HIV/AIDS ľuďom v 10 projektoch v 5 krajinách sveta. Zahŕňa starostlivosť o detských HIV/AIDS pacientov, tehotné HIV pozitívne ženy a novorodencov.

Kde Magna pomáha HIV/AIDS pacientom

V súčasnosti môžete nájsť projekty Magna Deti v núdzi pre HIV/AIDS pacientov v Kambodži, Keni, Demokratickej republike Kongo, Vietname a Nikarague.

Čo Magna zabezpečuje HIV/AIDS pacientom

Komplexná starostlivosť Magny pre HIV/AIDS pacientov zahŕňa prístup k odbornej zdravotnej starostlivosti, odborné poradenstvo, testovanie, prístup k ARV liečbe a liečbe oportúnnych infekcií, laboratórne vyšetrenia, nutričnú podporu, prenatálnu a natálnu starostlivosť pre tehotné HIV pozitívne ženy a diagnostiku pre novorodencov.

Magna považuje projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa za svoju prioritu v boji s HIV/AIDS, keďže ešte stále sa každým novým dňom vo svete infikuje až 1800 detí, z čoho najväčšiu časť tvoria novorodenci. Viac ako 90% týchto detí pochádza z rozvojového sveta a množstvo prípadov výskytu vírusu je spojených práve s prenosom z matky na dieťa.

Projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa Magna prvýkrát implementovala v Kambodži v roku 2006. V súčasnosti popri starostlivosti o detského HIV/AIDS pacienta je zastavenie prenosu z matky na dieťa hlavnou prioritou našich aktivít v Kambodži, kde projekt prevádzkujeme v 4 nemocničných zariadeniach a je najväčším svojho druhu v krajine. Ďalšími krajinami, kde Magna prevádzkuje projekt na zastavenie prenosu vírusu z matky na dieťa, sú Keňa, Demokratická republika Kongo, Vietnam a Nikaragua.

Magna v rámci svojich  projektov poskytuje komplexnú starostlivosť na zabránenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Pre tehotnú HIV ženu sprostredkúvame reproduktívnu zdravotnú starostlivosť, pomocou antiretrovirálnej liečby zabraňujeme prenosu vírusu počas tehotenstva a počas pôrodu, minimalizujeme možnosti prenosu prostredníctvom bezpečnejšej náhradnej kojeneckej stravy alebo výhradného dojčenia. Projekt takisto poskytuje asistenciu rodinám pacientov – partnerom a ostatným deťom. Vďaka včasnej diagnostike vieme v našich projektoch zistiť status novorodneca už pár týždňov po narodení, čo významne pomáha pri nastavení pacienta na liečbu. Sledovanie správnosti a časovej pravidelnosti užívania antiretrovirálnej liečby u pozitívnych tehotných žien a novorodencov podstatne znižuje riziko prenosu vírusu z matky na dieťa. Magna program zabezpečuje plnohodnotnú starostlivosť dieťaťu počas prvého roku jeho  života. Úspešnosť zastavenia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa má Magna veľmi vysokú: Napríklad v Kambodži z 360 novonarodených detí bolo 343 diagnostikovaných ako negatívnych,  čo predstavuje 95,3% úspešnosť zastavenia prenosu.

Program na zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa existuje vo všetkých vyspelých krajinách sveta a je bežnou súčasťou lekárskej starostlivosti. Aj preto vo vyspelých krajinách je už pomaly raritou narodenie HIV pozitívneho dieťaťa. V krajinách, kde Magna pôsobí, to tak nie je. Množstvo detských pacientov neubúda a každý deň zomrie 1400 detí mladších ako 15 rokov na choroby spôsobené vírusom HIV. AIDS je síce stále nevyliečiteľné ochorenie, ale pre všetkých pacientov nakazených vírusom HIV existuje antivírová liečba (ARV), ktorá dokáže pacientovi zvýšiť imunitu a tak predĺžiť a skvalitniť jeho život. Dnes je to jediná možnosť, ako zlepšiť zdravotný stav HIV/AIDS pacientov. Magna Deti v Núdzi podáva ARV liečbu detským HIV/AIDS pacientom od roku 2003.  V rámci svojich projektov v Kambodži, Keni, Demokratickej republiky Kongo a Vietname Magna zabezpečuje detským pacientom prístup k zdravotnej starostlivosti, odborné poradenstvo, lieky, liečbu oportúnnych infekcií, laboratórne vyšetrenia a nutričnú podporu.

Magna a konferencia AIDS 2010

Magna Deti v núdzi bude v rámci XVIII. International AIDS conference vo Viedni prezentovať svoju prácu a výsledky. Prezentácia sa bude týkať úspešnosti projektu na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, diagnostiky novorodencov a liečby detského pacienta v Kambodži.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia